הצוות שלנו

ועד העמותה

רמי סווט, יו"ר                                               יוני נוקד, ס. יו"ר                                                         

כוכבי אזרן                                                     אריה מזרחי

אבי לבנה (וייס)                                            אברהם עשהאל

יעקב בן  קיקי                                               רמי רום

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

 

 

ועדת ביקורת יועצים מקצועיים

     בני ארבל, שופט בדימוס                                                                  מזכיר ויועץ משפטי – עו"ד יגיל מרון

       רון חן                                                                                                  רו"ח – דורון ביבר

                                                                                                                  אדריכל – רמי וימר

ועדות העמותה

ועדת חינוך והנגשה

יוס אלדר – יו"ר

רינה אידן

שוקי גולן

כוכבי אזרן

מוטי גלוסקה

עמוס זסלבסקי

אורי סגל

ועדת תיעוד ומחקר

פרופ' אורי בר יוסף – יו"ר

ד"ר עמירם אזוב

ד"ר חגי צורף

שלמה גואטה

ד"ר בני מיכלסון

יהודה וגמן

מאיר אמיתי

ועדת כנסים ואירועים

יוםטוב תמיר – יו"ר

אבירם ברקאי

עודד מגידו

אשר סדן

יורם עשת אלקלעי

אבי לבנה

רון כתרי

הנהלת עמותת הידידים בארה"ב

אברי רביד – נשיא

איציק יוחנן – מזכיר

יצחקי לוריא – גזבר

לצפיה בתקנון העמותה: takanon

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד