חומרים על חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים

חומרים של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, כולל ספרים, מסמכים ועדויות על תפקוד חיל האוויר במלחמה

ספרים

דני שלום, מטוסים בערפל הקרב - חיל האויר במלחמת יום כיפור 1973, כרך א' ו-ב'

באוויר פרסומי תעופה וחלל, 2022

אורי בר יוסף, מלחמה משלו: חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים

הוצאת דביר, 2021

אבירם ברקאי, בשם שמים: טייסת "האחת" במלחמת יום הכיפורים


הוצאת כנרת זמורה ביתן, 2013

שמואל גורדון, 30 שעות באוקטובר

הוצאת ספרית מעריב, 2008

אליעזר (צ'יטה) כהן וצבי לביא

אליעזר (צ'יטה) כהן וצבי לביא

יפתח ספקטור, חלום בתכלת שחור

כתר הוצאה לאור, 1991

בני פלד, ימים של חשבון

הוצאת מודן, 2004

אריה אבנרי, שמיים בוערים

פרית מדים, 1975

אהוד יונאי, עליונות אווירית

כתר הוצאה לאור, 1991

מחקרים

מאמרים

מערכות

בטאון חיל האוויר

# חגי לוי, "החילוץ מקטייפה", בטאון חיל האוויר, 119 , פברואר 1998

# בני פלד, דוד עברי ומוטי הוד, על חיל האוויר הישראלי במלחמת יום הכיפורים, בטאון חיל האוויר 136, ספטמבר 1983, באתר הספרייה הדיגיטלית להיסטוריה ומורשת חיל האויר

 # נועם אופיר, "בין שני גשרים", בטאון חיל האוויר, 120
# יעל בר וליאור אסטליין, "איפה חיל האוויר", בטאון חיל האוויר, 153 , אוקטובר 2003
 

מאמרים נוספים

# אל"מ (מיל') יעקב אגסי, חיל האוויר לא סיפק את הסחורה, ניצחון בסבירות נמוכה, 

# סא"ל (בדימוס) אלי דקל, תקיפת מטרות אסטרטגיות במלחמת יום הכיפורים, ניצחון בסבירות נמוכה, גרסה מרוחבת

תגובות לספרו של פרופ' אורי בר יוסף "מלחמה משלו: חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים", באתר דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע

# עמוס ידלין, "תפקודו של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים – מבט אחרי 30 שנה", בתוך מלחמת יום הכיפורים ולקחיה (האוניברסיטה המשודרת, 2005)

 # מאיר פינקל – פיתוח המענה לטילי הקרקע-אוויר ולתקיפת שדות תעופה ממלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, 1970-1973, כתב עת יסודות, גיליון 3, צה"ל, 2013

# שמעון גולן – קנטרה מעניינת את זקנתי – חוסר תיאום בהפעלת חיל האוויר באחד מימי מלחמת יום הכיפורים, זרקור, מחלקת היסטוריה 2002

# לברן אהרון. אל״מ, הפצצות אוויר אסטרטגיות: המודל הסורי במלחמת יום הכיפורים,  הדהודים וערעורים מס׳ 4. יוני 1979, עמי 18-3

# לברן אהרון. אל״מ, על הפתעה והתרעה במלחמת יום הכיפורים, הדהודים וערעורים מס׳ 3, נובמבר 1977, עמי 22-8

# דני אשר, "חיל האוויר בבלימה במלחמת יום הכיפורים: תרומת חיל האוויר לעצירת הסורים בדרום רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. האם בלם?" שריון: בטאון עמותת יד לשריון, גיליון 42 (נובמבר 2012 ), עמ' 81-78

# שאול ברונפלד, "מ'עיט' ל'קורנס': תחילתה של ידידות אווירית", תל אביב, מכון פישר למחקר אסטרטגי, אוויר, וחלל, 2011 , עמ' 47-35

# שאול ברונפלד, "מ'הקיץ האלקטרוני' של 1970 לחורף 1973 — סיפור אובדן העליונות האווירית", בין הקטבים 12 , יוני 2017 , עמ' 143-173

# מוטי הוד, "הכנת חיל האוויר למלחמה", בתוך: בני מיכלסון ואפי מלצר (עורכים), מלחמת יום הכיפורים, קתדרת מפקדים וחוקרים, מודיעין, אפי מלצר, 2010 עמ' 87-85

# מוטי הוד, "השגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמה", בתוך: בני מיכלסון ואפי מלצר (עורכים), מלחמת יום הכיפורים, קתדרת מפקדים וחוקרים, מודיעין, אפי מלצר, 2010 עמ' 354-352

# אביאם סלע, "האם ניגן חיל האוויר את המנגינה הנכונה?" הרצליה, מכון פישר למחקר אסטרטגי, אוויר וחלל, הכנס השנתי התשיעי לביטחון לאומי, מלחמת יום הכיפורים — לקחים ותובנות לגבי הכוח האווירי ( 22 במאי 2013 ), פרסום מספר 53 , עמ' 65-63

# גיורא פורמן, "ההפתעה המערכתית במלחמת יום הכיפורים", מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, הכנס השנתי התשיעי לביטחון לאומי, מלחמת יום כיפור — לקחים ותובנות לגבי הכוח האווירי (22 במאי 2013), פרסום מספר 53, עמ' 44-42

# מאיר פינקל, "בניין הכוח למבצע 'ערצב 19 '", בין הקטבים, מרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומית, גיליון 21-20 , יולי  2019 , עמ' 117-89

# מאיר פינקל, "פיתוח המענה לטילי הקרקע־אוויר ולתקיפת שדות תעופה ממלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, 1973-1970", יסודות, מספר 3, המחלקת להיסטוריה בצה"ל, פברואר 2021

# בני פלד, "תפקוד המטה הכללי במלחמת יום הכיפורים", בתוך: בני מיכלסון ואפי מלצר (עורכים), מלחמת יום הכיפורים, קתדרת מפקדים וחוקרים, מודיעין, אפי מלצר, 2010 , עמ' 148-140

יוטיוב

עדויות בועדת אגרנט

עדויות בפני אוספי החומר באגרנט

1. סא"ל פורת יהודה – רמ"ח מחקר למד"ן / סרן טל גבריאל, עוזר רמ"ח מחקר למד"ן 

דיונים

מסמכים של חיל האוויר

# בקשת סיוע מחא וביצועי תקיפה בחזית המצרית – תיק 1984-1047-374

# פיקוד דרום- מתפ- יומני מבצעים מלחמת יום הכיפורים סיוע אויר, קברניט 6-24.10.73 – תיק 1988-506-497

# מלחמת יום כפור סכומי גיחות קרב – תיק 1986-47-7

# תחקיר מלחמת יום הכיפורים – מערך הנ.מ.- נגד מטוסים – כרך א- חיל האויר – תיק 1991-1332-41 

# תשובות אלמ שמואל שפר – מפקד חפק חא במפקדת פיקוד דרום במלחמת יום הכיפורים – נתנו לסאל זהר, מחלקת היסטוריה, 12 בינואר 1975 – מתוך תיק 383-1975-138

# תיק אב מס' 1 מבצע שריטה – תיק 1974-194-40

# מבצעים מיוחדים דומיניק – תיק 1976-390-138

# מבצעים בחא 3 – תיק 1982-598-245

# יומן תפק צפון יוהכ הפעלת חא – תיק 1984-1047-446

# היסטוריה חיל האוויר – מלחמת יום הכיפורים 8.10.73 – תיק 1983-46-254

# דוחות תקיפה של טייסת 69, ,101 102, 105, 109, 113, 115, ,116 119, 124, 144, 201. מלחמת יום הכיפורים (יש רק דוחות של טייסת 144 – תיק חלקי) – 1984-1047-387

# בקשות סיוע מחא וביצועי תקיפה בחזית המצרית – 1984-1047-373

# הפלת 13 מטוסי מיג 21 סורים (כולל פעילות על כל חודש ספטמבר 1973) – לא כל התיק – תיק  1993-1806-3

# דון גואן 9 1/69 1/119 [חיל האויר- גיחת צילום באזור חמה קוציר/ סוריה- מבצע דון ז'ואן 9] – לא כל התיק – תיק 1978-297-9

# הפלת 12 מיג 21 סוריים – לא כל התיק – תיק 1974-194-36

# מבצע מנוף – הרכבת האווירית להעברת ציוד מארצות הברית לישראל במלחמת יום כיפורים שפעלה בתאריכים 13.10.1973 עד 14 בנובמבר 1973 – תיק 2013-10-38

# אמן מחקר – למדן אוויר – סקירות כרך מילואים ב, אשגרים, לקטים לבנים 1.1.66-31.12.74 – תיק 2004-535-5233

# יוסי עבודי – פעילות חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים – יולי 1974 – תיק 2005-687-440

[התיק מכיל גם מסמכים שהופקו בעקבות לקחים ממלחמת יום הכיפורים] מבצעים כללי [חיל האויר]

קרב אויר בח"א 29 (בסיס אופיר, שרם א-שיח') והתקפה על יחידת בקרה אוירית (יב"א) 528 בצפרא, 6.10.1973, מלחמת יום הכיפורים (צולם מתיקים: 4317-535/2004, 91-45/1986, 1-117/1987, 45-726/1975, 497-1041/1984)

מלחמת יום הכיפורים פגישות עם אלוף בני פלד מפקד חיל האוויר במלחמת יוה"כ תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 201-264-106

ספרים - מחלקת היסטוריה של חיל האוויר

הספרים לא משוחררים לציבור על ידי ראש מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, ומפקד חיל האוויר בטוענות שונות ומשונות, כולל כתיבת ספר לכתוב שנות ה-50, שיש בספרים פרטים אישיים(?) וכו' וזאת בניגוד לתקנות הארכיונים

# שיקלוט תא הרמשל"ט ממלחמת יום הכיפורים, ספטמבר 1977, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

דיוני מפקדים ממלחמת יום הדין, כרך א'-ב' (שיקלוט הדיונים), ינואר 1974, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# תחקירים חיליים ממלחמת יום הדין (שיקלוט התחקירים), ינואר 1974, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# מלחמת יום הכיפורים – פעילות חיל האויר – סיכום אינפורמטיבי, אוקטובר 1979, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# הגנת שמי המדינה ולוחמת אויר-אויר במלחמת יום הכיפורים, ינואר 1982, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר
תקיפת שדות תעופה ותחנות מכ"ם במלחמת יום הכיפורים, מרס 1979, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# תקיפת סוללות טילי קרקע אוויר במלחמת יום הכיפורים, פברואר 1978, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית הסורית במלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1980, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית המצרית במלחמת יום הכיפורים, דצמבר 1978, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# תקיפת מטרות אסטרטגיות במלחמת יום הכיפורים, יוני 1979, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# מלחמת יום הכיפורים – לוחמה אלקטרונית, יוני 1976, תוא"ר/ענף לתולדות חיל האוויר

# פעילות מערך המסוקים ומערך מטוסי הקישור והסיור, אוקטובר 1983

# פעילות מערך התובלה הבינונית והכבדה, מאי 1981

מסמכי חיל האוויר - שונות

# מבצע דוגמן 5, פקודת מבצע 51/73 – תאריך 13/9/73
# מבצע שריטה, תיק אב מס' 1 – תאריך 26/8/73
# פקודת שריטה (פקודת מבצע מכה טרייה) – תאריך 15/8/1973 – תיק 2016-264-31
# תיק אב מס' 1 מבצע שריטה – 20.8.1973 – תיק 1974-194-40

# מבצע נגיחה, פקודת מבצע 124/73 – תאריך 1/5/73

# מבצע נגיחה מורחב, פקודת מבצע 194/73, מסמך ח"א/אויר-3 – תאריך 6/10/73
# מבצע תגר, פקודת מבצע 82/73, תגר 4, תיק אב מס' 3 – תאריך 8/5/73
# ראש מחלקת ציוד. מלחמת יום הכיפורים נתוני פעילות – מערך התחזוקה, חיל־האוויר. לשכת ראש מחלקת ציוד, 13 בינואר 1974 
סגן שמואל וימר, מחקר המרכיב המודיעיני ב׳דוגמן 5׳, חיל־האוויר, מחלקת מודיעין, נובמבר 1975
סקירת חקר ביצועים 2/98 תקיפת גשרים בבלימה, חיל־האוויר 1998

# הגנת שמי המדינה ולוחמת אויר-אויר במלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1982
# תקיפת שדות תעופה ותחנות מכ"ם במלחמת יום הכיפורים,מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1979
# תקיפת סוללות טילי קרקע אוויר במלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1978
# השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית הסורית במלחמת יום הכיפורים,מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1980
# דיוני מפקדים ממלחמת יום הדין, כרך א'-ב' (שיקלוט הדיונים), מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1974
# תחקירים חיליים ממלחמת יום הדין (שיקלוט התחקירים), מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1974
# שיקלוט תא ה-רמשל"ט ממלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1977
# תקיפת מטרות אסטרטגיות במלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1979
# השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית המצרית במלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1978
# מלחמת יום הכיפורים – פעילות חיל האויר – סיכום אינפורמטיבי, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1979
# מלחמת יום הכיפורים – לוחמה אלקטרונית, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1976
פעילות מערך המסוקים ומערך מטוסי הקישור והסיור, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1983
פעילות מערך התובלה הבינונית והכבדה, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1981
פעילות חיל האוויר – סיכום אינפורמטיבי, מחלקת היסטוריה של חיל האוויר, 1979

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד