דיונים – מלחמת יום הכיפורים

דיונים לפני המלחמה

דיונים בזמן המלחמה

# ישיבה אצל הרמטכל – 6.10.73 – שעה 5.20

# קדמ אצל הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 10.00

# קדמ שר ביטחון – תאריך 6.10.1973 – שעה 11.00

# קדמ אצל סגן הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 12.00

# תדרוך במוצב הפיקוד – בתאריך 7.10.73 בשעה 8:10

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 09.10

# דיון אצל ראש הממשלה ב-7.10.1973 בשעה 13.40

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 14.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 23.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 09.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 19.50

# דיון אצל ראש הממשלה ב-10.10.1973 בשעה 9:35

# דיון אצל ראש הממשלה ב-10.10.1973 בשעה 21:10

# פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, תל אביב, 10.10.1973 בשעה 22:00

דיונים אחרי המלחמה

ישיבות ממשלה

# פרוטוקול ישיבת ממשלה 9.4.73 תיק 1975-383-271

# פרוטוקול ישיבת ממשלה 10.4.73 תיק 1975-383-271

# פרוטוקול ישיבת ממשלה 15.4.73 תיק 1975-383-271

# פרוטוקול ישיבת ממשלה 24.4.73 תיק 1975-383-271

# ישיבת ממשלה, 16.9.1973 תיק 1975-383-271

# ישיבת ממשלה 6.10.1973 בשעה 12:00

# ישיבת ממשלה 6.10.1973 בשעה 22:00 

# ישיבת ממשלה 7.10.1973 בשעה 10:00 

# ישיבת ממשלה, 14.10.1973 בשעה 10:00 

# ישיבת ממשלה, 14.10.1973 בשעה 21:00  

# פרוטוקול ישיבה ל.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 11.11.73

# פרוטוקול ישיבה לא.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 18.11.73

# פרוטוקול ישיבה נב.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 27.1.74

# פרוטוקול ישיבה סז.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה, 2.4.74

# פרוטוקול ישיבה סט.שלד של הממשלה, – הדוח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – ארכיון המדינה, 9.4.74

# פרוטוקול ישיבה סט.שלד-המשך של הממשלה, הדוח החלקי של ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – המשך דיון ומינוי רמטכל, ארכיון המדינה, 9.4.74

# פרוטוקול ישיבה ע.שלד של הממשלה, ארכיון המדינה – התפטרות ראש הממשלה, 11.4.74

ועדת חוץ ובטחון

# פרוטוקול מס' 311 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 6 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 312 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 7 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 313 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 8 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 314 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 9 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 315 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 10 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 316 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 11 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 317 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 12 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 318 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 13 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 319 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 14 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 320 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 15 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 321 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 16 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 322 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 17 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 323 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 18 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 324 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 19 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 325 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 20 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 326 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 21 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 327 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 22 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 328 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 24 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 329 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 25 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 330 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (בוקר)

# פרוטוקול מס' 331 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (ערב)

# פרוטוקול מס' 332 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 29 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 333 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (בוקר)

# פרוטוקול מס' 333-1 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (ערב)

# פרוטוקול מס' 334 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 31 באוקטובר 1973

דיוני מטכ"ל לפני מלחמת יום הכיפורים

# סטנוגרמות של דיוני מטכל מתאריכים 1968-1970 – תיק 2013-10-10

# פורום מטכל הרצאה ינואר 1968 נספח ב

# דיון אופרטיבי ב-חמל – תוכנית מעוז (המשך הדיון מיום 19 דצמבר 1968) מזכירות הפיקוד העליון לשכת הרמטכל 26.12.68

# דיון מטכל מסכם 1968 – תאריך 27 לדצמבר 1972

# דיון אופרטיבי – גבולנו הגובל עם מצרים מנ-341-378 21.11.68

# סקירת הרמטכל על תוכנית שנת העבודה  1969 – 70 נערכה ב-30 מרץ 1969

# פגישה עם האלוף אברהם אדן (ברן) בנושא בטחון שוטף בין (1969-1968) 15.4.69

# לקחי מלחמת ששת הימים – סיכום ראשוני – יולי 1969

#  דוח מסכם – חיים בר לב – 1971-1968 מנ-154

# קדם הרמטכל 25.4.73 – הצגת תכנונים אופרטיביים חיל האויר – תיק 2016-264-51

# הצגת תכנוני חיל האוויר לרמטכל – 9 למאי 73 – תיק 2016-264-51

# מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) מ-5.10.1973 – תיק ארכיון 22-2-2018

דיוני מטכ"ל בזמן מלחמת יום הכיפורים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד