ארכיון מסמכים

מס.שם דו"חהערותמס. עמודיםעמודיםהערות
1דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח ראשוןדו"ח ועדת אגרנט – דו"ח ראשון791-79V
2דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח שני כרך ראשון 1.7.74דו"ח שני: "דין וחשבון חלקי נוסף": הנמקות והשלמות לדוח הראשון, הוגש לממשלה ב- 1.7.19741841-184V
3דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח שני כרך שני 1.7.74דו"ח שני: "דין וחשבון חלקי נוסף": הנמקות והשלמות לדוח הראשון, הוגש לממשלה ב- 1.7.1974238185-423V
4דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח אחרון , כרך ראשון 1975דו"ח שלישי ואחרון: הסתיים ב- 28.1.1975 והוגש ע"י הועדה לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כרך ראשון3231-323V
5דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח אחרון , כרך שני 1975דו"ח שלישי ואחרון: הסתיים ב- 28.1.1975 והוגש ע"י הועדה לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כרך שני402324-726V
6דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח אחרון , כרך שלישי 1975דו"ח שלישי ואחרון: הסתיים ב- 28.1.1975 והוגש ע"י הועדה לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כרך שלישי471727-1198V
7דו"ח ועדת אגרנט – דו"ח אחרון , כרך רביעי 1975דו"ח שלישי ואחרון: הסתיים ב- 28.1.1975 והוגש ע"י הועדה לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כרך רביעי3121199-1511V
מס.עדמספר ישיבהתאריךמס' עמודיםמוכן
1אבא אבן (שר החוץ), ישיבה ט"ז מיום הכיפוריםט"ז28V
2אבא אבן (שר החוץ), ישיבה י"ד מתאריך 10/12/1973י"ד12/10/197335V
3אביגדור בן-גל (תא"ל- מח"ט 7), ישיבה קי"ט מתאריך 22/07/1974קי"ט7/22/197427V
4אביעזר יערי (סא"ל), ישיבות ל"א, ל"ה, ל"ח מתאריך 26-27/12/1973ל"א, ל"ה, ל"ח26-27/12/197351V
5אבירם גלעד (אל"ם), ישיבה קנ"ו מתאריך 09/12/1974קנ"ו12/9/19742V
6אברהם אדן (אלוף- מפקד עוצבת הפלדה), ישיבה נ"ד מתאריך 10/01/1974נ"ד1/10/197461V
7אברהם אדן (אלוף- מפקד עוצבת הפלדה), ישיבה קכ"ח מתאריך 29/07/1974קכ"ח7/29/197472V
8אברהם אדן (אלוף- מפקד עוצבת הפלדה), ישיבות מ"ז, מ"ח מתאריך 07/01/1974מ"ז, מ"ח1/7/1974109V
9אברהם אלזון (אל"מ במיל'- רמ"ח ביטחון שדה), ישיבה צ"ז מתאריך 19/02/1974צ"ז2/19/197456V
10אברהם לונץ (אל"מ- ראש מחלקת מודיעין במפקדת חיל-הים), ישיבה כ"ה מתאריך 18/12/1973כ"ה12/18/197361V
11אברהם קדרון (מנכ"ל משרד החוץ), ישיבה ט' מתאריך 05/12/1973ט'12/5/197324V
12אהרון אבנון (תא"ל- ראש מנהל הסגל), ישיבה קי"ב מתאריך 16/07/1974קי"ב7/16/197454V
13אהרון יריב -(אלוף במיל'- עוזר הרמטכ"ל במלחמה), ישיבה נ"ט מתאריך 15/01/1974נ"ט1/15/197467V
14אורי שמחוני (אל"ם), ישיבה קנ"א מתאריך 19/08/1974קנ"א8/19/197440V
15איתן קלצבסקי (סרן), ישיבה ק"ח מתאריך 09/05/1974ק"ח5/9/19746V
16אלברט סודאי (ראש מדור מדיני בענף מצרים), ישיבה ל' מתאריך 20/12/1973ל'12/20/197323V
17אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבה ז' מתאריך 02/12/1973ז'12/2/197368V
18אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבה ק' מתאריך 21/02/1974ק'2/21/197459V
19אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות א', ב', ג', ד' מתאריך 27/11/1973א, ב, ג, ד11/27/1973106V
20אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות א', ב', ג', ד' מתאריך 28-29/11/1973א, ב, ג, ד28-29/11/197391V
21אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות י"ב, י"ג מתאריך 09/12/1973י"ב, י"ג12/9/1973134V
22אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות י"ז, י"ח, י"ט מתאריך 12/12/1973י"ז, י"ח, י"ט12/12/197370V
23אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות י"ז, י"ח, י"ט מתאריך 13/12/1973י"ז, י"ח, י"ט12/13/197370V
24אלי זעירא (אלוף- ראש אגף המודיעין), ישיבות צ"ד, צ"ה מתאריך 18/02/1974צ"ד, צ"ה2/18/1974112V
25אלפרד עיני (עוזר ראש המוסד), ישיבה כ' מתאריך 13/12/1973כ'12/13/197341V
26אמיר דרורי (אל"מ), ישיבה קי"ח מתאריך 21/07/1974קי"ח7/21/197433V
27אמיר ראובני (סא"ל- מג"ד 68), ישיבות כ"ז, כ"חמתאריך 19/12/1973כ"ז, כ"ח12/19/197372V
28אמנון רשף (אל"מ- מח"ט 14), ישיבות מ"ט, נ' מתאריך 08/01/1974מ"ט, נ1/8/197488V
29אסף יגורי (סא"ל במיל'- מג"ד שריון 13), ישיבה קכ"ב מתאריך 24/07/1974קכ"ב7/24/197437V
30אריאל שרון (אלוף במיל'), ישיבה קכ"ט מתאריך 29/07/1974קכ"ט9/29/197458V
31אריאל שרון (אלוף במיל'), ישיבות קל"י, ק"מ מתאריך 06/08/1974קל"י, ק"מ8/6/197444V
32אריה קרן (אל"מ), ישיבה ק"כ מתאריך 23/07/1974ק"כ7/23/197419V
33אריה שליו (תא"ל), ישיבה כ' מתאריך 13/12/1973כ'12/13/197311V
34אריה שליו (תא"ל), ישיבה מ' מתאריך 01/01/1974מ'1/1/197471V
35אריה שליו (תא"ל), ישיבה ק"ו מתאריך 24/03/1974ק"ו3/24/197418V
36אריה שליו (תא"ל), ישיבות כ"א, כ"ב מתאריך 16/12/1973כ"א, כ"ב12/16/1973109V
37אריה שליו (תא"ל), ישיבות ל"ח, ל"ט מתאריך 26-27/12/1973ל"ח, ל"ט26-27/12/197382V
38אריה שפיצן (סגן- קצין מערך פיקוד דרום), ישיבה ק"ח מתאריך 09/05/1974ק"ח5/9/197448V
39אשר לוי (תא"ל), ישיבה קנ"ז מתאריך 18/12/1974קנ"ז12/18/197435V
40בני פלד (אלוף- מפקד חיל האויר), ישיבה ל"ו מתאריך 26/12/1973ל"ו12/26/197367V
41בני פלד (אלוף- מפקד חיל האויר), ישיבה קכ"ג מתאריך 24/07/1974קכ"ג7/24/197437V
42בני תלם (אלוף- מפקד חיל הים), ישיבה ל"ז מתאריך 26/12/1973ל"ז12/26/197319V
43בנימין פיינשטיין (טוראי במיל'- מוצב ליטוף), ישיבה מ"ב מתאריך 06/01/1974מ"ב1/6/197431V
44ברוך הראל (תא"ל- סגן מפקד אוגדה 252), ישיבה נ"ב מתאריך 09/01/1974נ"ב1/9/197438V
45ברוך הראל (תא"ל- סגן מפקד אוגדה 252), ישיבה ס"א מתאריך 20/01/1974ס"א1/20/197457V
46גבריאל עמיר (תא"ל- מח"ט 460), ישיבה ק"כ מתאריך 23/07/1974ק"כ7/23/197470V
47גד וינר (רס"ן- רל"ש ראש אמ"ן), ישיבה ק"ב 24/02/1974ק"ב2/24/197417V
48גדעון אבידוב (סא"ל), ישיבה פ"ד מתאריך 10/02/1974פ"ד2/10/197446V
49גדעון אלשור (אל"מ), ישיבה קל"ד מתאריך 01/08/1974קל"ד8/1/197444V
50גולדה מאיר (ראש הממשלה), ישיבות פ', פ"ט, פ"א מתאריך 06/02/1974פ, פ"ט, פ"א2/6/1974108V
51גור יוסף (סגן), ישיבה פ"ט מתאריך 13/02/1974פ"ט2/13/197457V
52גיורא חייקה (אל"מ), ישיבה קכ"ו מתאריך 28/07/1974קכ"ו7/28/197431V
53גרשון ארנטל (אל"ם), ישיבה קמ"א מתאריך 07/08/1974קמ"א8/7/197482V
54דב תמרי (תא"ל), ישיבה קל"ג מתאריך 01/08/1974קל"ג8/1/197463V
55דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבות ע', ע"א מתאריך 29/01/1974ע"א1/29/1974108V
56דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבות ע"ב, ע"ג מתאריך 31/01/1974ע"ב, ע"ג1/31/1974117V
57דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבות ע"ד, ע"ה מתאריך 03/02/1974ע"ד, ע"ה2/3/197488V
58דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה ע"ז מתאריך 04/02/1974ע"ז2/4/197453V
59דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה פ"ה מתאריך 10/02/1974פ"ה2/10/197435V
60דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה צ"ג מתאריך 17/02/1974צ"ג2/17/197456V
61דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה ק"א מתאריך 21/02/1974ק"א2/21/197454V
62דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה ק"ה מתאריך 18/03/1974ק"ה3/18/197457V
63דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבה קל"ב מתאריך 31/07/1974קל"ב7/31/197482V
64דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל), ישיבות קל"ה, קל"ו מתאריך 04/08/1974קל"ו8/4/197499V
65דוד גדליה (סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום), ישיבה מ"א מתאריך 01/01/1974מ"א1/1/197462V
66דוד גדליה (סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום), ישיבה ק"י מתאריך 12/05/1974ק"י5/12/197424V
67דוד גדליה (סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום), ישיבה ק"ל מתאריך 28/03/1974ק"ל3/28/197421V
68דוד הגואל (תא"ל), ישיבה קמ"ב מתאריך 08/08/1974קמ"ב8/8/197479V
69דוד הכהן, ישיבה ק"ג מתאריך 04/03/1974ק"ג3/4/197420V
70דן שומרון (אל"מ), ישיבה צ"ב מתאריך 17/02/1974צ"ב2/17/197450V
71הרצל שפיר (אלוף- ראש אגף כוח אדם), ישיבות קכ"ד, קכ"ה מתאריך 25/07/1974קכ"ד, קכ"ה7/25/1974118V
72זאב אורן (סא"ל), ישיבה כ"ז מתאריך 19/12/1973כ"ז12/19/197355V
73חגי מן (סא"ל- קמ"ן פיקוד צפון), ישיבה כ"ו מתאריך 18/12/1973כ"ו12/18/197359V
74חיים ארז (אל"מ), ישיבה קכ"א מתאריך 23/07/1974קכ"א7/23/197429V
75חיים בן-ימיני (אל"מ- מפקד ב"ס לקצינים), ישיבה קי"ד מתאריך 17/07/1974קי"ד7/17/197456V
76חיים צדוק (יו"ר ועדת חוץ וביטחון), ישיבה מ"ה מתאריך 20/02/1974מ"ה2/20/197445V
77טוביה רביב (אל"מ- מח"ט 600), ישיבה קי"ט מתאריך 22/07/1974קי"ט7/22/197424V
78יאיר אלגום (מנהל מחלקת החקר במשרד החוץ), ישיבה ח' מתאריך 04/12/1973ח'12/4/197347V
79יגאל אלון, ישיבה צ' מתאריך 14/02/1974צ'2/14/197497V
80יואל בן-פורת (אל"מ- מפקד יחידת האיסוף האלקטרונית 848 [8200]), ישיבות כ"ט, ל' מתאריך 20/12/1973כ"ט, ל12/20/1973122V
81יונה בנדמן (סא"ל- ראש ענף מצרים במחלקת המחקר), ישיבה מ"ו מתאריך 06/01/1974מ"ו1/6/197448V
82יוסי זעירא (סא"ל- ראש ענף בינה רישתית ביחידה 848), ישיבה ק"ד מתאריך 14/03/1974ק"ד3/14/197451V
83יורם יאיר (סא"ל), ישיבה נ' מתאריך 08/01/1974נ'1/8/197422V
84יורם יאיר (סא"ל), ישיבה נ"ח מתאריך 14/01/1974נ"ח1/14/197447V
85יעקב אלעזר (תא"ל), ישיבה קי"ג מתאריך 17/07/1974קי"ג7/17/197469V
86יעקב אלעזרי (תא"ל), ישיבה קמ"ג מתאריך 08/08/1974קמ"ג8/8/197442V
87יעקב עקנין (תא"ל), ישיבה קמ"ו מתאריך 13/08/1974קמ"ו8/13/197452V
88יעקב שטרן (תא"ל), ישיבה פ"ב מתאריך 07/02/1974פ"ב2/7/197440V
89יצחק חופי (אלוף), ישיבה ל"ד מתאריך 25/12/1973ל"ד12/25/197363V
90יצחק חופי (אלוף), ישיבה קט"ו מתאריך 18/07/1974קט"ו7/18/197461V
91יצחק חופי (אלוף), ישיבה קמ"ח מתאריך 14/08/1974קמ"ח8/14/197430V
92יצחק חופי (אלוף), ישיבות ס"ו, ס"ז מתאריך 27/01/1974ס"ו, ס"ז1/27/1974104V
93ישראל גלילי, ישיבה פ"ח מתאריך 13/02/1974פ"ח2/13/197441V
94ישראל גלילי, ישיבה צ"ח מתאריך 20/02/1974צ"ח2/20/197442V
95ישראל טל (אלוף), ישיבה ע"ה מתאריך 03/02/1974ע"ה2/3/197453V
96ישראל טל (אלוף), ישיבה קט"ז מתאריך 18/07/1974קט"ז7/18/197456V
97ישראל טל (אלוף), ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד מתאריך 02/01/1974מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד1/2/197452V
98ישראל טל (אלוף), ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד מתאריך 03/01/1974מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד1/3/1974119V
99ישראל טל (אלוף), ישיבות נ"ה, נ"ו מתאריך 13/01/1974נ"ה, נ"ו1/13/1974115V
100ישראל טל (אלוף), ישיבות ס"ח, ס"ט מתאריך 28/01/1974ס"ח, ס"ט1/28/1974108V
101ישראל טל (אלוף), ישיבות קנ"ב, קנ"ג מתאריך 04/09/1974קנ"ב, קנ"ג9/4/197496V
102ישראל טל (אלוף), ישיבות קנ"ד, קנ"ה מתאריך 05/09/1974קנ"ד, קנ"ה9/5/1974117V
103ישראל ליאור (תא"ל- מזכ"צ ראש הממשלה), ישיבה י' מתאריך 06/12/1973י'12/6/197375V
104מוטי אשכנזי (סרן במיל'), ישיבה צ"ט מתאריך 20/02/1974צ"ט2/20/197455V
105מיכאל ארנון (מזכיר הממשלה), ישיבה כ"ג מתאריך 17/12/1973כ"ג12/17/197347V
106מיכאל גרינברג (סא"ל), ישיבה ל"א מתאריך 23/12/1973ל"א12/23/197313V
107מנחם דגלי (אל"מ- ראש מחלקת איסוף של אגף המודיעין), ישיבה נ"ז מתאריך 14/01/1974נ"ז1/14/197447V
108מרדכי גזית (מנכ"ל משרד ראש הממשלה), ישיבה י"א מתאריך 06/12/1973י"א12/6/197344V
109משה דיין (שר הביטחון), ישיבה ע"ו מתאריך 04/02/1974ע"ו2/4/197475V
110משה דיין (שר הביטחון), ישיבה פ"ו מתאריך 11/02/1974פ"ו2/11/197474V
111משה דיין (שר הביטחון), ישיבות ע"ח, ע"ט מתאריך 05/02/1974ע"ח, ע"ט2/5/1974145V
112משה קול (שר התיירות), ישיבה ק"ג מתאריך 04/03/1974ק"ג3/4/197445V
113נועם יבור (סגן- קצין מערך פיקוד דרום), ישיבה ק"ח מתאריך 09/05/1974ק"ח5/9/197435V
114נחמיה קין (אלוף- ראש אגף אפסנאות), ישיבות קמ"ט, ק"ן מתאריך 18/08/1974קמ"ט8/18/1974152V
115סימנטוב בנימין (סרן), ישיבות ק"ח, ק"ט מתאריך 09/05/1974ק"ח, ק"ט5/9/197454V
116עוזי יאירי (אל"מ- מח"ט הצנחנים), ישיבה קי"ח מתאריך 21/07/1974קי"ח7/21/197422V
117עמוס גלבוע (סא"ל), ישיבה ס' מתאריך 15/01/1974ס'1/15/197436V
118עמנואל סקל (סא"ל), ישיבה נ"ג מתאריך 10/01/1974נ"ג1/10/197459V
119פנחס נוי (אל"מ- מח"ט 275), ישיבה ל"ג מתאריך 24/12/1973ל"ג12/24/197352V
120פנחס נוי (אל"מ- מח"ט 275), ישיבות נ"א, נ"ב מתאריך 09/01/1974נ"א, נ"ב1/9/197484V
121צבי אלמוג (אל"מ), ישיבה קי"ז מתאריך 21/07/1974קי"ז7/21/197453V
122צבי בר (אל"מ- מח"ט 820), ישיבה ל"ב מתאריך 24/12/1973ל"ב12/24/197370V
123צבי זמיר (ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים), ישיבה י"ז מתאריך 12/12/1973י"ז12/12/197345V
124צבי זמיר (ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים), ישיבות ה', ו' מתאריך 29/11/1973ה, ו11/29/197398V
125צבי זמיר (ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים), ישיבות ט"ו, ט"ז מתאריך 11/12/1973ט"ו, ט"ז12/11/197391V
126צבי ענבר (אל"מ- הפצ"ר), ישיבה קי"א מתאריך 16/07/1974קי"א7/16/197463V
127רפאל הרלב (תא"ל- ראש להק מודיעין חיל אויר), ישיבה כ"ד מתאריך 17/12/1973כ"ד12/17/197338V
128שי תמרי (אל"מ), ישיבה פ"ג מתאריך 07/02/1974פ"ג2/7/197477V
129שי תמרי (אל"מ), ישיבה קכ"ז מתאריך 28/07/1974קכ"ז7/28/197462V
130שלום גרין (רס"ן במיל'- קצין מערך פיקוד דרום), ישיבה ק"ח מתאריך 09/05/1974ק"ח5/9/197420V
131שלמה ארדינסט (סגן), ישיבה פ"ז מתאריך 11/02/1974פ"ז2/11/197471V
132שלמה ענבר (תא"ל- קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי), ישיבה צ"ו מתאריך 19/02/1974צ"ו2/19/197452V
133שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה ל"ה מתאריך 25/12/1973ל"ה12/25/197351V
134שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה ס"ב, ס"ג מתאריך 21-22/01/1974ס"ב, ס"ג21-22/01/1974117V
135שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה ס"ד, ס"ה מתאריך 24/01/1974ס"ד, ס"ה1/24/197482V
136שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה פ"ד מתאריך 10/02/1974פ"ד2/10/197466V
137שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה צ"א מתאריך 14/02/1974צ"א2/14/197447V
138שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה קל"ט מתאריך 06/08/1974קל"ט8/6/197476V
139שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה קמ"ב מתאריך 12/08/1974קמ"ה8/12/197455V
140שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה קמ"ד מתאריך 12/08/1974קמ"ד8/12/197487V
141שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבה קמ"ז מתאריך 14/08/1974קמ"ז8/14/197483V
142שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבות ק"ל, קל"א מתאריך 30/07/1974ק"ל, קל"א7/30/1974121V
143שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום), ישיבות קל"ז, קל"ח מתאריך 05/08/1974קל"ז, קל"ח8/5/1974142V
144שמואל דיבון (יועץ מדיני לשר החוץ), ישיבות ט', ח"ט מתאריך 05/12/1973ט, ח"ט12/5/197343V
145ששון יצחקי (תא"ל- ראש מטה פיקוד דרום), ישיבה צ"כ מתאריך 17/02/1974צ"כ2/17/197443V
מס.שם המסמכיםמס' עמודיםהערות
1פרוטוקול ישיבה סט – התשלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 9.4.7429V
2פרוטוקול ישיבה ל.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 11.11.7311V
3פרוטוקול ישיבה לא.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 18.11.7368V
4פרוטוקול ישיבה נב.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 27.1.7474V
5פרוטוקול ישיבה סז.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 2.4.7468V
6פרוטוקול ישיבה ע.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 11.4.7437V
מס.שם המסמכיםמס' עמודיםהערותנקרא
1פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות בבית ראש הממשלה. ירושלים. 18.4.7317V
2פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, תל אביב, 3.10.197317V
3מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) 5.10.7310VV
4סיכום התייעצות אצל ראש הממשלה, יום שישי, לפנה"צ, 5.10.19734V
5פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, תל אביב, 5.10.19736V
6סיכום התייעצות אצל ראש הממשלה – יום כיפור, 6.10.1973 שעה 08.056VV
7דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 09.105VV
8דיון אצל ראש הממשלה ב-7.10.1973 בשעה 13.402VV
9דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 14.5012VV
10דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 23.503VV
11דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 09.502VV
12דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 19.507VV
13דיון אצל ראש הממשלה – ב-9.10.1973 שעה 07.3018VV
14פרוטוקול ישיבה סט – התשלד של הממשלה – יז בניסן התשלד, 9 באפריל 197453VV
15ישיבות הכנסת השביעית – מושב ד', מס' 122 – 120320V
16דיון עורכי העיתונות וראש הממשלה גולדה מאיר, 28.10.73
17הדוח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – המשך דיון ומינוי רמטכל, ארכיון המדינה, 19.4.74
מס.שם המסמכיםמספר עמודיםעמודים
1פרוטוקול מס' 311 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 6 באוקטובר 1973211-21
2פרוטוקול מס' 312 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 7 באוקטובר 197336
3פרוטוקול מס' 313 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 8 באוקטובר 1973451-45
4פרוטוקול מס' 314 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 9 באוקטובר 1973251-25
5פרוטוקול מס' 315 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 10 באוקטובר 1973191-19
6פרוטוקול מס' 316 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 11 באוקטובר 1973161-16
7פרוטוקול מס' 317 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 12 באוקטובר 1973211-21
8פרוטוקול מס' 318 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 13 באוקטובר 1973301-30
9פרוטוקול מס' 319 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 14 באוקטובר 1973181-18
10פרוטוקול מס' 320 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 15 באוקטובר 1973161-16
11פרוטוקול מס' 321 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 16 באוקטובר 1973101-10
12פרוטוקול מס' 322 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 17 באוקטובר 1973292-29
13פרוטוקול מס' 323 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 18 באוקטובר 1973121-12
14פרוטוקול מס' 324 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 19 באוקטובר 1973271-27
15פרוטוקול מס' 325 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 20 באוקטובר 1973231-23
16פרוטוקול מס' 326 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 21 באוקטובר 1973361-36
17פרוטוקול מס' 327 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 22 באוקטובר 1973291-29
18פרוטוקול מס' 328 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 24 באוקטובר 1973252-26
19פרוטוקול מס' 329 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 25 באוקטובר 1973121-12
20פרוטוקול מס' 330 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (בוקר)151-15
21פרוטוקול מס' 331 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (ערב)221-22
22פרוטוקול מס' 332 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 29 באוקטובר 1973351-35
23פרוטוקול מס' 333-1 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (ערב)31-3
24פרוטוקול מס' 333 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (בוקר)191-19
25פרוטוקול מס' 334 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 31 באוקטובר 1973241-24
מס.שם המסמכיםFolderBOXמקורהערות
1DINITZ June 4-October 31, 1973 [1 of 3] (1)Country Files – Middle East136Richard Nixon Presidential LibraryV
2DINITZ June 4-October 31, 1973 [2 of 3]Country Files – Middle East136Richard Nixon Presidential LibraryV
3DINITZ June 4-October 31, 1973 [3 of 3]Country Files – Middle East136Richard Nixon Presidential LibraryV
4DINITZ June 4-October 31, 1973_Oct_9Country Files – Middle East136Richard Nixon Presidential LibraryV
5Egypt-Ismail Vol. IV, February 24- May 19, 1973 [1 of 2]131Richard Nixon Presidential LibraryV
6Egypt-Ismail Vol. IV, February 24- May 19, 1973 [1 of 2] (1)Country Files – Middle East131Richard Nixon Presidential LibraryV
7Egypt-Ismail Vol. IV, February 24- May 19, 1973 [2 of 2]Country Files – Middle East131Richard Nixon Presidential LibraryV
8Egypt-Ismail Vol. IV, February 24- May 19, 1973 [2 of 2] (1) – box 131Country Files – Middle East131Richard Nixon Presidential LibraryV
9Egypt-Ismail Vol. V (Memcon) May 20, 1973 [1 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
10Egypt-Ismail Vol. V (Memcon) May 20, 1973 [2 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
11Egypt-Ismail Vol. V (Memcon) May 20, 1973 [3 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
12Egypt-Ismail Vol. V (Memcon) May 20, 1973 [4 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
13Egypt-Ismail Vol. VI May 20-September 30, 1973 [1 of 2]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
14Egypt-Ismail Vol. VI May 20-September 30, 1973 [2 of 2]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
15Egypt Ismail Vol. VII October 1-31, 1973 [1 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
16Egypt Ismail Vol. VII October 1-31, 1973 [2 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
17Egypt Ismail Vol. VII October 1-31, 1973 [3 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
18Egypt Ismail Vol. VII October 1-31, 1973 [4 of 4]Country Files – Middle East132Richard Nixon Presidential LibraryV
19Rabin Dinitz – Sensitive Memcons 1973 [1 of 3]Country Files – Middle East135Richard Nixon Presidential LibraryV
20Rabin Dinitz Sensitive Memcons 1973 [2 of 3]Country Files – Middle East135Richard Nixon Presidential LibraryV
21Rabin Dinitz Sensitive Memcons 1973 [3 of 3]Country Files – Middle East135Richard Nixon Presidential LibraryV
22Secretary Kissinger's Trip to the Middle East – Nov 5-10, 1973 [1 of 4]Country Files – Middle East139Richard Nixon Presidential LibraryV
23Secretary Kissinger's Trip to the Middle East – Nov 5-10, 1973 [2 of 4] (1)Country Files – Middle East139Richard Nixon Presidential LibraryV
24Secretary Kissinger's Trip to the Middle East – Nov 5-10, 1973 [3 of 4] (1)Country Files – Middle East139Richard Nixon Presidential LibraryV
25Secretary Kissinger's Trip to the Middle East – Nov 5-10, 1973 [4 of 4]Country Files – Middle East139Richard Nixon Presidential LibraryV
מס.שם המסמכיםמס' עמודיםמס תיקהערות
1תיק לחימת המעוזים94506-1988-45V
2תיק מעוז "אורקל" – 138506-1988-35V
3תיק מעוז "אורקל" – 2132506-1988-55V
4תיק מעוז "בודפסט"62V
5תיק מעוז "בוצר"49506-1988-31V
6תיק מעוז "דרורה"19506-1988-49V
7תיק מעוז "חיזיון"106506-1988-52V
8תיק מעוז "לחצנית"51506-1988-57V
9תיק מעוז "ליטוף"83506-1988-29V
10תיק מעוז "לקקן"29506-1988-27V
11תיק מעוז "מילאנו"17506-1988-37V
12תיק מעוז "מפרקת"53506-1988-50V
13תיק מעוז "פורקן" – 118V
14תיק מעוז "פורקן" – 291506-1988-58V
15תיק מעוז "פורקן" – 313506-1988-36V
16תיק מעוז "ניסן"1445-2008-103V
17תיק מעוז "מסרק" (המזח)1045-2008-103V
18תיק מעוזים "בוצר", "ליטוף", "מפצח"70243-2012-5V
19תחקיר מעוזים כתובה ודרורה – מס' תיק 48-506-19884748-506-1988V
20פגישת ראש מה"ד עם מפקדי מעוזים114243-2012-5V
[table “” not found /]

מס.שם המסמכיםמס' עמודיםהערותהאם אצלנו 
1אבא אבן – פרקי חיים, מעריב 1978בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
2אבו איאד – ללא מולדת, מפרש 1983בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
3אבי וייס  – בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים , משהב"ט  1998
4אבי יפה – שובך יונים – קרבות הגבורה במעוזי תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים 1973, כרך א'+ב'
6אביגדור קהלני  – אני נשבע לך: שיחות אישיות עם לוחמים על מלחמת יום הכיפורים, גל"צ וכתר  2004
5אביגדור קהלני – עוז 77 , שוקן 1975
7אביחי בקר – אינדיאנים, משהב"ט, 2003קישור
8אביעזר גולן – אלברט, ידיעות אחרונות, 1977
10אבירם ברקאי – בשם שמים – טייסת "האחת" במלחמת יום הכיפורים , עורכת-תמי צפ'ניק, זמורה-ביתן, 2013602V
11אבירם ברקאי – מעשה שלא היה,  כנרת זמורה ביתן 2017
12אבירם ברקאי – משק כנפי הטעות, המכון לחקר מודיעין ומדיניות, 2014158V
13אבירם ברקאי – על בלימה – סיפורה של חטיבה 188 במלחמת יוה"כ, מעריב  2009קישור
14אבנר גליקליך – ההר , ידיעות אחרונות 2002
15אברהם אדן – על שתי גדות הסואץ , עידנים 1979
16אברהם טמיר – חייל שוחר שלום, עידנים , 1988
17אבשלום לוי – כל תחנות איילה במלחמת יום הכיפורים, חמו  1973
18אהוד מיכלסון – אבירי לב-גדוד 184 במלחמת יום הכיפורים , משהב"ט , 2003קישור
19אהרון יריב – הערכה זהירה, מערכות 1998
20אוניברסיטה משודרת – המודיעין והקברניט. יועץ אקדמאי-ניצב משנה ד"ר פנחס יחזקאלי, משהב"ט 2004בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
21אורי אלגום (אל"מ), יונה בנדמן (סא"ל), "'מלחמת יום הכיפורים – מצרים – מטרות המלחמה ותוכנית המתקפה"', אג"מ-מה"ד-היסטוריה, 1981116
22אורי דן – ראש גשר-כך הפכה תבוסה לניצחון, הוצאה מיוחדת 1975
23אורי מילשטיין – מלחמת יום הכיפורים- המערך המוצנח, גולן  1992
24אורי מילשטיין – קריסה ולקחה-מסאדאת לערפאת  שרידות, ידיעות אחרונות   1993
25אורית שחם גובר – איפה היית בשישה באוקטובר, ספרית פועלים 2001
26אילן בכר ואורי אהרנפלד  – שבוי בפקודה , מעריב 2010קישור
27אילן גור – עורך – החטיבה במלחמת יום כיפור, החטיבה 1978
28אילן כפיר – אחי גיבורי, ידיעות אחרונות 2003קישור
29אילן כפיר – בשבי דמשק, הוצאת א"ל הוצאה מיוחדת 1974
31אילן כפיר – הקרב על החרמון , דביר  2013קישור
32אילן כפיר ודני דור – בנתיבי האש, ידיעות ספרים 2018
33איציק כץ – בואו נגמור את המלחמה המחורבנת הזו, רימונים  2006
35איתן הבר, זאב שיף, דני אשר -המלחמה, ידיעות ספרים 2013
36איתן רפאל – רפול-סיפורו של חייל, מעריב 1985בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
37אלגמסי – זיכרונות אלגמסי מלחמת אוקטובר 1973. בית הספר למודיעין, 1974בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
38אלון קדיש, משה ארנוולד – קרבות יבוסי, משהב"ט, מה"ל-אמ"ץ-תוה"ד 2008
39אלי גל, אחד מן החרמ"ש, בוסתן 1975
41אלי זעירא – מלחמת יום הכיפורים, ידיעות אחרונות 1993
42אליהו דקל־דליצקי – מודיעין תלוש מהקרקע: הצלחה וכשלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי בצה״ל, הוצאת בית עלים, 2010
43אליעזר צ'יטה כהן וצבי לביא – השמיים אינם הגבול-סיפורו של חיל-האוויר הישראלי, מעריב 1990672V
46אלישיב שמשי  – בכוחם להכריע, משהב"ט 2007
47אלישיב שמשי  – ולא אשוב עד כלותם – על מפקדי פלוגות בשדה הקרב, מערכות ומשהב"ט  2005קישור
44אלישיב שמשי –  סערה באוקטובר, משהב"ט  1986
45אלישיב שמשי – אליהם נשואות העיניים: על מפקדי חטיבות בשדה הקרב, משהב"ט, 2006
48אלמ (מיל') אילן סהר, מורשת חטיבה 7 בקרבות רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים – חלק א' – קרבות הבלימה, זרקור – מחלקת היסטוריה צהל, 2013301V
49אלמ (מיל') אילן סהר, מורשת חטיבה 7 בקרבות רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים – חלק ב' – קרבות הבלימה, זרקור – מחלקת היסטוריה צהל, 2013229V
50אלעד שובל ודותן גולדווסר – בקרב ובשבי,  עם עובד 2014קישור
51אמנון כפכפי – אשנב 3-מלחמת יום הכיפורים שלי, אוקטובר 73-מאי 74V
52אמנון קפליוק – לא מחדל, עמיקם 1975
53אמנון רשף – תחקיר חטיבה 14 – מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973 , חטיבה 14  צה"ל  1975קישור
54אמנון שרון -שפוי בדמשק – סיפורו של קצין ישראלי שחזר מהשבי הסורי, אורלי לוי – הוצאה לאור 2005
55אסף יגורי -לחיות איתם כולם שלי, עידנים    1979
56אפרים קם – מתקפת פתע, הוצאת מעריב , 1990
57ארבל דוד ואורי נאמן – שיגיון ללא כיפורים, ידעות אחרונות , 2005
59אריה אבנרי  – חברי הגושרים במלחמת יום הכיפורים , הקיבוץ המאוחד   1975
58אריה אבנרי – שמים בוערים – חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, ספרית מדים 1974311V
60אריה הלל – ידי אדם מתחת כנפיהם – תולדות המערך הטכנולוגי בחיל האוויר 1948-1973 , צהל-הוצאת מערכות 1999164V
61אריה חשביה – מלחמת יום הכיפורים, זב"מ 1974
62אריה מאיר – חטיבת ראם במלחמת יום הכיפורים, המחבר  1974
63אריה נאור – בגין בשלטון-עדות אישית, כתר 1984
64אריה שגב -לא בצעתי את המשימה, הקיבוץ המאוחד   2001
65אשכנזי מוטי – הערב בשש תפרוץ מלחמה, הקיבוץ המאוחד, 2003
66אשר אריאן (יועץ) – יום הכיפורים הארוך – המלחמה: רקע, מהלכים ותוצאות, ספריית מדים  1974
67ב"ז קידר – אוקטובר 1973- סיפורו של גדוד המחץ, תמוז 1975
68בועז וונטיק וזכי שלום – מלחמת יום הכיפורים – המלחמה שהיה אפשר למנוע, רסלינג  2012קישור
69בזיל יוסף ומנחם קניגסברג -הגדוד במלחמת יום הכיפורים,  1973
70ביילין יוסי – מחירו של איחוד: מפלגת העבודה עד יום הכיפורים, רביבים 1985בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
71בן עזר אהוד – אומץ: סיפורי של משה דיין– משהב"ט 1997בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
72בנזימן עוזי – לא עוצר באדום, אדם 1985בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
73בני ברבש – היקיצה הגדולה , כתר  1982
75בני פלד – ימים של חשבון, מודן 2004
76בני קידר – מחץ-סיפורו של גדוד, סיפורו של גדוד 2 (599)V
77בר כוכבא משה – מרכבות הפלדה, מערכות 1989בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
78ברוך נבו ונורית אשכנזי  – השיבה מסרפאום – אסא קדמוני – חייו ומותו של בעל עיטור הגבורה,  מעריב  2006קישור
79ברטי אוחיון – נשארנו שם, כנרת זמורה ביתן 2008קישור
80ברנארד ומרווין קאלב – קיסינג'ר, עידנים 1975
81ג'אניס ארוויג ומאזן ליאון – תהליך קבלת החלטות, מערכות , 1986
82ג'ונסון פול – היסטוריה של הזמן המודרני: מ-1917 עד שנת ה-90, דביר, 1995
85גולן אביעזר – אלברט, הוצאת האגודה להנצחת זכרו של האלוף אלברט (אברהם) מנד, 1977
86גולני מוטי, תהיה מלחמה בקיץ-ישראל בדרך אל מלחמת סיני 1956-1955, מערכות , 1997
87גורדצקי גבריאל – בין אשליה לתרמית: סטלין ומבצע ברברוסה, מערכות, 1999
88גזית מרדכי – בין התרעה להפתעה. מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, 2003בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
89גזית מרדכי – תהליך השלום: 1973-1967, קו אדום, 1984
90גזית שלמה – מודיעין הערכה והתרעה, יום עיון של המכון ליחסים בינלאומיים של מכון דיוויס, המכון ליחסים בינל ע"ש לאונרד דיוויס, 1981בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
91גיא כרמית – בר-לב – ביוגרפיה, עם עובד וספריית הפועלים 1998
92גיורא רום- צבעוני ארבע, ידיעות ספרים 2008
93גרונדמן משה (עורך) – אהרון יריב-הערכה זהירה, מערכות 1998בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
94גרנות עודד – חיל המודיעין, בתוך: יעקב ארז ואילן כפיר (עורכים) צה"ל בחילו: אנציקלופדיה לצבא וביטחון כרך 6, מעריב 1981בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
95דוד דוריון – שכפ"צ,  רם  1990
96דיקסון נורמן – הפסיכולוגיה של השלומיאליות בצבא, מערכות 1979בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
97דן סינור ושאול זינגר – מדינת הסטארט אפ-מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל, מטר וזמורה ביתן 2011260
98דן פלג – מי שישרוד שיספר, אסטרולוג 2017קישור
99דן שיפטן – אופציה ירדנית, טבנקין , 1987
100דני שפירא – לבד בשחקים, מעריב 1994, 424 עמודים424V
101דניאל שטינברג- כי חלצת נפשי ממות – יומן אישי מלחמת יום הכיפורים, המחבר 2010 
103דרור גרין -בחזרה לצוות 4 , ספרים 2006
102דרור גרין- צוות 4 , כתר  1992קישור
104הבר איתן (עורך) – ברק: מלחמת יום הכיפורים, רמת הגולן, תשרי תשל"ד, אוקטובר 1973, הוצאת המשפחות השכולות של חטיבת השריון ברק, 1979בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
106הייכל מחמד חסנין – הספינקס והקומיסר-עלייתה ושקיעתה של ההשפעה הסובייטית בעולם הערבי, אופקים 1978בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
108המודיעין והקברניט – משהב"ט, 2004בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
115וילי בארטון – מילת הקוד ברברוסה, מערכות 1980בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
116ולד עמנואל – קללת הכלים השבורים, שוקן 1987בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
117וקסלר ישי וטל יהודה – גדוד טנקים 198 במלחמת יום כיפורים, משהב"ט, 2003
118ז'ק משה – 40 שנות דו שיח עם מוסקבה, מעריב 1988בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
119ז'ק משה, חוסיין עושה שלום: שלושים שנה ועוד שנה בדרך אל השלום, אוניברסיטת בר אילן , 1996
121זאב שיף – חיל האוויר, בתוך: יעקב ארז ואילן כפיר (עורכים) צה"ל בחילו: אנציקלופדיה לצבא וביטחון, רביבים 1981210 עמודיםV
122זאב שיף – כנפיים מעל סואץ, שקמונה 1980בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
123זאב שיף – רעידת אדמה באוקטובר,  זמורה ביתן מודן  1974
124זאב שיף ואיתן הבר – לקסיקון לביטחון ישראל, זמורה ביתן מודן , 1976
125זאב שיף ואיתן הבר – לקסיקון מלחמת יום הכיפורים, זמורה, 2003
126זמנים – רבעון להיסטוריה, גיליון 84, החברה ההיסטורית הישראלית 200396V
128חברים ובני המשפחות – ספר הזכרון לחללי גדוד 9, 1979
129חברים ובני משפחה – חללי גדוד 9 , פועלים 1979
133חטיבה 14 – דרך האש – גדוד 52 במלחמת יום-הכיפורים – חוברת בהוצאת משפחות החללים121 עמודיםV
134חיים אופז יעקב בר סימן טוב, מלחמת יום הכיפורים מבט חדש, מבחר הרצאות מיום עיון 25 שנים למלחמה, שירות הפרסומים במרכז ההסברה, 1999196V
135חיים הרצוג -הימים הנוראים, מעריב  1973
136חיים הרצוג -מלחמת יום הדין, ירושלים: עידנים , 1975
137חיים סבתו –  תיאום כוונות, ידיעות אחרונות 1999
138חנוך ברטוב – דדו – 48 שנה ועוד 20 יום, דביר 2002
139חני זיו – שרב, ידיעות אחרונות   1990
140חסן אלבדרי, טה אלמגד‘וב, ציאא אלדין זוהדי, מלחמת רמדאן – הסיבוב הערבי-ישראלי הרביעי, אוקטובר 1973, חצב, 1974230V
141חשביה אריה – חיל השיריון, בתוך: יעקב ארז ואילן כפיר (עורכים) צה"ל בחילו: אנציקלופדיה לצבא וביטחון, מעריב 1981בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
142יאיר בורלא – יזכור – פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במערכות ישראל – 2 כרכים מ-6.10.73 עד 24.4.74 ,משהב"ט 1981
143יאיר בורלא – לקסיקון מונחים צבאיים, דביר , 1988
144יאיר ליטביץ – צ-817831 , אפי מלצר 2011קישור
145יאיר קוטלר  – ההלם , שוקן  1974
146יהודה האזרחי – כאיש גבורתו , מילוא 1975
147יהושע כהנא – מהלם ההפתעה להכרעה בקרב סיפורה של חטיבת "עודד" במערכות ישראל, וועדה ציבורית 1977
148יואב גלבר – בני קשת, הוצאת משהבט, 1998421
149יובל נריה – אש, זמורה-ביתן 1989
150יונאי אהוד – עליונות אווירית-סיפורו של חיל האוויר הישראלי, כתר 1995בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
152יוני נוקד – לגעת בעצב החי, משהב"ט  2000
153יוסי בלום – התקדשות – זכרונות ממלחמת יום הכיפורים, מיתאם  1999
154יוסי בן ארי – חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, 2004בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
155יוסי קנטי –  קצה – ספורו של גדוד תותחנים , חיילי הגדוד  2009
156יוסף באשי, אלוף הראבן, יהושפט הרכבי, עזיז חידר, רבקה ידלין, צבי לניר, חוה לצרוס יפה, עאדל מנאע, עמנואל מרקס, מאיר עמית, יהושע פורת, שמעון שמיר – להכיר עמים קרובים כיצד מתמודדים בישראל עם לימוד הערבים ותרבותם, ון ליר, 1985
158יורם עשת אלקלעי, אדם הולך הביתה, כתר 2010
159יורם קופרמינץ, אוקטובר, בבל, 2000
160יניב אבנר – פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל, הפועלים 1994בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
161יעקב אריאל – הדרך לדמשק , הפועלים 1990
162יעקב בסר (עורך) – אני אוהב, רמי, עקד 1978
163יעקב חסדאי – אמת בצל מלחמה, זב"מ, 1978
164יעקבי גד – כחוט השערה-איך הוחמץ הסדר בין ישראל למצרים ולא נמנעה מלחמת יום הכיפורים, עידנים 1989בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
165יפתח ספקטור – חלום בתכלת-שחור, כתר  1991
166יצחק קאול – מחובר – ספר זכרונותיוV
167יצחק רבין – פנקס שירות, מעריב 1979
168ישי וקסלר- גדוד טנקים 198 במלחמת יום הכיפורים, משהב"ט  2003
169ישעיהו פורת, יהונתן גפן, אורי דן, איתן הבר, חזי כרמלי, אלי לנדאו, אלי תבור – המחדל,  הוצאה מיוחדת ,1973
170ישראל הראל (עורך) – אבירי הלב, חטיבת הצנחנים 55, 1978
171ישראל טל – ביטחון לאומי: מעטים מול רבים, דביר , 1996
172לאו-לביא נפתלי – עם כלביא, מעריב 1993בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
173לבנים שנפלו במלחמת יום הכיפורים, קיבוץ גבעת ברנר 1974
174להב פנינה – ישראל במשפט-שמעון אגרנט והמאה הציונית, עם עובד 1999בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
175מאייר, ורנר וקארל שמידט-פולקס – האוקטובר הגורלי, ברונפמן 1973
177מאיר ג.גובר, כוח ישקה, ספרי הדור השני, 2019259V
178מאיר שפירא – נכתב בקרב, יומן קרבות במלחמת יום הכיפורים,  אלף  1976
179מדזיני מירון – היהודיה הגאה-גולדה מאיר וחזון ישראל, עידנים 1990בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
180מוטה גור – מצפון ומים, מערכות 1998
181מוטה גור – ראש המטה הכללי, מערכות 1998
183מחפוז נגיב – היום בו נרצח המנהיגף ספריית הפועלים 1999בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
184מייזל מתתיהו – ההולכים ראשונה: חטיבת נתקה במלחמת יום הכיפורים, צה"ל, הוצאת החטיבה 2001
185מיכאל אחי עמוס – מראה סדוקה, ספרות זולה 2007קישור
186מיכה בר-עם – קו מפריד – תצלומים ממלחמת יום הכיפורים, מוזיאון תל אביב 2013
187מיכי זייפה – נקישות של תקווה, ידיעות ספרים  2018
188מיליון מונחים צבאיים – המטה הכללי, עקד כללי מס. 1-300, אג"ם-מה"ד, 1989בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
189מישקה בן-דוד – לא ראתי חיילים שמחים, כתר  2003
190מנחם אנסבכר – רסיס ממגש הכסף , דניאלה דינור 2003
191מנחם מיכלסון  – הלל ממוצב המזח, ידיעות אחרונות – ספרי חמד  1997
192מנחם תלמי, אריה מאיר (עורך) – החטיבה מלחמת יום הכיפורים,  1979
193מסע חיים – אלוף חיים ארז – מ'ילדי טהרן' לפיקוד על צליחת הטנקים במלחמת יום הכיפורים – השקת הספר1-5V
194מעוזיה סגל – עדויות מגובה החול – קרב הצנחנים בחווה הסינית,  מודן  2007
195מצמד 15 אוק 1973 – לטרון 15 אוק 1998 חטיבה 421,   1998חטיבה 421 בצליחה מהדורה אלבומית עם תמונות גדולות
196מרגלית דן – שדר מן הבית הלבן – עלייתה ונפילתה של ממשלת הליכוד הלאומית, אותפז 1971בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
197מרדכי ברקאי – דרך האש: גדוד 52 במלחמת יום הכיפורים , משפחות הנופלים 1976
198מרדכי ברקת – עקבות הברזל , משהב"ט 1977
199מרדכי נאור -ימי אוקטובר, משהב"ט   1974
200מרדכי נאור (עורך), הביאה לדפוס:נורית ארד – הילוך חוזר/חיילים מספרים על קרבות שהשתתפו בהם במלחמת יוה"כ, משפחת ארד 2003
201מרשל עבד אל-ע’ני אלגמסי, זיכרונות אלגמסי מלחמת אוקטובר 1973, בית הספר למודיעין 1974354V
202משה גבעתי – בדרך המדבר והאש – תולדות גדוד שריון 9, מערכות 1994קישור
203משה גבעתי – שלוש לידות בספטמבר,  מערכות 1990
204משה גבר, אדם ופלדה, צה"ל/אוגדת געש, 1975
205משה דיין – אבני דרך, ידיעות אחרונות 1976
206משה דיין – יומן מערכת סיני, עם הספר 1965
208משה מעוז – ישראל-סוריה-סוף הסכסוך? מעריב 1996בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
209משה שמיר – אל מול פני המלחמה החזקה, 1974
211נדב מן – חטיבת הצליחה 421, צה"ל החטיבה  1998
212נדבה יוסף, סכסוך ישראל-ערב, רביבים 1983
213נחום אריאלי  -מול פני המלחמה, ההסתדרות הציונית 1974
215נסיב סלים – אום, אסיה 1999בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
216נערים בסיירת: לזכר חללי סיירת חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים , לבנדה  1974
217נתיבים בשדה, לזכר שלושה-עשר חללי פלוגת חה"ן חטיבת הצנחנים , פלוגת חה"ן חטיבת הצנחנים 1976
218נתנאל לורך – מלחמת יום הכיפורים 24-6 באוקטובר 1973 , מרכז ההסברה – שירות הפירסומים 198737V
219נתק'ה ניר –  נתק'ה, ידיעות אחרונות וספרי חמד  2010קישור
220ס. יזהר –  גילוי אליהו, עמודים לספרות 1999
222סוזן איזנברג – מסע לפירדאן, משהב"ט  1983
224עג'מי פואד – מלכוד: ערביות וערבים מאז 1967, ידיעות אחרונות 2001בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
225עדינה בראל – קראנו לו טכסי, הקיבוץ המאוחד 1977
226עדנה לומסקי-פדר – כאילו לא היתה מלחמה, מאגנס  1998
227עודד אבישר – ערוך – סיפורי הגבורה והעוז והמופת, ספריית מדים 1976http://www.fisher.org.il/DigitalLibrary/biography/Tzahal_becheilo.pdf
228עופר עידן – פשוט שריונר, ע. נרקיס  2007קישור
229עופר רגב – חצי הדרך לקהיר-סיפורו של גדוד 106 במלחמת יום הכיפורים, דורון ספרים 2012
230עזי קורן, אור בזלות, סער 1991
231עזר ויצמן – הקרב על השלום: תצפית אישית, ירושלים עידנים 1981
232עזר ויצמן – לך שמיים לך ארץ, מעריב , 1975
233עזרו שמואל בונים ודני קרוון – וזרח השמש ובא השמש, פועלים  1978
234עיונים בשפה וחברה, גיליון 3, 2010208V
235עיני יומי – מר ומתוק, ירון גולן 1999בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
236עלי מוהר ודוד טרטקובר  – פלוגה ג' מחלקה 3 – רשימות ורישומים ממלחמת יום הכיפורים,  כנרת 2003
237עמוס גלבוע – ידיעת הזהב – סיפור פרשייה מודיעינית נשכחת חמישה באוקטובר 1973V
238עמותת חיל האויר – מלחמת יום הכיפורים – דפי מורשת, 44 עמודים44V
239עמיה ליבליך –  חיילי בדיל על חוף ירושלים, שוקן  1988
240עמיקם דורון – שירות בנתיב הצליחה, אופיר ביכורים  2011
241עמיר עמוס – אש בשמים, משהב"ט 2000בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
242עמירם אזוב – בלימה – המגננה בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים – 6-7.10.1973 – כרך א’ – מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה, 2000
243עמירם אזוב – בלימה – המגננה בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים – 6-7.10.1973 – כרך ב’, מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה, 2000
244עמירם אזוב – מגננה – חזית הדרום בין 9 ל- 14 באוקטובר 1973, מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה, 2005
246עמית מאיר, ראש בראש-מבט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות, מעריב 1999
247ענץ קורץ – עורכת – שלושים שנה למלחמת יום הכיפורים האתרים והחתירה למענה, סיכום יום עיון, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, מזכר 71, 2004108Vhttp://www.421.co.il/?CategoryID=179&ArticleID=554
248עפר דרורי – המלחמה שנשכחה, המחבר  2005קישור
249עפר דרורי – פלוגה י' שבלב, דררו הוצאה לאור 2019קישורhttp://www.421.co.il/?CategoryID=179&ArticleID=129
250עפר דרורי -פלוגה י' בסופה, דרור  2005http://www.421.co.il/?CategoryID=635&ArticleID=745
251עפר רגב והדס רגב ירקוני  – מעוז צור, פורת 2010http://www.421.co.il/?CategoryID=179&ArticleID=607
252עשר שנים חלפו – חוברת זיכרון לחללי גדוד 407V
253פולביו מרטיני – שם הצופן יוליסס, תל אביב: ספריית מעריב , 1999
254פוקס שאול – הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי, אוני' בר אילן 1998בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
255פלק אבנר – משה דיין – האיש והאגדה, כנה 1985בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
256פסח מלובני – מלחמות בבל החדשה – עלייתו ונפילתו של הצבא העיראקי, הוצאת משרד הביטחון, 2010http://www.hativa14.com/2009/12/633
257פסח מלובני – מלחמת ששת הימים – 50 שנה אחרי – דעת חוקרים על המלחמה, אברהם זוהר ופסח מלובני (עורכים), הוצאת המכון לחקר מלחמות ישראל, 2018http://www.hativa14.com/2012/04/425
258פסח מלובני – מצפון תפתח הרעה: צבא סוריה – עלילותיו ומלחמותיו – מבט מדמשק, תל אביב: הוצאת המכון לחקר מלחמות ישראל, וקונטנטו, 2014https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2018/04/%D7%90%D7%A9%D7%A0%D7%91-3-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
259פסח מלובני – קרב סולטן יעקב 1982 מנקודת המבט הסורית, בהוצאת המרכז למורשת המודיעין, יד לשריון, אפי מלצר בע"מ, מחקר והוצאה לאור, 2018
260פסח מלובני ויוסף ברגר, מבצעי הקומנדו והכוחות המיוחדים הסורים ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, המרכז למורשת המודיעין המכון לחקר מודיעין ומדיניות, פברואר 201736V
261צבי זמיר -בעיניים פקוחות, כנרת זמורה ביתן  2011קישורhttp://www.fisher.org.il/DigitalLibrary/biography/FORHEAVENSAKE.pdf
262צבי עופר –  חיל התותחנים במלחמת יום הכיפורים , קתמ"ר   2004http://www.fisher.org.il/DigitalLibrary/Moreshet/Yom_kipur.pdf
263צביקה גרינגולד  – כוח צביקה, מודן 2008קישורhttp://www.fisher.org.il/DigitalLibrary/biography/And_They_had_the_Hands_of_a_Man_under_their_Wings.pdf
264צה"ל  – החללים והנעדרים במלחמת יום הכיפורים, צה"ל  1974http://www.fisher.org.il/DigitalLibrary/biography/SPECIALUNIT.pdf
265קובר אבי – הכרעה-הכרעה צבאית במלחמות ישראל-ערב 48-82, מערכות 1995בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנוhttps://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/FILE1193224921.pdf
266קוונדט ויליאם – עשור של החלטוצ-המדיניות האמריקאית כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי 67-76, משהב"ט 1980בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
267קיסינג'ר הנרי – שנותי בבית הלבן, מעריב 1980בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
268קרן פלס – עקודים, ידיעות ספרים 2012קישור
269רוזנלבום דורון – תוגת הישראליות, עם עובד 1996בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
270רומן פריסטר – עשירי למנין,  זמורה 1983
271רון זוהר – סיפור מלחמה , משהב"ט  1975
272רם ארז – עורך – יחסי הדרג האזרחי והדרג הצבאי בישראל על רקע עימותים צבאיים – סיכום יום עיון, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, מזכר 82, 200680V
273רמי בר-אילן  – שלום לאהבה, המחבר  2006קישור
274רן סנדרס – צינה בחולות – סיפור לחימתה של פלוגת מקנס533V
275רנן שור ועמיקם בצלאל – קרבות ברמת הגולן , קצין חינוך ראשי  1977
276רפאל גדעון – בסוד לאומים-שלושים שנות מדיניות חוץ, מבט מבפנים, עידנים 1981בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
278שאול שי – ההתמודדות עם הטרור ברצועת עזה ב-1971, זרקור
281שבתי בן דב  – מלחמת יום הכיפורים – סיכום ביניים: הערכות וסיכויים, ירושלים 1973
282שיפטן דן – ההתשה-האסטרטגיה המדינית של מצרית הנאצרית בעקבות מלחמת 1967, מערכות 1989בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
283שלושים שנה למלחמת יום הכיפורים , נערך על ידי ענת קורץ תל אביב מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים , 2004
284שלמה טנאי – ימי המלחמה, מרכז ההסברה  1973
285שלמה סוריאנו – כל מה שרצית לדעת על המלחמה, מארדן  1974
286שלמה תנאי – יומן בעת מלחמה, עם עובד  1974
287שמואל גורדון – שלושים שעות באוקטובר – החלטות גורליות: ח"א בתחילת מלחמת יום כיפור, מעריב  2008596V
288שמיר שמעון – מצרים בהנהגת סאדאת-הביקוש אחר אוריינטציה חדשה, דביר 1978בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
289שמיר שמעון – מצרים בהנהגת סאדאת, דביר 1978בבליוגרפיה – כישלון והצלחה בהתרעה – אין לנו
290שמעון גולן – הפעלת המטוס הלובי – 21 בפברואר 1973, זרקור
127שמעון גולן – זרקור היסטורי גיליון 8 – מבלימה עד צליחה-תהליך קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת יוהכ מתחילת המלחמה על צליחת תעלת סואץ42V
292שמעון גולן – קנטרה מעניינת את זקנתי (חוסר תיאום בהפעלת חיל האוויר באחד מימי מלחמת יום הכיפורים), זרקור 15
293שמעון גולן, הבשילו תנאים לצליחה (המידע, ההערכות וההחלטות במטכל במהלך המתקפה המצרית ב-14 באוקטובר 1973 וביום המחרת, זרקור – מחלקת היסטוריה, 2003V
294שמעון גולן, מבלימה עד צליחה תהליך קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים מתחילת המלחמה עד צליחת תעלת סואץ (6-15 באוקטובר 1973), תוהד – מחלקת היסטוריה, 2001V
295שמעון מנואלי – ליל הפריצה לחווה הסינית, חוברת סרוקה, 197373 עמודיםV
296ששר מיכאל – שיחות עם רחבעם גנדי זאבי, ידיעות אחרונות 1992בבליוגרפיה הצופה שנרדם – אין לנו
297תומאס קון – המבנה של של מהפכות מדעיות, תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור , 1977
298תיקי וידאס – קולות שתמיד אתי – 60 שעות במלחמת יום הכיפורים, ספרית מעריב  2004
151
מס.שם המסמכיםמס' עמודיםהערותהאם אצלנו
1אהוד ערן – כישלון קהילת המודיעין האמריקאית בהערכת מתקפת הפתע המצרית-סורית במלחמת יום הכיפוריםעבודהV
2אהרון פרקש – הונאה המצרית בתוכנית מלחמת יום הכיפורים – 198023תזהV
3אופיר רשף – השפעת מלחמת יום הכיפורים על תפישת הביטחון והאסטרטגיה של סוריה ושל מצרים, 2003205עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוני'V
4אחיקם אורי – הפתעות מלחמת יום הכיפורים בחזית סיני, 2004247עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוני'V
5גדעון אביטל-אפשטיין – מלחמת יום הכיפורים-הבניית סיפור המלחמה הזיכרון הקולקטיבי וייצוגיה בתרבות הישראלית 1973-2003, 2009442חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיהV
6גיא גברא – פגישת חוסין- גולדה ערב מלחמת יום כיפור, אוניברסיטת תל אביב, 2000115סמינרV
7גיא רונן – מלחמת יום כיפור – פומ33סמינרV
8דוד בן זכריה, עמרי ויינברג, חיים לוין – הקשר באוגדה 36 במלחמת יום הכיפורים, חיל התקשוב, 26.11.12עבודהV
9דורון שרון – צעד לשלום-התיווך בהסכמי ההפרדה בין ישראל ומצרים ובים ישראל וסוריה לאחר מלחמת יום הכיפורים, 1990370עבודת גמר לקראת תואר מוסמך מדעי המדינהV
10דליה גבריאלי נורי – המלחמה הנורמלית-המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפורים, 2015316חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיהV
11חיים נדל – המחשבה הצבאית של צהל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, 2002דיסרטציהV
12יובל כנען – שיקולים גיאוגרפיים בבחירת מטרות להפצצות אסטרטגיות – לקחים ממלחמות ישראלעבודהV
13יונה בנדמן, מלחמת יום הכיפורים – מצרים – מטרות המלחמה ותוכנית המתקפה, אגמ-מהד-היסטוריה, 1981עבודהV
14יעל שובל צוקרמן, דפוסי מצוקה בקרב חיילי מלחמת יום הכיפורים הפונים מאוחר בבקשה לעזרה נפשית פורמלית, אוניברסיטת בר אילן, 2010הצעה לתכנית מחקרV
15ניצן שפירא, קרבות חמוטל ומכשיר במסגרת קרבות הבלימה במלחמת יום הכיפוריםעבודהV
16נמרוד בן דור – אומנות המערכה במסדרת ניהול מערכתי, 2002108עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוני'V
17ענת קלומל – הפתעה במערת צבאית ובמערכת דיפלומטית-הדומה והשונה, 2002176עבודת גמר לאחר קבלת התואר מוסמך אוני'V
18רחלי חסון – תחושת ההתחזות בקרב גיבורי מלחמת יום הכיפורים וזיקתה לתפיסת גיל סובייקטיבי, 201863עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוני'V
19שאול ברונפלד – מעטים מול רבים-השפעות מלחמת יום הכיפורים על צבא היבשה של ארהב, 2009, 119 ע'119עבודת גמר לקבלת תואר שניV
20שרון יצחקי – מודיעין ועיוותי תפיסה, 2004191עבודת תזהV
21מאיר בוימפלד – קפיצה למים הקרים, חיבור לשם קבלת התואר דר לפילוסופיה, 2013404חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיהV
22ברק בן צור – ההשפעה הנודעת לקברניטים על אופן תפקודן של קהילות מודיעין, 2003, 502 עמ502חיבור לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיהV
23דוד בן זכריה עמרי ויינברג וחיים לוין – הקשר באוגדה 36 במלחמת יום הכיפורים, בית הספר הארצי לתקשוב ענף מפקדים, 2011, 34 עמ34השלמה קרבית 025V
מס'שםהערות
1מפה – אזור איסמעיליה – מצבר, פורקןמתוך אתר חטיבה 14
2מפה – אזור החווה הסינית – האגם המר הגדול, סרוק, לקקןמתוך אתר חטיבה 14
3מפה – אזור קונטרה – כתובה, מצברמתוך אתר חטיבה 14
4מפה – זירת התעלה וצירים עיקרייםמתוך אתר חטיבה 14
5מפה – צפון התעלה – אורקל, דרורהמתוך אתר חטיבה 14
6תרשיםמתוך אתר חטיבה 14
7סיריוס
8מפות ערוכות מתוך ספרו של הרצל שפיר מלחמת יום הכיפורים – מבט שונה, 41 עממתוך אתרו של הרצל שפיר
9מפת רענן 1973 001
10מפה 25 – המצב בגולן – צהרי ה-7 לאוקטוברעמ 1
11מפות מאטלס מלחמת יום הכיפורים14 עמ
12לחימת המעוזים בגזרת התעלה אוק 73מתוך אתר במחנה
13מפה של סיני
15מפת הפסקת אש בחזית הצפון 23.10.1973
16מפת ישראל
17סוריה ולבנון
18קו הפסקת אש אוקטובר 1973 – א'
19קו הפסקת אש אוקטובר 1973
20קו הפסקת אש
21מפה 17 – תוכנית המלחמה הסורית
22מפה 18-תכנית המתקפה הסוריתhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
23מפה 19 – היערכות האויב וכוחותינו בגולן, 6.10.1973, 14.00https://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
24מפה 22 – ההבקעה הסורית הלילת בגולן 6-7 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
26מפה 25 – המצב בגולן צהרי ה7 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
25מפה 33 – פעילות בגולן ב8 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
27מפה 34 – פעילות בגולן ב9 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
28מפה 35 – פעילות בגולן ב10 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
29מפה 41-ההבקעה בגולן 11-12 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
30מפה 42 – ההפתעה העיראקית, 12 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
31מפה 43 – המשך ההבקעה בגולן, 13 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
32מפה 57 – פשיטת אוגדה 210 בhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
33מפה 58 – התקפות אויב בגולן ב-16 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
34מפה 64 – פעילות בגולן 18-19 באוקטוברhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
35מפה 73 – קווי הפסקת האש בצפוןhttps://www.steelbeasts.com/topic/8598-golan-heights-revised/page/2/
36מפת סיני ומצרים, 29.10.1973תצא
37מפת רמת הגולן וסוריה 29.10.1973תצא
38תאריך 6.10.73 – שעה 1500- אזור מוצב 105 – ניסיון הבקעה של חטיבה 68 חירתצא
39תאריך 7.10.73 – שעה 0350 – מארב פלוגת טייגר לחטיבה 43תצא
40תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור ההבקעה של חטיבה 68תצא
41תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור הפריצה במוצב 116תצא
42תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור הפריצה בציר הנפטתצא
43תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור מדרום מוצב 105תצא
44תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור מדרום מוצב 105-2תצא
45תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור מוצב 104תצא
46תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור מוצב 115 – נתיב הפרציה לציר הנפטתצא
47תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור מוצב 116 – גזרת הבקעה חטיבות 61 חיר ו47 משורינתתצא
48תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור צפונית למוצב 115תצא
49תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אזור תל פרסתצא
50תאריך 7.10.73 – שעה 1330- אש נגד סוללות על גדוד ארטילריה מחטיבה 85 ליד חאן ארנבהתצא
51תאריך 7.10.73 – שעה 1330- כוחות מדוויזיה 1 בציר כודנה-פזרהתצא
52תאריך 7.10.73 – שעה 1330- פריסת גדוד חתם 30 לטובת חטיבה 47תצא
53תאריך 7.10.73 – שעה XXX – אזור מדרום למוצב 111 – מעבר ממוכנת 76תצא
54תאריך 7.10.73 – שעה XXX- אזור מוצב 116תצא
55תאריך 8.10.73 – שעה 1100 – איזור מוצב 107תצא
56תאריך 8-9.10.73 – שעה 1100 – איזור מוצב 195 – מארב סורי לגדוד 71 מחטיבה 7תצא
57תאריך 9.10.73 – שעה 0830 – חטיבה 43 תוקפת באזור אום קחתניהתצא
58תאריך 9.10.73 – שעה 0830 – חטיבה 43 תוקפת בפתחת קונטריה הדרומיתתצא
59תאריך 9.10.73 – שעה 0830 – חטיבה 81 משורינת בתנועה להתקפהתצא
60תאריך 9.10.73 – שעה 0830 – עמק הבכא – גדוד 75 חטיבה 7תצא
61תאריך 9.10.73 – שעה 1000 – מוצב 109תצא
62תאריך 9.10.73 – שעה 1030 – עמק הבכא – גדוד 77 חטיבה 7תצא
63תאריך 9.10.73 – שעה 1030 – עמק הבכא – תל ג'ית – גדוד 77 חטיבה 7תצא
64תאריך 9.10.73 – שעה 1030 – עמק הבכאתצא
65תאריך 9.10.73 – שעה 1330 – אזור מוצב 116תצא
66תאריך 9.10.73 – שעה 1330 – אזור מוצב 116-2תצא
67תאריך 9.10.73 – שעה XXX- חטיבה 81 משורינת בעמק הבכאתצא
68תאריך XXX- שעה XXX – נתיב הפרציה מדרום לציר הנפט (כנראה על ידי חטיבה 112)תצא
69תאריך לא ידוע (כנראה אחרי המלחמה) – צפונית למוצב 109תצא
[table “” not found /]

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד