עדויות ועדת אגרנט – בפני אוספי החומר

ועדת אגרנט - עדויות בפני אוספי החומר

ועדת אגרנט היא ועדת חקירה ממלכתית, שהוקמה לחקור את נסיבות פריצתה של מלחמת יום הכיפורים. בראש הוועדה ישב הד"ר שמעון אגרנט, נשיא בית המשפט העליון, ולצדו ישבו השופט משה לנדוי, מבקר המדינה ד"ר יצחק נבנצאל, והרמטכ"לים לשעבר פרופסור יגאל ידין וחיים לסקוב.
הוועדה שמעה 90 עדים במשך 156 ישיבות, כמו כן נגבו עדויות של 188 אנשים בפני אוספי החומר של הועדה.

כאן מרוכזות כל העדויות בפני אוספי החומר: אלוף (מיל) יוסף אבידור, אלוף (מיל) משה גורן, תת-אלוף (מיל) שמעון גלבוע, אלוף-משנה (מיל) ישראל כרמי, אלוף-משנה (מיל) יהושע נבו, אלוף-משנה (מיל) משה תמיר, אלוף-משנה (מיל) יעקב חסדאי

העדויות:

* מתוך 188 עדים, העדות של פחות מ-150 עדים פתוחה לציבור, יש ברשימה רק 181 עדויות מתוך כ-230 (חלק מהעדים העידו יותר מפעם אחת בפני אוספי החומר)

 1. תא"ל אבן יעקב – סגן מפקד אוגדה 143
 2. תא"ל גבריאל עמיר – מח"ט 460
 3. אל"מ גדעון אלטשולר – רמ"ט אוגדה 143 – 17.2.1974
 4. תא"ל יצחקי ששון – מפקד כח על עוצבתי בסיני
 5. אל"מ שרוני נתן – קצין תותחנים ראשי – 17.2.1974
 6. אל"מ שי תמרי – קצין אג"מ פיקוד דרום 17.2.1974
 7. אל"מ עמיר יפה – מג"ד 198
 8. אל"מ גלעד אבירם – קצין אג"מ אוגדה 162 – 5.12.1974
 9. אל"מ חיים גרנית – מפקד אגד ארטילרי 215 של אוגדה 162
 10. אל"מ שילה ששון – סמח"ט 460
 11. סא"ל תמיר יום-טוב – מג"ד 9
 12. סרן יאיר טל – סמ"פ פלוגה מ' גדוד 9
 13. סא"ל במיל' חיים עדיני – מג"ד 460/19
 14. רס"ן יצחק בריק – מ"פ פלוגת מ' בגדוד 113
 15. סא"ל אלישיב שמשי – מג"ד 430 חטיבה 500
 16. סא"ל נחום זקן – מג"ד 433, חטיבה 500
 17. סרן רוני רוזנבלט – קמ"ן גדוד 492
 18. מנחם לוי – מ"פ א' גדוד 429
 19. אל"מ טוביה רביב – מח"ט 600 אוגדה 143
 20. סא"ל עוזי בן יצחק – מג"ד 409 חטיבה 600
 21. חיים אלקן – סמג"ד 410 + מג"ד 400
 22. סא"ל עמי מורג – מג"ד 599, חטיבה 421
 23. רס"ן מיקי שחר – מ"פ גדוד 599
 24. סא"ל שמעון בן שושן – מג"ד טנקים בחטיבה 421 גדוד 257
 25. גיורא לב – מג"ד 264 בחטיבה 421
 26. רס"ן דב אדלר / רס"ן אבי הימלבלאו – ראש מדור מצרים ענף 1 מטכ"ל – 21.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 27. סא"ל פורת יהודה / סרן טל גבריאל – 21.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 28. סא"ל אברהם פורת / רס"ג מיכאל וינטרשטיין – יח' 390 אמ"ג / יח' 399 22.2.1973 – (עותק עדות בכתב יד)
 29. רס"ן שכם משה – עוזר ראש ענף 1 2.2.1973 – (עותק עדות בכתב יד)
 30. דוד גדליה – קמ"ן פיקוד דרום – 24.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 31. רן שמעיה ראובן – קצין מערך מצרים בפיקוד דרום מודיעין – 24.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 32. רס"ן ממני יעקב – אוג' 252 מוד', ק' מערך  – 25.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 33. סגן סימן-טוב בנימין – ק. מערך מצרים פיקוד דרום מודיעין – 25.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 34. סא"ל תמיר יוסף – קמ"ן אוגדה 252 – 27.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 35. סא"ל מנחם שריר (שטראוס) – רמ"ד צבאי ענף 6 – 25.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 36. סא"ל יונה בנדמן – ראש ענף 6 מטכ"ל אמ"ן – 26.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 37. רס"ן רוזנפלד יעקב – רמ"ד מצרים בענף 6 – 26.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 38. סא"ל צבי שילר – ראש ענף 1 אמ"ן מחקר – 25.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 39. סרן אלקלעי משה – ע. קמ"ן חט' 401 – 26.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 40. סג"מ וייס אבי – עוזר ק' מערך אוגדה 252 – 26.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 41. סא"ל גבי לבנה – עמק"ן מודיעין דרום – 28.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 42. רס"ן מרקוביץ אריה – קמ"ן חטיבה 275 – 28.2.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 43. סרן מתתיהו גור סלע – קצין שטח פיקוד דרום מודיעין – 1.3.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 44. רס"ן ורדי יאיר – קמ"ן חטיבה 14 – 1.3.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 45. סא"ל דוד גדליה – קמ"ן פיקוד דרום – 1.3.1974 – (עותק עדות בכתב יד)
 46. סא"ל אהרון טל – ק. אג"מ אוג' 143
 47. תא"ל אורי בר-און – ראש מטה פיקוד צפון – 13.1.1974
 48. אל"מ אורי שמחוני – קצין מבצעים פיקוד צפון – 11.1.1974
 49. סא"ל חגי מן – קצין מודיעין פיקודי – פיקוד צפון – 11.1.1974
 50. סא"ל בר-דוד אברהם – קצין תותחנים פיקודי
 51. סא"ל חיים לבב – קצין אפסנאות פיקודי – 11.1.1974
 52. ל"מ צבי ברזני – מפקד חטיבה 820 – 13.1.1974
 53. סא"ל פנחס קופרמן – סמח"ט חטמ"ר 820 – 21.1.1974
 54. סא"ל זאב אורן – מג"ד 13 – 8.2.1974
 55. סרן יפתח שגיב – מ"פ א', גדוד 13 – 8.2.1974
 56. סגן יעקב עמר – סמ"פ גדוד 13  – 9.2.1974
 57. סגן גדי זידובר – מפקד מוצב החרמון
 58. סרן עפר רבינוביץ – סגן קט"ק וקש"א במוצב החרמון
 59. סמל גורפינקל מאיר – גדוד 13, פלוגה ג'
 60. סא"ל דוד שכנר – קצין אמל"ח, פיקוד צפון – 13.2.1974
 61. רפאל איתן (רפול) – מפקד אגודה 36 – 15.2.1974
 62. אל"מ ינוש אביגדור בן-גל – מפקד חטיבה 7 – 31.1.1974
 63. אל"מ אורי אור – מח"ט 679 – 30.1.1974
 64. סא"ל יאיר נפשי – מפקד גדוד 74, חטיבה 188 – 8.2.1974
 65. רס"ן אבנר לנדאו – מפקד פלוגה בגדוד 53, חטיבה 188 – 8.2.1974
 66. אלוף דן לנר – מפקד אוגדה 210 – 21.1.1974
 67. תא"ל משה בריל – סגן מפקד אוגדה 210 – 21.1.1974
 68. רס"ן משה צוריך – קמ"ן חטיבה 188 – 20.1.1974
 69. אל"מ רן שריג – מפקד חטיבה 179 – 30.1.1974
 70. יוסף עמיר – מח"ט 179 – 30.1.1974
 71. אל"מ הדר פפר – מפקד חטיבה 4 – 20.1.1974
 72. סא"ל הדרי משה – מפקד גדוד 95
 73. מרדכי בן-פורת – מח"ט 9 – מילואים
 74. אל"מ יוסף פלד – מפקד חטיבה 205, חטיבת מילואים של אוגדה 164 – 1.2.1974
 75. סא"ל עודד ארז – מפקד גדוד 53, חטיבה 188 – 1.2.1974
 76. ברק חיים – מג"ד 82
 77. אל"מ שגיא צורי – מפקד חטמ"ר 820 לשעבר
 78. אלוף משה (מוסה) פלד – מפקד אוגדה 146 – 27.1.1974
 79. סמל דוד נחליאל – מסייעת גד' 13 – 27.1.1974
 80. אל"מ רם צבי – מח"ט 204 – 17.2.1974
 81. סא"ל שלמה פלד – מג"'ד 227 – 5.2.1974
 82. אל"מ עמיר גבריאל – מח"ט 460 – 4.2.1974
 83. אל"מ אריה קרן – מח"ט 500 – 4.2.1974
 84. אל"מ גונן יואל – מח"ט 27 – 30.1.1974
 85. סא"ל נהוראי משה – מפח"ט מילואים חטיבה 600 – 30.1.1974
 86. אל"מ אלטשולר גדעון – רמ"ט אוגדה 143 – 30.1.1974
 87. אל"מ ארז חיים – מח"ט 421 – 29.1.1974
 88. אל"מ שומרון דן – מח"ט 401 – 29.1.1974
 89. סא"ל ליטמן זאב – מג"ד 128 – 29.1.1974
 90.  אל"מ פלד אהרן – מח"ט 11 – 29.1.1974
 91. אל"מ גלעד אבירם – קצין אג"ם אוגדה 162 – 28.1.1974
 92. אל"מ לונדון יורם – קצין חימוש מפקדת גי"ש – 28.1.1974
 93. סא"ל מילוא חנוך – קצין שלישות אוגדה 162 – 20.1.1974
 94. סא"ל רונן מאיר – קצין אפסנאות אוגדה 162 – 20.1.1974
 95. סא"ל יגורי אסף – מג"ד 113 – 20.1.1974
 96. תא"ל ציפורי מרדכי – מפקד פו"מ – 16.1.1974
 97. רס"ר אברמוביץ אברהם – מפקד ימ"ח 199 לשעבר – 15.1.1974
 98. א"ל פלגברג שמואל – קצין אספקה אוגדה 162 – 15.1.1974
 99. סא"ל ברזנר עמיעד – ראש ענף תוא"ד באג"מ/גי"ש – 14.1.1974
 100. סא"ל כרמי יעקב – קצין אפסנאות קשנ"ר – 14.1.1974
 101. אל"מ עמיצור כפיר – רמח בקרה – 11.2.1974
 102. אל"מ מתתיהו ניב – שליש ראשי – 11.2.1974
 103. סא"ל ד"ר בנימין שליט – מפקד היחידה לפסיכולוגיה צבאית – 12.2.1974
 104. תא"ל ורדי זלמן – קצין משטרה צבאית ראשי – 15.2.1974
 105. אל"מ משה נתיב – עוזר לקצין שריון ראשי (בתפקיד סגן) – 17.2.1974
 106. סא"ל שאולוב אלברט – קצין שלישות אוגדה 146 – 18.2.1974
 107. ס"ן ליטוביץ עמוס – קצין שלישות חטיבה 205 – 18.2.1974
 108. סגן גדליה נתן – שליש גדוד 125 חטיבה 205 – 18.2.1974
 109. סגן שירי יוסף – קצין קישור גדוד 125 – 18.2.1974
 110. סא"ל שקד יצחק – קצין שלישות אוגדה 143 – 19.2.1974
 111. סרן ישראל פינקל – קצין שלישות מפקדת חטיבה 600 – 19.2.1974
 112. אל"מ יעקב הראל – ראש המרכז לאיתור נעדרים – 11.2.1974
 113. סא"ל שושני שלמה – ראש ענף בקרה במחלקת בקרה באכ"א – 19.2.1974
 114. תא"ל מרדכי פירון – רב ראשי לצה"ל – 20.2.1974
 115. אל"מ בהט ברוך – ראש מחלקת תכנון כ"א באכ"א – 21.2.1974
 116. אל"מ שריד אליהו – ראש אכ"א פרט – 21.2.1974
 117. אל"מ ד"ר נגן לחיים – סגן קצין רפואה ראשי – 28.2.1974
 118. תא"ל יעקב אלעזרי – ראש מנהל הסגל – 28.11.1973
 119. רס"ן אמנון אביסף – מחלקת היסטוריה בנושאי איתור נעדרים – 1.3.1974
 120. ד"ר ערן דולב – קצין רפואה פ"ק דרום – 7.3.1974
 121. ד"ר דן מיכאלי – קצין רפואה אוגדה 36
 122. ד"ר קישון יחזקאל – מפקד גדוד רפואה 504 באוגדה 143 – 7.3.1974
 123. אל"מ צבי ענבר – פרקליט צבאי ראשי – 7.3.1974
 124. סרן בן מאיר יהושע – רב צבאי אוגדה 146 – 8.3.1974
 125. סא"ל הרב אפרים צמל – רב צבאי גיסות שריון – 13.3.1974
 126. רס"ן נחמן אלון – ראש חוליה פסיכולוגיה שדה חיל השריון – 13.3.1974
 127. סאל במיל' יהודה גלר – קצין בחפ"ק סגן מפקד אוגדה 143
 128. סא"ל במיל' עובד מעוז – מג"ד 407 חטיבה 600
 129. אלוף יצחק חופי – אלוף פיקוד הצפון
 130. אל"מ אורי שמחוני – קצין אג"מ פיקוד צפון – 19.2.1974
 131. אלוף ישראל טל – ראש אג"מ
 132. סא"ל יאיר נפשי – מג"ד 74 – 11.2.1974
 133. סא"ל חיים ברק – מג"ד 82
 134. רס"נ משה צוריך – קצין מודיעין של חטיבה 188 – 9.4.1974
 135. אל"מ אהרון פלד – מפקד חטיבה 11
 136. אלוף רפאל איתן – מפקד עוצבת געש – 19.2.1974
 137. סא"ל אביגדור קהלני – מפקד גדוד 77
 138. אלוף אברהם טמיר – ראש החפ"ק של אריאל שרון
 139. תא"ל יאנוש בן-גל – מפקד חטיבה 7 – 11.2.1974
 140. אל"מ אמיר דרורי – מפקד חטיבת גולני – 9.3.1974
 141. תא"ל מרדכי צפורי – קצין שריון ראשי – 16.1.1974
 142. בועז תמיר, עודד, אברהם לחמן – 21.1.1974
 143. ניר עתיר – סמל/מ"מ פלוגה ו' גדוד 74
 144. אברהם לחמן – מ"מ 1 פלוגה ו' גדוד 74
 145. דוד איילנד – מ"מ פלוגה א' גדוד 53
 146. אברהם קיימוביץ – סמ"פ ח' גדוד 74
 147. רס"נ יעקב ממני-2 – 27.2.1974
 148. סא"ל יוסף תמור-2 – 27.2.1974
 149. סא"ל דוד גדליה – קמ"ן פירוד דרום -2 – 1.3.1974
 150. סגן אריה שפיצן – 1.3.1974
 151. אל"מ יעקב הררי (פפר) – מפקד חטיבה 4 – 18.12.1973
 152. סא"ל זאב אורן – מג"ד גדעון 13
 153. רס"נ אילן בירן – סמג"ד 13
 154. סרן איל דשא – קמב"צ גדוד 13
 155. סגן מוטי פרדר – מפקד 110
 156. סמל כריאל פרדו – סמל מוצב 109
 157. סגן אברהם אלימלך – מפקד מוצב 107
 158. סגן יהונתן מיודובניק – מפקד 104
 159. סגן יעקב בורובסקי – מפקד 103
 160. רס"נ מנחם זטורסקי – סמג"ד בנח"ל
 161. סגן אריה קראוזמן – מ"פ בגדוד הנח"ל
 162. סרן איציק אייזנמן –  ס. מ"פ, פלוגה ב'
 163. יורם יאיר, מג"ד 50
 164. אל"מ צורי שגיא, מח"ט 317, 11.4.74
 165. אל"מ אברהם בר-דוד, מת"פ צפון
 166. סא"ל שרגא בן צבי, מג"ד 55, 24.3.74
 167. רס"ן אלי זרד, ע' קצין הנדסה צפון
 168. תא"ל יעקב שטרן, רמח מבצעים
 169. אלוף אלי זעירא, ראש אמ"ן, 13.3.74
 170. סגן בני ברץ, קמב"צ חטיבה 7, 23.4.74
 171. רס"ן מאיר זמיר, מ"פ בגדוד 82, 17.4.74
 172. סא"ל זאב אורן, מג"ד 13, 10.3.74
 173. סרן צבי גרינגולד, מפקד "כוח צביקה", 18.4.74
 174. רס"ן יעקב צ'סנר, מ"פ בגדוד 82, 18.4.74
 175. סא"ל חגי מן, קמ"ן פיקוד צפון
 176. סא"ל יהודה רוזנפלד, רע"ן גיוס וכוננות
 177. סרן אשר קליכמן, ע' קמ"ן חטיבה 820
 178. סא"ל עודד ארז, מג"ד 53
 179. אלוף נחמיה קין, ראש אג"א, 30.4.74
 180. רס"ן חגי רגב, קצין אג"מ חטיבה 7, 23.4.74
 181. אל"מ צבי ענבר, פצ"ר, 4.4.74

עדויות חסרות

 • עדויות אלו נמצא להם פירוט בתיקים מסוימיים – אך העדות לא פתוחה לציבור

1. סא"ל רוזן מאיר

תיקים בארכיון צה"ל

 • רק התיקים שמודגשים נפתחו לעיון הציבור – השאר עדין סגורים

– ועדת אגרנט : עדות מודיעין [ עדויות מודיעיניות ] – תיק 383/1975/63
– ועדת אגרנט : פיקוד דרום – עדויות – תיק 383/1975/64
– השופט אגרנט: עדויות_שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') 1-8 . – תיק 383/1975/65
– השופט אגרנט: עדויות שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') סא"ל חסדאי (כרך א') – תיק 383/1975/66
– השופט אגרנט : עדויות שנאספו ע" י סא"ל חסדאי . עדויות 35-20 כרך ב' . – תיק 383/1975/67
– ועדת החקירה למלחמת_יום הכיפורים, צוות אל"מ יהושוע נבו עדויות גזרת רמת הגולן. עותק מס' 1 . (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – תיק 383/1975/68
– ועדת החקירה למלחמת יום הכיפורים, צוות אל"מ (מיל') יהושוע נבו. עדויות גזרת רמת הגולן (עותק מס' 1). (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – תיק 383/1975/69
– תיק עדויות חתומות (כותר התיק אינו תואם את רשימת המצאי המקורית!). – תיק 383/1975/70
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף (מיל') משה גורן. – תיק 383/1975/71
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף מיל' משה גורן . – תיק 383/1975/72
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו. – תיק 383/1975/73
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו,פיקוד דרום. – תיק 383/1975/74
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אלוף אבידר (מודפס). – תיק 383/1975/75
– השופט אגרנט-עדויות שנאספו על-ידי אלוף אבידר יוסף. – תיק 383/1975/76
– השופט אגרנט- עדות שהוגשה ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. – תיק 383/1975/77
– השופט אגרנט- מסמכים ועדויות שהוגשו ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. – תיק 383/1975/78
– ועדת אגרנט – עדויות שנאספו על ידי אלוף-משנה (מיל.) ישראל כרמי – תיק 1975-383-79
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ ישראל כרמי (כתב יד). – תיק 383/1975/80
– השופט אגרנט- עדות שנאספה ע"י אל"מ ישראל כרמי (בכתב יד וחתום). – תיק 383/1975/81
– השופט אגרנט- עדויות בכתב יד שנאספו ע"י אל"מ משה תמיר. – תיק 383/1975/82
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ (מיל) תמיר משה. – תיק 383/1975/83
– ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש.בהרב – תיק 383/1975/84
– ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש. בהרב. – תיק 383/1975/85
– ועדת אגרנט- ועדת המשנה של אל"מ נבו, דו"ח בנושאי מודיעין. נספח ד' – דו"חות החקירה. עדויות בכתב יד וחתומות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – תיק 383/1975/118
ועדת אגרנט- עדויות בפני אוסף החומר אל"מ (מיל') משה תמיר תיק 1 מתוך 3 – תיק 383/1975/260
ועדת אגרנט- עדויות מספר 18-7 תיק 2 מתוך 3 – תיק 383/1975/261
ועדת אגרנט- עדויות מספר 26-19 תיק 3 מתוך 3 – תיק 383/1975/262

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד