הקמת העמותה והקמת המרכז כרוכות במשאבים רבים. אנו פועלים לחקיקת חוק שיחיייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק למען המרכז להנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת החוק, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שתניע מהלך גדול והיסטורי זה

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון:

המרכז למלחמת יום הכיפורים

בנק הפועלים 12 סניף 568 רמת אביב ג'

חשבון: 61073