דיונים – מלחמת יום הכיפורים

דיונים מלחמת יום הכיפורים

דיונים לפני המלחמה

דיונים בזמן המלחמה

דיונים אחרי המלחמה

דיוני מטכ"ל לפני מלחמת יום הכיפורים

# סטנוגרמות של דיוני מטכל מתאריכים 1968-1970 – תיק 2013-10-10

# פורום מטכל הרצאה ינואר 1968 נספח ב

# דיון אופרטיבי ב-חמל – תוכנית מעוז (המשך הדיון מיום 19 דצמבר 1968) מזכירות הפיקוד העליון לשכת הרמטכל 26.12.68

# דיון מטכל מסכם 1968 – תאריך 27 לדצמבר 1972

# דיון אופרטיבי – גבולנו הגובל עם מצרים מנ-341-378 21.11.68

# סקירת הרמטכל על תוכנית שנת העבודה  1969 – 70 נערכה ב-30 מרץ 1969

# פגישה עם האלוף אברהם אדן (ברן) בנושא בטחון שוטף בין (1969-1968) 15.4.69

# לקחי מלחמת ששת הימים – סיכום ראשוני – יולי 1969

#  דוח מסכם – חיים בר לב – 1971-1968 מנ-154

# דיון הערכת מצב אפריל 73 – עדכון פורום מטכל מ-19 לאפריל – כחול לבן, הערכת מצב – סיכום הרמטכ"ל מ-19 אפריל 1973

# קדם הרמטכל 25.4.73 – הצגת תכנונים אופרטיביים חיל האויר – תיק 2016-264-51

# הצגת תכנוני חיל האוויר לרמטכל – 9 למאי 73 – תיק 2016-264-51

# מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) מ-5.10.1973 – תיק ארכיון 22-2-2018

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד