הצוות שלנו

ועד העמותה

רמי סווט, יו"ר                 

ד"ר כוכבי אזרן 

אבי ליבנה (וייס)

יעקב בן  קיקי 

יוני נוקד, ס. יו"ר                                  

תא"ל אריה מזרחי

תא"ל אברהם עשהאל

ד"ר רמי רום

ועדת ביקורת

בני ארבל (שופט בדימוס) – יו"ר
רון חן  

ועדת ביקורת

בני ארבל, שופט בדימוס 

חן רון

בעלי תפקיד

עו"ד יגיל מרון – מזכיר ויועץ משפטי

רו"ח – דורון ביבר

 

ועדות העמותה

ועדת חינוך

תא"ל יוס אלדר – יו"ר

ד"ר כוכבי אזרן

ד"ר רינה אידן

שוקי גולן  

ד"ר מוטי גלוסקה  

תא"ל רון כתרי

אורי סגל

ועדת תיעוד ומחקר

פרופ' אורי בר יוסף – יו"ר

ד"ר גדעון אביטל-אפשטיין  

ד"ר עמירם אזוב

ד"ר דני אשר

ד"ר שמעון גולן

אל"מ יהודה וגמן

ד"ר בני מיכלסון

אל"מ פסח מלובני

תא"ל יפתח ספקטור

אור פיאלקוב

תת ועדה להקמת ארכיון

יואל בן ארי

אל"מ שלמה גואטה

אור פיאלקוב

 

ועדת כנסים ואירועים

תא"ל יוםטוב תמיר – יו"ר

אבירם ברקאי

תא"ל רון כתרי

אבי ליבנה (וייס)

פרופ' יורם עשת-אלקלעי

הנהלת עמותת הידידים בארה"ב

אברי רביד – נשיא

איציק יוחנן – מזכיר

יצחקי לוריא – גזבר

לצפיה בתקנון העמותה: תקנון העמותה

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד