דיונים – מלחמת יום הכיפורים

יומן לשכת ראש הממשלה

דיוני קבינט

ישיבות ממשלה

ועדת חוץ ובטחון

דיוני מטכ"ל

דיונים לפני המלחמה

דיונים בזמן המלחמה

דיונים אחרי המלחמה

דיוני מטכ"ל לפני מלחמת יום הכיפורים

# סטנוגרמות של דיוני מטכל מתאריכים 1968-1970 – תיק 2013-10-10

# פורום מטכל הרצאה ינואר 1968 נספח ב

# דיון אופרטיבי ב-חמל – תוכנית מעוז (המשך הדיון מיום 19 דצמבר 1968) מזכירות הפיקוד העליון לשכת הרמטכל 26.12.68

# דיון מטכל מסכם 1968 – תאריך 27 לדצמבר 1972

# דיון אופרטיבי – גבולנו הגובל עם מצרים מנ-341-378 21.11.68

# סקירת הרמטכל על תוכנית שנת העבודה  1969 – 70 נערכה ב-30 מרץ 1969

# פגישה עם האלוף אברהם אדן (ברן) בנושא בטחון שוטף בין (1969-1968) 15.4.69

# לקחי מלחמת ששת הימים – סיכום ראשוני – יולי 1969

#  דוח מסכם – חיים בר לב – 1971-1968 מנ-154

# קדם הרמטכל 25.4.73 – הצגת תכנונים אופרטיביים חיל האויר – תיק 2016-264-51

# הצגת תוכניות בפיקוד צפון – 2.5.73 – תיק 1973-383-371

# הצגת תכנוני חיל האוויר לרמטכל – 9 למאי 73 – תיק 2016-264-51

# הצגת תוכניות לראש הממשלה – תקופת כחול לבן מתאריך 9.5.73 – תיק 1973-383-371

# ישיבה שבועית – לשכת שר הבטחון, 17.5.73 – תיק 1973-383-371

# דיון מטכ"ל 14-73 מתאריך 21.5.73 – תיק 1973-383-371

# הצגת תכנונים אווירים לשר הבטחון – לשכת מפקד חיל האוויר – תאריך 22 למאי 1973 – תיק 1973-383-371

# ביקור שר הבטחון בתעלה והצגת תוכניות – 4.6.73 – תיק 1973-383-371

# מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) מ-5.10.1973 – תיק ארכיון 22-2-2018

דיונים עם הרמטכ"ל, הקלטות המצפ"ע בזמן מלחמת יום הכיפורים

יומן הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים

# יומן רל"ש הרמטכל – 6.10.73 – חלק א' – תיק 2016-264-65

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 6.10.73 – חלק ב' – מתוך תיק 1975-383-348

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 7.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 8.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 9.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 10.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 11.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 12.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 13.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 14.10.73 – מתוך תיק 1975-383-389

# יומן רל"ש הרמטכ"ל – 22-27.10.73 – תיק 2016-264-168

דיוני מטכ"ל בזמן מלחמת יום הכיפורים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד