ישיבות ועדת חוץ ובטחון – מלחמת יום הכיפורים

ועדת חוץ ובטחון

# פרוטוקול מס' 311 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 6 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 312 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 7 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 313 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 8 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 314 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 9 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 315 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 10 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 316 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 11 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 317 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 12 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 318 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 13 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 319 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 14 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 320 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 15 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 321 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 16 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 322 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 17 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 323 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 18 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 324 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 19 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 325 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 20 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 326 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 21 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 327 ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 22 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 328 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 24 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 329 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 25 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 330 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (בוקר)

# פרוטוקול מס' 331 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 28 באוקטובר 1973 (ערב)

# פרוטוקול מס' 332 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 29 באוקטובר 1973

# פרוטוקול מס' 333 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (בוקר)

# פרוטוקול מס' 333-1 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 30 באוקטובר 1973 (ערב)

# פרוטוקול מס' 334 ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, 31 באוקטובר 1973

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד