אוגדה 143 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 143:

עדויות

רשתות קשר

חטיבה 14:

רשתות קשר

גדוד 184

גדוד 87

חטיבה 421:

# תחקיר מחט וקצין אגם – חט' 421 – 1984-1041-380

# תחקיר אלם חיים ארז מחט 421

# דוח מסח חט 421 – 1984-1041-390

# חטיבה 421 במלחמת יוהכ

# סיכום פעילות חטיבה 421 במלחמת יום הכיפורים

# חטיבה 421 במלחמת יום הכיפורים

# ספורה של חטיבה 421 במלחמת יום הכיפורים

# אודות חטיבת 421

# חטיבה 421 – דוח תחזוקה

# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין הרפואה החטיבתי – סרן דר דוד רוברט

# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין החימוש החטיבתי – רסן אריה פרסי, 5-22.10.1073

# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין האפסנאות החטיבתי – סרן דוד טל

# מפחט 421  – דוח המלחמה של מפקד פלוגת הסיור החטיבתית, ג'יפים – סרן חיים רודברג 

# חטיבה 421 – הנופלים

# חטיבה 421 – מפקדי החטיבה במלחמת יום הכיפורים

# חטיבה 421 – החזקת הקו בגזרה הצפונית מערבית במצרים

# חטיבה 421 – היחידות האחרות של החטיבה

# חטיבה 421 – ממערב לתעלה

# חטיבה 421 – המהפך במלחמה – הצליחה והפריצה למצרים

# חטיבה 421 – קרבות הבלימה – 7.10 – 14.10

# חטיבה 421 – גיוס, התארגנות ותנועה לחזית – 6.10 – 7.10

# אוגדה 143, חטיבה 421 – דוח מסח חטיבה 421, מלחמת יום הכיפורים, 7-21.10.73

# אוגדה 143, חטיבה 421 – תחקיר סיכום המלחמה מרמת ממ ומעלה – שדה תימן 3.3.74 – פרק א-יא

הקלטות קשר

עדויות

כתבות

גדוד 257

גדוד 264

גדוד 599

חטיבה 600:

עדויות

מאמרים

גדוד 409

גדוד 407

גדוד 410

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד