מחקריו של יואל בן פורת

תא"ל יואל בן-פורת ז"ל שימש במהלך מלחמת יום הכיפורים כמפקד יחידת איסוף מודיעין האותות של אמ"ן (יחידה 848).
ב-1 לאקטובר 1973 העיר אל"מ מנחם דיגלי, ראש מחלקת איסוף, את בן פורת ב-3 לפנות בוקר עם הידיעה של הסוכן המצרי, גוליית, כי התרגיל המצרי שהתחיל באותו היום יהפוך להיות מלחמה.  בן פורת מעמיד את היחידה שלו בכוננות מבצעית וגם איסופית. בפקודה שהוא מוציא הוא כותב "יש לדווח במיידי-בהול כל ידיעה או רמז בעלי משמעות בלתי שגרתית או התרעתית… המצב דורש ערנות מלאה לכל התרחשות", בנוסף הוא יורד למרחב סיני בשעות הבוקר. בן פורת כבר היה מודאג כמה ימים, ב-25 לספטמבר נקלטה ידיעה כי דיביזיה מצרית מקודמת מאזור קהיר לחזית, וזאת ללא הסבר, רק 3 ימים לאחר מכן ב-28 לספטמבר, הגיעה ידיעה ראשונה על תרגיל מפקדות גדול במצרים שנקרא תחריר 41. בן פורת מבקש מראש אמ"ן אלי זעירא לתגבר את היחידה שלו בכוחות מילואים, אך אלי זעירא מסרב, מבחינתו יש תרגיל ואין צורך לעורר פאניקה בצה"ל. "תפקידו של המודיעין הוא לשמור על עצבי המדינה, לא לזעזע את החברה ואת המשק, אני לא מרשה לך לחשוב אפילו על גיוס רבע בן-אדם, רבע איש מילואים". יואל בן פורת מבקש מראש אמ"ן, זעירא להפעיל את אמצעי האזנה שהוטמנות בעומק מצרים ונקראו האמצעים המיוחדים, זעירא מסרב. הוא נותן לבן-פורת לפתוח רק אמצעי אחד מבין השניים, וגם את הפחות חשוב מבינהם לבדיקה בלבד בלילה ה-4/5 באוקטובר, יומיים לפני המלחמה, ומורה לסגור אותו תוך כמה שעות בלבד. את האמצעים יפעילו רק בבוקר המלחמה לאחר קבלת שדר מראש המוסד על המלחמה, לאחר פגישתו עם אשרף מרואן.
לאחר המלחמה,  זמן קצר בטרם סיים הרמטכ"ל  את תפקידו, חשף דוד אלעזר ליואל בן פורת כי עוכב בפניו מידע התרעתי בהול שהתקבל ב- 5 באוקטובר ביחידת ההתרעה המרכזית (848). לימים, נודעה פרשה זו בשמה "יחמור". במידע שהפיצה יחידה 848 לגורמי המחקר ביום ה -5 באוקטובר שעה 17:30  לערך, ישנו תיאור העומד על  סיבת פינוי משפחות המומחים הסובייטים מסוריה ומצרים שהחל ב-4 באוקטובר. לפי מידע זה, כוונת המלחמה  הייתה ברורה. ידיעת הדבר בדיעבד, לא נתנה ליואל מנוח עד יומו האחרון. לדבריו, כפי שבוטאו בספרו "נעילה", מצפונו היה מקל עליו לו היה הולך עם המידע ישירות לרמטכ"ל כפי שהאחרון אמר לו "מדוע לא הרמת טלפון?", התרשלות ממוניו בהפצת הידיעה גרמה ליואל זעזוע נפשי. אי הפצת הידיעה בערכה ההתרעתי התקין, מנעה לטענתו מהרמטכ"ל אפשרות אחרונה להעמיד את צה"ל בפני תקיפת הפתע הערבית. 

לאחר המלחמה שימש זמן קצר כדובר צה"ל, ונשלח לוושינגטון כסגן נספח לענייני מודיעין. בשנות השמונים חקר בן-פורת את הידיעות שהגיעו לאמ"ן לפני מלחמת יום הכיפורים. הוא כתב 37 מחקרים ועוד מחקר גדול של כ-1,000 עמודים בתפקידו כעוזר ראש אמ"ן למתודולוגיה בבסיס ההדרכה של המודיעין בגלילות (בה"ד 15) המחקר אשר כלל 2 כרכים, כולל בכרך הראשון את כל הידיעות מינואר-ספטמבר 1973, ובכרך השני את הידיעות 1-6 אוקטובר 1973. המחקר כולל גם מאה עמודי סיכום על הסיבות והמקורות להפתעה; ותגובות של ראש אמ"ן במלחמה,אלי זעירא, ויונה בנדמן, ראש ענף מצרים במחלקת המחקר במלחמה.

המחקר פורסם בשם "הפתעת יום הכיפורים: מידע, לקטים, ניתוח ומסקנות" במאי 1988, והופץ במספר מצומצם מאוד של עותקים לראש אמ"ן, לרמטכ"ל, לבכירי חטיבת המחקר באמ"ן וכו' ומכותבים נוספים. אולם הוא לא נפתח לציבור עד היום.
לאחר פניות לארכיון צה"ל הארכיון פתח חלק מהמחקרים שנכתבו על ידי יואל בן פורת בבה"ד 15

מחקרים בבה"ד 15

התקדמות פתיחת המחקרים - 11/37
פתוח 29.7%

מחקרים פתוחים

מחקרים שעוד לא נפתחו

# "ירוחם" פברואר 1960 ניתוח ארוע התרעתי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-1
# "יחמור" אוקוטובר 1973 ניתוח ארוע התרעתי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-2
# 1973- 13 בספטמבר 13 מטוסים (מופלים) ניתוח ארוע התרעתי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-3
# מצרים 1963- דיויזיה 2 חי"ר בקדמת סיני – כן או לא? ראשיתה של הקונספרציה הדוגמתית, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-4
# סוריה- 2 באוק' 1973 "יישר כח" ניתוח ארוע התרעתי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-5
# מצרים מאי 1969- איך נאטמו מקורות ואבדו כלי התרעה בטחון מקורות – ניתוח ארוע, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-6
# מצרים 5.10.73 – 28.9.73 אין זכר ואין לקט – ניתוח ארוע התרעתי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-7
# מאי 1973- מדוע לא היתה מלחמה ניתוח ארוע התרעתי, 1985, בה"ד 15, תיק 1991-242-8
# לדעת על מנת להבין – מטהרן עד בירות דרך מערכה, בה"ד 15, 1985, תיק 1991-242-11
# נאצר נאצר ואין עבר אל נאצר ספור בחיי המודיעין, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-13
# מרכז התרעה בין זרועי משולב מציע לבחינת צורך מבצעי, 1984, בה"ד 15, תיק 1991-242-14
# "סעיף ארבעים" ולקט 923 מ-5 באוקט' 1973 שעה 11:00 – ניתוח ארוע התרעתי, בה"ד 15, 1985, תיק 1991-242-16
# הרקע למלחמת יום הכיפורי 1971-1972 (פרקי המבוא לסכום הפתעת יוה"כ), בה"ד 15, 1986, תיק 1991-242-21
# מונחי מודיעין מוגדרים ניתוח סוגיה תורתית, בה"ד 15, 1987, תיק 1991-242-23
# הפתעה תפיסתית, בה"ד 15, 1988, תיק 1991-242-24
# מערך המודיעין – איש המחקר, בה"ד 15, 1989, תיק 1991-242-26
# הערכת מצב- אשליה אינטלקטואלית, בה"ד 15, 1989, תיק 1991-242-27
# לקחי מלחמה- האם יש, האם זה נחוץ?, בה"ד 15, 1989, תיק 1991-242-29
# סכנות מלחמה- סכויי ההסדר הערכת מצב 1989, בה"ד 15, 1989, תיק 1991-242-30
# הצהרת כוונות לפלשתינאים, בה"ד 15, 1989, תיק 1991-242-31
# המלחמה הסורית- התוכן המלא של המאמר שנשלח ל"הארץ", בה"ד 15, 1985, תיק 1991-242-32
# מושגי מודיעין – הגדרת יסוד, בה"ד 15, 1986, תיק 1991-242-33
# הערכת מצב- מציאות או אשליה אינטלקטואלית 1989, בה"ד 15, 1990, תיק 1991-242-34
# צבא הקבע של העתיד התואם את הצרכים והמציאות של החברה בישראל, בה"ד 15, 1988, תיק 1991-242-35
# הערכת מודיעין- התעיה, מכשולים ופתרונות אפשריים_- טיוטא, בה"ד 15, 1988, תיק 1991-242-38
# מכללה למודיעין ממלכתי – הגדרת צורך, בה"ד 15, 1984, תיק 1991-242-39

עדות בפני ועדת אגרנט

מאמרים

ספרים

ybp-n

נעילה - סיפור ההפתעה של מלחמת יום הכיפורים

ידיעות אחרונות, 1991

לא פורסם

הפתעת יום הכיפורים (טיוטא) מידע, לקטים, ניתוח ומסקנות - כרך א' - ינואר-ספטמבר 1973

אגף חיל המודיעין, 1988

לא פורסם

הפתעת יום הכיפורים (טיוטא) מידע, לקטים ניתוח ומסקנות - כרך ב' - 1-6 באוקטובר 1973

אגף חיל המודיעין, 1988

סרטונים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד