דיוני מטכ"ל – מלחמת יום הכיפורים

דיוני מטכ"ל לפני מלחמת יום הכיפורים

# סטנוגרמות של דיוני מטכל מתאריכים 1968-1970 – תיק 2013-10-10

# פורום מטכל הרצאה ינואר 1968 נספח ב

# דיון אופרטיבי ב-חמל – תוכנית מעוז (המשך הדיון מיום 19 דצמבר 1968) מזכירות הפיקוד העליון לשכת הרמטכל 26.12.68

# דיון מטכל מסכם 1968 – תאריך 27 לדצמבר 1972

# דיון אופרטיבי – גבולנו הגובל עם מצרים מנ-341-378 21.11.68

# סקירת הרמטכל על תוכנית שנת העבודה  1969 – 70 נערכה ב-30 מרץ 1969

# פגישה עם האלוף אברהם אדן (ברן) בנושא בטחון שוטף בין (1969-1968) 15.4.69

# לקחי מלחמת ששת הימים – סיכום ראשוני – יולי 1969

#  דוח מסכם – חיים בר לב – 1971-1968 מנ-154

# תיק איסוף וירטואלי סטנוגרמה של דיון מטכל מתאריך 29.5.1972 בנושא קונספצית הגנה בסיני – תיק 2016-4-61

# קדם הרמטכל 25.4.73 – הצגת תכנונים אופרטיביים חיל האויר – תיק 2016-264-51

# הצגת תכנוני חיל האוויר לרמטכל – 9 למאי 73 – תיק 2016-264-51

# סיכום קד"מ [קבוצת דיון מקדימה] בראשות הרמטכל בנושא "כחול לבן" – תכנונים אופרטיביים של פיקוד דרום של פיקוד מרכז ושל פיקוד הנחיות בעקבות סיכום קד"מ הרמטכל – תיק 2017-2-22

# מלחמת יום הכיפורים – דיוני מטכ"ל (מטה כללי) מ-5.10.1973 – תיק ארכיון 22-2-2018

דיונים עם הרמטכ"ל, הקלטות המצפ"ע בזמן מלחמת יום הכיפורים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד