ישיבות ממשלה – מלחמת יום הכיפורים

ישיבות ממשלה לפני המלחמה

ישיבות ממשלה בזמן המלחמה

# ישיבת ממשלה, 6.10.1973 בשעה 12:00

# ישיבת ממשלה, 6.10.1973 בשעה 22:00 

# ישיבת ממשלה, 7.10.1973 בשעה 10:00 

# ישיבת ממשלה, 12.10.1973 בשעה 11:30

# ישיבת ממשלה, 12.10.1973 בשעה 14:30

# ישיבת ממשלה, 14.10.1973 בשעה 10:00 

# ישיבת ממשלה, 14.10.1973 בשעה 21:00 

# ישיבת ממשלה, 15.10.1973 בשעה 02:00

# ישיבת ממשלה, 15.10.1973 בשעה 21:30

# ישיבת ממשלה, 18.10.1973 בשעה 21:00

# ישיבת ממשלה, 20.10.1973 בשעה 19:30

# ישיבת ממשלה, 20.10.1973 בשעה 20:30

ישיבת ממשלה, 20.10.1973 בשעה 21:00

# ישיבת ממשלה, 21.10.1973 בשעה 00:00

# ישיבת ממשלה, 21.10.1973 בשעה 11:00

# ישיבת ממשלה, 21.10.1973 בשעה 19:00

# ישיבת ממשלה, 21.10.1973 בשעה 22:15

# ישיבת ממשלה, 22.10.1973 בשעה 15:00

# ישיבת ממשלה, 22.10.1973 בשעה 16:15

ישיבת ממשלה, 22.10.1973 בשעה 22:00

# ישיבת ממשלה, 24.10.1973 בשעה 03:30

# ישיבת ממשלה, 24.10.1973 בשעה 16:00

# ישיבת ממשלה, 24.10.1973 בשעה 18:20

# ישיבת ממשלה, 24.10.1973 בשעה 20:45

ישיבת ממשלה, 24.10.1973 בשעה 21:30

# ישיבת ממשלה, 25.10.1973 בשעה 06:00

ישיבות ממשלה אחרי המלחמה

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד