עדויות בפני ועדת אגרנט

עדויות בפני ועדת אגרנט

העדויות:

1. אבא אבן – שר החוץ, ישיבה ט"ז 
2. אבא אבן – שר החוץ, ישיבה י"ד 10/12/1973
3. אביגדור בן-גל – תא"ל-מח"ט 7, ישיבה קי"ט 22/07/1974
4. אביעזר יערי – סא"ל, ישיבות ל"א, ל"ה, ל"ח 26-27/12/1973
5. אבירם גלעד – אל"ם, ישיבה קנ"ו 09/12/1974
6. אברהם אדן – אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה נ"ד 10/01/1974
7. אברהם אדן – אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה קכ"ח 29/07/1974
8. אברהם אדן – אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבות מ"ז, מ"ח 07/01/1974
9. אברהם אלזון – אל"מ במיל'- רמ"ח ביטחון שדה, ישיבה צ"ז 19/02/1974
10. אברהם לונץ – אל"מ- ראש מחלקת מודיעין במפקדת חיל-הים, ישיבה כ"ה 18/12/1973
11. אברהם קדרון – מנכ"ל משרד החוץ, ישיבה ט' 05/12/1973
12. אהרון אבנון – תא"ל- ראש מנהל הסגל, ישיבה קי"ב 16/07/1974
13. אהרון יריב – אלוף במיל'- עוזר הרמטכ"ל במלחמה, ישיבה נ"ט 15/01/1974
14. אורי שמחוני – אל"ם, ישיבה קנ"א 19/08/1974
15. איתן קלצבסקי – סרן, ישיבה ק"ח 09/05/1974
16. אלברט סודאי – ראש מדור מדיני בענף מצרים, ישיבה ל' 20/12/1973
17. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבה ז' 02/12/1973
18. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבה ק' 21/02/1974
19. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות א', ב', ג', ד' 27/11/1973
20. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות א', ב', ג', ד' 28-29/11/1973
21. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות י"ב, י"ג 09/12/1973
22. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות י"ז, י"ח, י"ט 12/12/1973
23. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות י"ז, י"ח, י"ט 13/12/1973
24. אלי זעירא – אלוף- ראש אגף המודיעין, ישיבות צ"ד, צ"ה 18/02/1974
25. אלפרד עיני – עוזר ראש המוסד, ישיבה כ' 13/12/1973
26. אמיר דרורי – אל"מ, ישיבה קי"ח 21/07/1974
27. אמיר ראובני – סא"ל- מג"ד 68, ישיבות כ"ז, כ"ח 19/12/1973
28. אמנון רשף – אל"מ- מח"ט 14, ישיבות מ"ט, נ' 08/01/1974
29. אסף יגורי – סא"ל במיל'- מג"ד שריון 13, ישיבה קכ"ב 24/07/1974
30. אריאל שרון – אלוף במיל', ישיבה קכ"ט 29/07/1974
31. אריאל שרון – אלוף במיל', ישיבות קל"י, ק"מ 06/08/1974
32. אריה קרן – אל"מ, ישיבה ק"כ 23/07/1974
33. אריה שליו – תא"ל, ישיבה כ' 13/12/1973
34. אריה שליו – תא"ל, ישיבה מ' 01/01/1974
35. אריה שליו – תא"ל, ישיבה ק"ו 24/03/1974
36. אריה שליו – תא"ל, ישיבות כ"א, כ"ב 16/12/1973
37. אריה שליו – תא"ל, ישיבות ל"ח, ל"ט 26-27/12/1973
38. אריה שפיצן – סגן- קצין מערך פיקוד דרום, ישיבה ק"ח 09/05/1974
39. אשר לוי – תא"ל, ישיבה קנ"ז 18/12/1974
40. בני פלד – אלוף- מפקד חיל האויר, ישיבה ל"ו 26/12/1973
41. בני פלד – אלוף- מפקד חיל האויר, ישיבה קכ"ג 24/07/1974
42. בני תלם – אלוף- מפקד חיל הים, ישיבה ל"ז 26/12/1973
43. בנימין פיינשטיין – טוראי במיל'- מוצב ליטוף, ישיבה מ"ב 06/01/1974
44. ברוך הראל – תא"ל- סגן מפקד אוגדה 252, ישיבה נ"ב 09/01/1974
45. ברוך הראל – תא"ל- סגן מפקד אוגדה 252, ישיבה ס"א 20/01/1974
46. גבריאל עמיר – תא"ל- מח"ט 460, ישיבה ק"כ 23/07/1974
47. גד וינר – רס"ן- רל"ש ראש אמ"ן, ישיבה ק"ב 24/02/1974
48. גדעון אבידוב – סא"ל, ישיבה פ"ד 10/02/1974
49. גדעון אלשור – אל"מ, ישיבה קל"ד 01/08/1974
50. גולדה מאיר – ראש הממשלה, ישיבות פ', פ"ט, פ"א 06/02/1974
51. גור יוסף – סגן, ישיבה פ"ט 13/02/1974
52. גיורא חייקה – אל"מ, ישיבה קכ"ו 28/07/1974
53. גרשון ארנטל – אל"ם, ישיבה קמ"א 07/08/1974
54. דב תמרי – תא"ל, ישיבה קל"ג 01/08/1974
55. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974
56. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974
57. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974
58. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974
59. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974
60. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974
61. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974
62. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974
63. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974
64. דוד אלעזר – רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974
65. דוד גדליה – סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה מ"א 01/01/1974
66. דוד גדליה – סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה ק"י 12/05/1974
67. דוד גדליה – סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה ק"ל 28/03/1974
68. דוד הגואל – תא"ל, ישיבה קמ"ב 08/08/1974
69. דוד הכהן – ישיבה ק"ג 04/03/1974
70. דן שומרון – אל"מ, ישיבה צ"ב 17/02/1974
71. הרצל שפיר – אלוף- ראש אגף כוח אדם, ישיבות קכ"ד, קכ"ה 25/07/1974
72. זאב אורן – סא"ל, ישיבה כ"ז 19/12/1973
73. חגי מן – סא"ל- קמ"ן פיקוד צפון, ישיבה כ"ו 18/12/1973
74. חיים ארז – אל"מ, ישיבה קכ"א 23/07/1974
75. חיים בן-ימיני – אל"מ- מפקד ב"ס לקצינים, ישיבה קי"ד 17/07/1974
76. חיים צדוק – יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ישיבה מ"ה 20/02/1974
77. טוביה רביב – אל"מ- מח"ט 600, ישיבה קי"ט 22/07/1974
78. יאיר אלגום – מנהל מחלקת החקר במשרד החוץ, ישיבה ח' 04/12/1973
79. יגאל אלון – ישיבה צ' 14/02/1974
80. יואל בן-פורת – אל"מ- מפקד יחידת האיסוף האלקטרונית 848 [8200], ישיבות כ"ט, ל' 20/12/1973
81. יונה בנדמן – סא"ל- ראש ענף מצרים במחלקת המחקר, ישיבה מ"ו 06/01/1974
82. יוסי זעירא – סא"ל- ראש ענף בינה רישתית ביחידה 848, ישיבה ק"ד 14/03/1974
83. יורם יאיר – סא"ל, ישיבה נ' 08/01/1974
84. יורם יאיר – סא"ל, ישיבה נ"ח 14/01/1974
85. יעקב אלעזר – תא"ל, ישיבה קי"ג 17/07/1974
86. יעקב אלעזרי – תא"ל, ישיבה קמ"ג 08/08/1974
87. יעקב עקנין – תא"ל, ישיבה קמ"ו 13/08/1974
88. יעקב שטרן – תא"ל, ישיבה פ"ב 07/02/1974
89. יצחק חופי – אלוף, ישיבה ל"ד  25/12/1973
90. יצחק חופי – אלוף, ישיבה קט"ו 18/07/1974
91. יצחק חופי – אלוף, ישיבה קמ"ח 14/08/1974
92. יצחק חופי – אלוף, ישיבות ס"ו, ס"ז 27/01/1974
93. ישראל גלילי – ישיבה פ"ח 13/02/1974
94. ישראל גלילי – ישיבה צ"ח 20/02/1974
95. ישראל טל – אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974
96. ישראל טל – אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974
97. ישראל טל – אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974
98. ישראל טל – אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974
99. ישראל טל – אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974
100. ישראל טל – אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974
101. ישראל טל – אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974
102. ישראל טל – אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974
103. ישראל ליאור – תא"ל- מזכ"צ ראש הממשלה, ישיבה י' 06/12/1973
104. מוטי אשכנזי – סרן במיל', ישיבה צ"ט 20/02/1974
105. מיכאל ארנון – מזכיר הממשלה, ישיבה כ"ג 17/12/1973
106. מיכאל גרינברג – סא"ל, ישיבה ל"א 23/12/1973
107. מנחם דגלי – אל"מ- ראש מחלקת איסוף של אגף המודיעין, ישיבה נ"ז 14/01/1974
108. מרדכי גזית – מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ישיבה י"א 06/12/1973
109. משה דיין – שר הביטחון, ישיבה ע"ו 04/02/1974
110. משה דיין – שר הביטחון, ישיבה פ"ו 11/02/1974
111. משה דיין – שר הביטחון, ישיבות ע"ח, ע"ט 05/02/1974
112. משה קול – שר התיירות, ישיבה ק"ג 04/03/1974
113. נועם יבור – סגן- קצין מערך פיקוד דרום, ישיבה ק"ח 09/05/1974
114. נחמיה קין – אלוף- ראש אגף אפסנאות, ישיבות קמ"ט, ק"ן 18/08/1974
115. סימנטוב בנימין – סרן, ישיבות ק"ח, ק"ט 09/05/1974
116. עוזי יאירי – אל"מ- מח"ט הצנחנים, ישיבה קי"ח 21/07/1974
117. עמוס גלבוע – סא"ל, ישיבה ס' 15/01/1974
118. עמנואל סקל – סא"ל, ישיבה נ"ג 10/01/1974
119. פנחס נוי – אל"מ- מח"ט 275, ישיבה ל"ג 24/12/1973
120. פנחס נוי – אל"מ- מח"ט 275, ישיבות נ"א, נ"ב 09/01/1974
121. צבי אלמוג – אל"מ, ישיבה קי"ז 21/07/1974
122. צבי בר – אל"מ- מח"ט 820, ישיבה ל"ב 24/12/1973
123. צבי זמיר – ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ישיבה י"ז 12/12/1973
124. צבי זמיר – ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ישיבות ה', ו' 29/11/1973
125. צבי זמיר – ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ישיבות ט"ו, ט"ז 11/12/1973
126. צבי ענבר – אל"מ- הפצ"ר, ישיבה קי"א 16/07/1974
127. רפאל הרלב – תא"ל- ראש להק מודיעין חיל אויר, ישיבה כ"ד 17/12/1973
128. שי תמרי – אל"מ, ישיבה פ"ג 07/02/1974
129. שי תמרי – אל"מ, ישיבה קכ"ז 28/07/1974
130. שלום גרין – רס"ן במיל'- קצין מערך פיקוד דרום, ישיבה ק"ח 09/05/1974
131. שלמה ארדינסט – סגן, ישיבה פ"ז 11/02/1974
132. שלמה ענבר – תא"ל- קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי, ישיבה צ"ו 19/02/1974
133. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973
134. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974
135. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974
136. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974
137. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974
138. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974
139. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974
140. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974
141. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974
142. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974
143. שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974
144. שמואל דיבון – יועץ מדיני לשר החוץ, ישיבות ט', ח"ט 05/12/1973
145. ששון יצחקי – תא"ל- ראש מטה פיקוד דרום, ישיבה צ"כ 17/02/1974

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד