גדוד השריון הפיקודי 181 במלחמת יום הכיפורים

סיפורו של גדוד השריון הפיקודי 181, במלחמת יום הכיפורים. הגדוד לחם בגזרה הצפונית מול הסורים. הגדוד היה מורכב מארבע פלוגות שרמן M50.