הצטרפות לעמותה

רעיון הקמת העמותה, ששמה לעצמה למטרה להקים מרכז למלחמת יום הכיפורים, החל כיוזמה של כמה חברים, בוגרי המלחמה, והוא תופס תאוצה מיום ליום. כבר כיום מונה העמותה למעלה מ-3,000 חברים, כאשר היעד שהצבנו לעצמנו הוא מאות אלפי חברים ותומכים.

כדי להגשים יעד זה אנחנו זקוקים לכל אחד ואחת מכם. חיילים/לות קצינים/נות חברים לנשק, בני/בנות משפחה ועוד ועוד.

הצטרפו אלינו עוד היום ובכך תוכיחו למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור שאתם תומכים בשימור זכרה של מלחמת יום הכיפורים ובהקמת המרכז, למען הלוחמים/ות, הנופלים/ות, בני משפחותיהם ולמען הדורות הבאים.

איך מצטרפים? ממלאים את הטופס למטה

חבר

זכאי לקבל עדכונים והטבות, להשתתף באסיפות ולהצביע
בעלות - 240 ש"ח

המצטרף/ת כחבר מצהיר ומאשר:

א. תקנון העמותה ידוע לו וכי הוא מתחייב/ת למלא אחר הוראותיו והחלטות העמותה שיתפרסמו מעת לעת.

ב. ביטול החברות מחייב הודעה בכתב.

ג. בסמכות העמותה לבטל חברות במידה ונעשתה חריגה מכללי ההתנהלות הקבועים בתקנון.

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד