דיונים – מלחמת יום הכיפורים

דיונים לפני המלחמה

דיונים בזמן המלחמה

# ישיבה אצל הרמטכל – 6.10.73 – שעה 5.20

# דיון – לשכת שר הבטחון, משה דיין, 6.10.1973 – שעה 05:45

# קדמ אצל הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 7.15 

קדמ אצל הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 7.15 – כתב יד – אריה שלו

 # סיכום התייעצות אצל ראש הממשלה – יום כיפור, 6.10.1973 שעה 08.05

# קדמ אצל הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 10.00

# קדמ שר ביטחון – תאריך 6.10.1973 – שעה 11.00

# קדמ אצל סגן הרמטכל – תאריך 6.10.1973 – שעה 12.00

# תדרוך במוצב הפיקוד – בתאריך 7.10.73 בשעה 8:10

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 09.10

# דיון אצל ראש הממשלה ב-7.10.1973 בשעה 13.40

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 14.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 23.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 09.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 19.50

# דיון אצל ראש הממשלה ב-10.10.1973 בשעה 21:10

# פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, תל אביב, 10.10.1973 בשעה 22:00

דיונים אחרי המלחמה

דיוני מטכ"ל לפני מלחמת יום הכיפורים

# סטנוגרמות של דיוני מטכל מתאריכים 1968-1970 – תיק 2013-10-10

# פורום מטכל הרצאה ינואר 1968 נספח ב

# דיון אופרטיבי ב-חמל – תוכנית מעוז (המשך הדיון מיום 19 דצמבר 1968) מזכירות הפיקוד העליון לשכת הרמטכל 26.12.68

# דיון מטכל מסכם 1968 – תאריך 27 לדצמבר 1972

# דיון אופרטיבי – גבולנו הגובל עם מצרים מנ-341-378 21.11.68

# סקירת הרמטכל על תוכנית שנת העבודה  1969 – 70 נערכה ב-30 מרץ 1969

# פגישה עם האלוף אברהם אדן (ברן) בנושא בטחון שוטף בין (1969-1968) 15.4.69

# לקחי מלחמת ששת הימים – סיכום ראשוני – יולי 1969

#  דוח מסכם – חיים בר לב – 1971-1968 מנ-154

# קדם הרמטכל 25.4.73 – הצגת תכנונים אופרטיביים חיל האויר – תיק 2016-264-51

# הצגת תכנוני חיל האוויר לרמטכל – 9 למאי 73 – תיק 2016-264-51

# מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) מ-5.10.1973 – תיק ארכיון 22-2-2018

דיוני מטכ"ל בזמן מלחמת יום הכיפורים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד