חומרים מודיעיניים – מלחמת יום הכיפורים

ספרים

לקטי מודיעין ומסמכי מודיעין

# אמן מחקר 179 – מחמן ים – סיכום מודיעין מיוחד – 1969 – סיכום מודיעין ימי – המפקד החדש של הצי המצרי עמיד (צאל) מחמוד עבד אל רחמן פהמי – תיק 2004535 
# הנדון – התרעה מודיעינית – לשכת ראש אמן – אלוף אהרון יריב – ראש אגף המודיעין – יוני 72
# סכום מודיעין – הצי המצרי – תמרון נחיתה – תמרון עבאס – תיק 2018-780 – 159 – 1.10.72
# לקט מודיעין מס' 87-73 – הנדון המטכל הסורי קיים תרגיל מפקדות שנושאו המרכזי – כיבוש רמת הגולן, מחלקת מחקר-ענף 5 – לקט מודיעין, תיק 2004-535-4261 – 27.4.73
# לקט מודיעין מיידי – פחע – הנדון – הארגונים מכחישים קשרם לרצח גו אלון זל – תיק 2019-12-28 – 4.7.73
# לקטים מודיעינים – מיידים – גו אלון – תאריכים – תיק 2019-12-59 – 1-3.7.73 
# נספח מודיעין לתוכנית סלע – מתוך דוח ועדת אגרנט – דוח אחרון , כרך שלישי 1975
# מבצע סלע – דרך פעולה אפשרית לאויב – פיקוד דרום מודיעין – מפה 
# לקט מודיעין מס' 257-73 – תרגיל מפקדות רחב היקף בצבא מצרים – 30.9.73
# סקירת מודיעין מיוחדת מס. 104-73 תוכנית סורית לכיבוש רמת-הגולן – הערכה – 2.10.73
# לקט מודיעין מיידי-צבאי, הנדון – כוננות ופעילות בסוריה ומצרים – נכון ל040015 אוקטובר, אמן מחקר, 4.10.1973
# לקט מודיעין מיידי צבאי – כוננות ופעילות בסוריה ובמצרים – נכון ל-051000 אוקטובר – מס' 423-73 – שעה 1100 (1315) – 5.10.73
 # לקט מודיעין ימי מיידי-צבאי, מחלקת מודיעין ים – 5.10.1973
# ידיעת יחמור – 5.10.73
# שדר צביקה זמיר, ראש המוסד בבוקר המלחמה לאחר פגישתו עם אשרף מרואן בלונדון – 6.10.73 – שעה 7:25

# לקט מודיעין בהול-צבאי – תוכנית מצרית – סורית לחדש מלחמה – מס' 429-73 – שעה 0730 – 6.10.73
# דוח פענוח מכוון לשינוי חתמ ושריון מגיחה ה-1886, ש-526 – פיקוד דרום מודיעין – (גיחת צילום 4 לאוקטובר 1973) – 6.10.73
# סקירת מודיעין מיוחדת – 4-74 – מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת יום הכיפורים – 11.1.74
# לקט מודיעין מס' 7-74 – לקחי הצבא הסורי ממלחמת יום הכיפורים – 27.1.74
# מכתב אריה שלו לועדת אגרנט על ידיעת יחמור – 17.3.74
# סקירת מודיעין מיוחדת מס 38-74 – מטרותיה הצבאיות של מצרים במלחמה – 7.4.74

# סימנים מעידים למלחמה 24 לספטמבר – 6 לאוקטובר 1973 ומידת נכונתם בעתיד

# לקטי מודיעין סוריה תחילת אוקטובר-1-2
# לקטי מודיעין סוריה תחילת אוקטובר-3-9
# לקטי מודיעין סוריה תחילת אוקטובר-10-11
# לקטי מודיעין סוריה תחילת אוקטובר-12-14

תיקים מארכיון צה"ל

# ועדת אגרנט – מוצגים – סקירת מודיעין מיוחדת – תיק 1975-383-128 – 2.10.73

# ועדת אגרנט – מוצגים – צבא מצרים – סיכוי מצב ולקטים – תיק 1975-383-109 – 6.10.73-8.9.74

# ועדת אגרנט- תיק האלוף אלי זעירא – תיק 1975-383-146 – 14.3.74

# סקירת מודיעין מיוחדת 87-4 – הנחתת קומנדו מצרי במלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-216 – 5.10.73-24.10.73

# לקטי מודיעין אמן  19.5.73-6.10.73 – תיק ארכיון 412-94-2011

# לקטי מודיעין חיל האוויר – 6.10.73-28.10.73

# דיווחים למדת מודיעין פקוד הדרום (תצפיות, סיכומים, פענוח, פעילות) ספטמבר 1973 –  1.09.73 – קרגל 143017 – תיק 2014-590-550

# דיווחים למדת מודיעין פקוד הדרום (תצפיות ופעילות) סוף ספטמבר[תח' אוקטובר 1973 קרגל 143017 – תיק 2014-590-551

# אמן מחקר – למדן אוויר – סקירות כרך מילואים ב, אשגרים, לקטים לבנים – 1.1.66-31.12.74 – תיק 2004-535-5233  

# לקט מודיעין מס' 7/74 – לקחי הצבא הסורי ממלחמת יום הכיפורים – 22 לינואר 1974 – תיק 1986-157-90 

# סקירת מודיעין מיוחדת מס' 4/74 מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת יום הכיפורים – תיק 1989-28-183

# אגרת תו"ל [תורת לחימה] אויב 9/74 צבא_סוריה תורת הקרב ויישומה [כולל מלחמת יום הכיפורים] – תיק 1986-157-426

# אגרת תו"ל אויב מספר 1/82 – הבקעת מערך מבוצר – התורה הסובייטית ויישומה האפשרי בצבא הסורי – תיק 1995-2275-133

# סקירת מודיעין מיוחדת לקחים מצריים אפשריים ממלחמת יום הכיפורים – תיק 1974-22-126

# תיק אויב- מצרים- סכום מלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-175

# תא"ל עמוס גלבוע , "המאפייה לא פתוחה בשבילכם" – ענף 5 ופרשת חטיבה משוריינת 47 הסורית ערב מלחמת יום הכיפורים, אמ"ן מחקר – "עיונים מתודולוגים", 18 באוקטובר 1998

 

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד