תרמו לנו

הקמת העמותה והקמת המרכז כרוכות במשאבים רבים. אנו פועלים לחקיקת חוק שיחיייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק למען המרכז להנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת החוק, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שתניע מהלך גדול והיסטורי זה.

 

לעמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון:

המרכז למלחמת יום הכיפורים

בנק הפועלים 12 סניף 568 רמת אביב ג'

חשבון: 610733

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד