עדויות ועדת אגרנט – בפני אוספי החומר

ועדת אגרנט - עדויות בפני אוספי החומר

ועדת אגרנט היא ועדת חקירה ממלכתית, שהוקמה לחקור את נסיבות פריצתה של מלחמת יום הכיפורים. בראש הוועדה ישב הד"ר שמעון אגרנט, נשיא בית המשפט העליון, ולצדו ישבו השופט משה לנדוי, מבקר המדינה ד"ר יצחק נבנצאל, והרמטכ"לים לשעבר פרופסור יגאל ידין וחיים לסקוב.
הוועדה שמעה 90 עדים במשך 156 ישיבות, כמו כן נגבו עדויות של 188 אנשים בפני אוספי החומר של הועדה.

כאן מרוכזות כל העדויות בפני אוספי החומר: אלוף (מיל) יוסף אבידור, אלוף (מיל) משה גורן, תת-אלוף (מיל) שמעון גלבוע, אלוף-משנה (מיל) ישראל כרמי, אלוף-משנה (מיל) יהושע נבו, אלוף-משנה (מיל) משה תמיר, אלוף-משנה (מיל) יעקב חסדאי

העדויות:

* מתוך 188 עדים, העדות של פחות מ-130 עדים פתוחה לציבור, יש ברשימה רק 126 עדויות מתוך כ-200 (הערכה, כי חלק מהעדים העידו יותר מפעם אחת בפני אוספי החומר)

1. תא"ל אבן יעקב – סגן מפקד אוגדה 143
2. תא"ל גבריאל עמיר – מח"ט 460
3. אל"מ גדעון אלטשולר – רמ"ט אוגדה 143

4. תא"ל יצחקי ששון – מפקד כח על עוצבתי בסיני
5. אל"מ שרוני נתן – קצין תותחנים ראשי
6. אל"מ שי תמרי – קצין אג"מ פיקוד דרום
7. אל"מ עמיר יפה – מג"ד 198
8. אל"מ גלעד אבירם – קצין אג"מ אוגדה 162
9. אל"מ חיים גרנית – מפקד אגד ארטילרי 215 של אוגדה 162
10. אל"מ שילה ששון – סמח"ט 460
11. סא"ל תמיר יום-טוב – מג"ד 9
12. סרן יאיר טל – סמ"פ פלוגה מ' גדוד 9
13. סא"ל במיל' חיים עדיני – מג"ד 460/19
14. רס"ן יצחק בריק – מ"פ פלוגת מ' בגדוד 113
15. סא"ל אלישיב שמשי – מג"ד 430 חטיבה 500
16. סא"ל נחום זקן – מג"ד 433, חטיבה 500
17. סרן רוני רוזנבלט – קמ"ן גדוד 492
18. מנחם לוי – מ"פ א' גדוד 429
19. אל"מ טוביה רביב – מח"ט 600 אוגדה 143
20. סא"ל עוזי בן יצחק – מג"ד 409 חטיבה 600
21. חיים אלקן – סמג"ד 410 + מג"ד 400
22. סא"ל עמי מורג – מג"ד 599, חטיבה 421
23. רס"ן מיקי שחר – מ"פ גדוד 599
24. סא"ל שמעון בן שושן – מג"ד טנקים בחטיבה 421 גדוד 257
25. גיורא לב – מג"ד 264 בחטיבה 421
26. רס"ן דב אדלר / רס"ן אבי הימלבלאו – ראש מדור מצרים
27. סא"ל פורת יהודה / סרן טל גבריאל –
28. סא"ל אברהם פורת / רס"ג מיכאל וינטרשטיין – יח' 390 אמ"ג / יח' 399
29. רס"ן שכם משה – עוזר ראש ענף 1
30. דוד גדליה – קמ"ן פיקוד דרום
31. סרן שמעיה ראובן – קצין מערך מצרים בפיקוד דרום מודיעין
32. רס"ן ממני יעקב – אוג' 252 מוד', ק' מערך
33. סגן סימן-טוב בנימין – ק. מערך מצרים פיקוד דרום מודיעין
34. סא"ל תמיר יוסף – קמ"ן אוגדה 252
35. סא"ל מנחם שריר (שטראוס) – רמ"ד צבאי ענף 6
36. סא"ל יונה בנדמן – ראש ענף 6 מטכ"ל אמ"ן
37. רס"ן רוזנפלד יעקב – רמ"ד מצרים בענף 6
38. סא"ל צבי שילר – ראש ענף 1 אמ"ן מחקר
39. סרן אלקלעי משה – ע. קמ"ן חט' 401
40. סג"מ וייס אבי – עוזר ק' מערך אוגדה 252
41. סא"ל גבי לבנה – עמק"ן מודיעין דרום
42. רס"ן מרקוביץ אריה – קמ"ן חטיבה 275
43. סרן מתתיהו גור סלע – קצין שטח פיקוד דרום מודיעין
44. רס"ן ורדי יאיר – קמ"ן חטיבה 14
45. סא"ל דוד גדליה – קמ"ן פיקוד דרום
46. סא"ל אהרון טל – ק. אג"מ אוג' 143
47. תא"ל אורי בר-און – ראש מטה פיקוד צפון
48. אל"מ אורי שמחוני – קצין מבצעים פיקוד צפון
49. סא"ל חגי מן – קצין מודיעין פיקודי – פיקוד צפון
50. סא"ל בר-דוד אברהם – קצין תותחנים פיקודי
51. סא"ל חיים לבב – קצין אפסנאות פיקודי
52. אל"מ צבי ברזני – מפקד חטיבה 820
53. סא"ל פנחס קופרמן – סמח"ט חטמ"ר 820
54. סא"ל זאב אורן – מג"ד 13
55. סרן יפתח שגיב – מ"פ א', גדוד 13
56. סגן יעקב עמר – סמ"פ גדוד 13
57. סגן גדי זידובר – מפקד מוצב החרמון
58. סרן עפר רבינוביץ – סגן קט"ק וקש"א במוצב החרמון
59. סמל גורפינקל מאיר – גדוד 13, פלוגה ג'
60. סא"ל דוד שכנר – קצין אמל"ח, פיקוד צפון
61. רפאל איתן (רפול) – מפקד אגודה 36
62. אל"מ ינוש אביגדור בן-גל – מפקד חטיבה 7
63. אל"מ אורי אור – מח"ט 679
64. סא"ל יאיר נפשי – מפקד גדוד 74, חטיבה 188
65. רס"ן אבנר לנדאו – מפקד פלוגה בגדוד 53, חטיבה 188
66. אלוף דן לנר – מפקד אוגדה 210
67. תא"ל משה בריל – סגן מפקד אוגדה 210
68. רס"ן משה צוריך – קמ"ן חטיבה 188
69. אל"מ רן שריג – מפקד חטיבה 179
70. יוסף עמיר – מח"ט 179
71. אל"מ הדר פפר – מפקד חטיבה 4
72. סא"ל הדרי משה – מפקד גדוד 95
73. מרדכי בן-פורת – מח"ט 9 – מילואים
74. אל"מ יוסף פלד – מפקד חטיבה 205, חטיבת מילואים של אוגדה 164
75. סא"ל עודד ארז – מפקד גדוד 53, חטיבה 188
76. ברק חיים – מג"ד 82
77. אל"מ שגיא צורי – מפקד חטמ"ר 820 לשעבר
78. אלוף משה (מוסה) פלד – מפקד אוגדה 146
79. סמל דוד נחליאל – מסייעת גד' 13
80. אל"מ רם צבי – מח"ט 204
81. סא"ל שלמה פלד – מג"'ד 227
82. אל"מ עמיר גבריאל – מח"ט 460
83. אל"מ אריה קרן – מח"ט 500
84. אל"מ גונן יואל – מח"ט 27
85. סא"ל נהוראי משה – מפח"ט מילואים חטיבה 600
86. אל"מ אלטשולר גדעון – רמ"ט אוגדה 143
87. אל"מ ארז חיים – מח"ט 421
88. אל"מ שומרון דן – מח"ט 401
89. סא"ל ליטמן זאב – מג"ד 128
90. אל"מ פלד אהרן – מח"ט 11
91. אל"מ גלעד אבירם – קצין אג"ם אוגדה 162
92. אל"מ לונדון יורם – קצין חימוש מפקדת גי"ש
93. סא"ל מילוא חנוך – קצין שלישות אוגדה 162
94. סא"ל רונן מאיר – קצין אפסנאות אוגדה 162
95. סא"ל יגורי אסף – מג"ד 113
96. תא"ל ציפורי מרדכי – מפקד פו"מ
97. רס"ר אברמוביץ אברהם – מפקד ימ"ח 199 לשעבר
98. סא"ל פלגברג שמואל – קצין אספקה אוגדה 162
99. סא"ל ברזנר עמיעד – ראש ענף תוא"ד באג"מ/גי"ש
100. סא"ל כרמי יעקב – קצין אפסנאות קשנ"ר
101. אל"מ עמיצור כפיר – רמח בקרה
102. אל"מ מתתיהו ניב – שליש ראשי
103. סא"ל ד"ר בנימין שליט – מפקד היחידה לפסיכולוגיה צבאית
104. תא"ל ורדי זלמן – קצין משטרה צבאית ראשי
105. אל"מ משה נתיב – עוזר לקצין שריון ראשי (בתפקיד סגן)
106. סא"ל שאולוב אלברט – קצין שלישות אוגדה 146
107. רס"ן ליטוביץ עמוס – קצין שלישות חטיבה 205
108. סגן גדליה נתן – שליש גדוד 125 חטיבה 205
109. סגן שירי יוסף – קצין קישור גדוד 125
110. סא"ל שקד יצחק – קצין שלישות אוגדה 143
111. סרן ישראל פינקל – קצין שלישות מפקדת חטיבה 600
112. אל"מ יעקב הראל – ראש המרכז לאיתור נעדרים
113. סא"ל שושני שלמה – ראש ענף בקרה במחלקת בקרה באכ"א
114. תא"ל מרדכי פירון – רב ראשי לצה"ל
115. אל"מ בהט ברוך – ראש מחלקת תכנון כ"א באכ"א
116. אל"מ שריד אליהו – ראש אכ"א פרט
117. אל"מ ד"ר נגן לחיים – סגן קצין רפואה ראשי
118. תא"ל יעקב אלעזרי – ראש מנהל הסגל
119. רס"ן אמנון אביסף – מחלקת היסטוריה בנושאי איתור נעדרים
120. ד"ר ערן דולב – קצין רפואה פ"ק דרום
121. ד"ר דן מיכאלי – קצין רפואה אוגדה 36
122. ד"ר קישון יחזקאל – מפקד גדוד רפואה 504 באוגדה 143
123. אל"מ צבי ענבר – פרקליט צבאי ראשי
124. סרן בן מאיר יהושע – רב צבאי אוגדה 146
125. סא"ל הרב אפרים צמל – רב צבאי גיסות שריון
126. רס"ן נחמן אלון – ראש חוליה פסיכולוגיה שדה חיל השריון
127. סאל במיל' יהודה גלר – קצין בחפ"ק סגן מפקד אוגדה 143
128. סא"ל במיל' עובד מעוז – מג"ד 407 חטיבה 600
129. 
אלוף יצחק חופי – אלוף פיקוד הצפון
130. אל"מ אורי שמחוני – קצין אג"מ פיקוד צפון
131. אלוף ישראל טל – ראש אג"מ
132. סא"ל יאיר נפשי – מג"ד 74
133. סא"ל חיים ברק – מג"ד 82
134. 
רס"נ משה צוריך – קצין מודיעין של חטיבה 188
135. אל"מ אהרון פלד – מפקד חטיבה 11
136. אלוף רפאל איתן – מפקד עוצבת געש
137. סא"ל אביגדור קהלני – מפקד גדוד 77
138. אלוף אברהם טמיר – ראש החפ"ק של אריאל שרון
139. תא"ל יאנוש בן-גל – מפקד חטיבה 7
140. אל"מ אמיר דרורי – מפקד חטיבת גולני
141. תא"ל מרדכי צפורי – קצין שריון ראשי
142. בועז תמיר, עודד, אברהם לחמן
143. ניר עתיר – סמל/מ"מ פלוגה ו' גדוד 74
144. אברהם לחמן – מ"מ 1 פלוגה ו' גדוד 74
145. דוד איילנד – מ"מ פלוגה א' גדוד 53
146. אברהם קיימוביץ – סמ"פ ח' גדוד 74
147. רס"נ דב אדלר, רס"נ אבי הימלבלאו
148. סא"ל יהודה פורת, סרן טל גבריאל
149. סא"ל אברהם פורת, רס"נ מיכאל וינטרשטיין
150. רס"נ משה שחם
151. סא"ל דוד גדליה
152. סרן ראובן שמעיה
153. רס"נ יעקב ממני
154. סג"ן בנימין סימן טוב
155. סא"ל יוסף תמיר
156. סא"ל מנחם שריר (שטראוס)
157. סא"ל בנדמן יונה
158. רס"נ יעקב רוזנפלד
159. סא"ל שילר צבי
160. סרן משה אלקלעי
161. סג"מ אבי וייס
162. רס"נ יעקב ממני-2
163. סא"ל יוסף תמור-2
164. סא"ל גבי לבנה
165. רס"נ אריה מרקוביץ
166. סרן מתתיהו נור-סלע
167. סא"ל דוד גדליה – קמ"ן פירוד דרום -2
168. רס"נ יאיר ורדי
169. סגן אריה שפיצן
170. סא"ל דוד גדליה-3
171. אל"מ יעקב הררי (פפר) – מפקד חטיבה 4
172. סא"ל זאב אורן – מג"ד גדעון 13
173. רס"נ אילן בירן – סמג"ד 13
174.  סרן איל דשא – קמב"צ גדוד 13
175. סגן מוטי פרדר – מפקד 110
176. סמל כריאל פרדו – סמל מוצב 109
177. סגן אברהם אלימלך – מפקד מוצב 107
178. סגן יהונתן מיודובניק – מפקד 104
179. סגן יעקב בורובסקי – מפקד 103
180. רס"נ מנחם זטורסקי – סמג"ד בנח"ל
181. סגן אריה קראוזמן – מ"פ בגדוד הנח"ל
182. סרן איציק אייזנמן – מ"פ
183. יורם יאיר, מג"ד 50

עדויות חסרות

  • עדויות אלו נמצא להם פירוט בתיקים מסוימיים – אך העדות לא פתוחה לציבור

1. סא"ל רוזן מאיר
2. אל"מ נתן ניר – מח"ט 217
3. רס"ן אבי שריד – ק.אג"ם חטיבה 217
4. סא"ל במיל' נתן פיר – מג"ד 147 חטיבה 217
5. סא"ל במיל' גיורא קופל – מג"ד 126 חטיבה 217
6. שפיצן אריה – ע.קצין מערך פיקוד דרום

תיקים בארכיון צה"ל

  • רק התיקים שמודגשים נפתחו לעיון הציבור – השאר עדין סגורים

– ועדת אגרנט : עדות מודיעין [ עדויות מודיעיניות ] – תיק 383/1975/63
– ועדת אגרנט : פיקוד דרום – עדויות – תיק 383/1975/64
– השופט אגרנט: עדויות_שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') 1-8 . – תיק 383/1975/65
– השופט אגרנט: עדויות שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') סא"ל חסדאי (כרך א') – תיק 383/1975/66
– השופט אגרנט : עדויות שנאספו ע" י סא"ל חסדאי . עדויות 35-20 כרך ב' . – תיק 383/1975/67
– ועדת החקירה למלחמת_יום הכיפורים, צוות אל"מ יהושוע נבו עדויות גזרת רמת הגולן. עותק מס' 1 . (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – תיק 383/1975/68
– ועדת החקירה למלחמת יום הכיפורים, צוות אל"מ (מיל') יהושוע נבו. עדויות גזרת רמת הגולן (עותק מס' 1). (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – תיק 383/1975/69
– תיק עדויות חתומות (כותר התיק אינו תואם את רשימת המצאי המקורית!). – תיק 383/1975/70
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף (מיל') משה גורן. – תיק 383/1975/71
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף מיל' משה גורן . – תיק 383/1975/72
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו. – תיק 383/1975/73
– השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו,פיקוד דרום. – תיק 383/1975/74
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אלוף אבידר (מודפס). – תיק 383/1975/75
– השופט אגרנט-עדויות שנאספו על-ידי אלוף אבידר יוסף. – תיק 383/1975/76
– השופט אגרנט- עדות שהוגשה ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. – תיק 383/1975/77
– השופט אגרנט- מסמכים ועדויות שהוגשו ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. – תיק 383/1975/78
– ועדת אגרנט – עדויות שנאספו על ידי אלוף-משנה (מיל.) ישראל כרמי – תיק 1975-383-79
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ ישראל כרמי (כתב יד). – תיק 383/1975/80
– השופט אגרנט- עדות שנאספה ע"י אל"מ ישראל כרמי (בכתב יד וחתום). – תיק 383/1975/81
– השופט אגרנט- עדויות בכתב יד שנאספו ע"י אל"מ משה תמיר. – תיק 383/1975/82
– השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ (מיל) תמיר משה. – תיק 383/1975/83
– ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש.בהרב – תיק 383/1975/84
– ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש. בהרב. – תיק 383/1975/85
– ועדת אגרנט- ועדת המשנה של אל"מ נבו, דו"ח בנושאי מודיעין. נספח ד' – דו"חות החקירה. עדויות בכתב יד וחתומות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – תיק 383/1975/118
– ועדת אגרנט- עדויות בפני אוסף החומר אל"מ (מיל') משה תמיר תיק 1 מתוך 3 – תיק 383/1975/260
– ועדת אגרנט- עדויות מספר 18-7 תיק 2 מתוך 3 – תיק 383/1975/261
– ועדת אגרנט- עדויות מספר 26-19 תיק 3 מתוך 3 – תיק 383/1975/262

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד