רעיון הקמת העמותה, ששמה לעצמה למטרה להקים מרכז למלחמת יום הכיפורים, החל כיוזמה של כמה חברים, בוגרי המלחמה, והוא תופס תאוצה מיום ליום. כבר כיום מונה העמותה למעלה מ-3,000 חברים, כאשר היעד שהצבנו לעצמנו הוא מאות אלפי חברים ותומכים.

כדי להגשים יעד זה אנחנו זקוקים לכל אחד ואחת מכם. חיילים/לות קצינים/נות חברים לנשק, בני/בנות משפחה ועוד ועוד.

הצטרפו אלינו עוד היום ובכך תוכיחו למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור שאתם תומכים בשימור זכרה של מלחמת יום הכיפורים ובהקמת המרכז, למען הלוחמים/ות, הנופלים/ות, בני משפחותיהם ולמען הדורות הבאים.

איך מצטרפים? ממלאים את הטופס למטה

חבר

זכאי לקבל עדכונים והטבות, להשתתף באסיפות ולהצביע
בעלות - 240 ש"ח

עמית

זכאי לקבל עדכונים והטבות בלבד.
בעלות 120 ש"ח

תומך

זכאי לקבל עדכונים שוטפים.
ללא עלות

המצטרף/ת כחבר מצהיר ומאשר:

א. תקנון העמותה ידוע לו וכי הוא מתחייב/ת למלא אחר הוראותיו והחלטות העמותה שיתפרסמו מעת לעת.

ב. ביטול החברות מחייב הודעה בכתב.

ג. בסמכות העמותה לבטל חברות במידה ונעשתה חריגה מכללי ההתנהלות הקבועים בתקנון.