חומרים מודיעיניים – מלחמת יום הכיפורים

ספרים

מאמרים

# אהוד גולן, ההתרעה שהגיעה מהים: מודיעין חיל הים במלחמת יום הכיפורים, הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2022/23, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה, 2023, עמ' 351-370

לקטי מודיעין ומסמכי מודיעין

# אמן מחקר 179 – מחמן ים – סיכום מודיעין מיוחד – 1969 – סיכום מודיעין ימי – המפקד החדש של הצי המצרי עמיד (צאל) מחמוד עבד אל רחמן פהמי – תיק 2004535 

# סקירת מודיעין מיוחדת מס. 38-72 – תרגיל מפקדות מצרי לכיבוש סיני – גדלות – 11 באפריל 1972 – מובסס על תחריר 23 בדצמבר 1971 –  תאריך 11 לאפריל 1972 מתוך תיק 1975-383-168 מוצג 1

# סכום מודיעין – הצי המצרי – תמרון נחיתה – תמרון עבאס – תיק 2018-780 – 159 – 1.10.72

# לקט מודיעין מס' 15/73 – הנדון הכנות במצרים לאפשרות של פתיחה באש במחודש מאי 73 – ענף 6 בתאום עם מחמ"ן אוויר – 24 לינואר 1973
# לקט מודיעין מס' 87-73 – הנדון המטכל הסורי קיים תרגיל מפקדות שנושאו המרכזי – כיבוש רמת הגולן, מחלקת מחקר-ענף 5 – לקט מודיעין, תיק 2004-535-4261 – 27.4.73
# לקט מודיעין מיידי – פחע – הנדון – הארגונים מכחישים קשרם לרצח גו אלון זל – תיק 2019-12-28 – 4.7.73
# לקטים מודיעינים – מיידים – גו אלון – תאריכים – תיק 2019-12-59 – 1-3.7.73 
# נספח מודיעין לתוכנית סלע – מתוך דוח ועדת אגרנט – דוח אחרון , כרך שלישי 1975
# מבצע סלע – דרך פעולה אפשרית לאויב – פיקוד דרום מודיעין – מפה 

# הצבא הסורי ערוך כיום במערת חירום מלא ברצועת ההגנה הראשונה ובערופה – ספטמבר 1973 

# לקט מודיעין מס' 257-73 – תרגיל מפקדות רחב היקף בצבא מצרים – 30.9.73

# סקירת מודיעין מיוחדת מס. 104-73 תוכנית סורית לכיבוש רמת-הגולן – הערכה – 2.10.73

# לקט מודיעין מיידי-צבאי – הנדון – כוננות ופעילות במצרים וסוריה – נכון ל-021400 – ענף 5+6 – תאריך 2 לאוקטובר 1973 
# לקט מודיעין מיידי-צבאי, הנדון – כוננות ופעילות בסוריה ומצרים – נכון ל040015 אוקטובר, אמן מחקר, 4.10.1973
# לקט מודיעין מיידי צבאי – כוננות ופעילות בסוריה ובמצרים – נכון ל-051000 אוקטובר – מס' 423-73 – שעה 1100 (1315) – 5.10.73
 # לקט מודיעין ימי מיידי-צבאי, מחלקת מודיעין ים – 5.10.1973
# ידיעת יחמור – 5.10.73

# לקט מודיעין מיידי-צבאי – הנדון – חל תגבור נוסף ברצועת ההגנה הראשונה החזית הסורית – ענף 5 – תאריך 6 לאוקטובר 1973 

# דוח פענוח מכוון לשינוי חתמ ושריון מגיחה ה-1886, ש-526 – פיקוד דרום מודיעין – (גיחת צילום 4 לאוקטובר 1973) – 6.10.73

# ‏‏פרטיכל – פגישת רמסד – המלאך – 5.10.73 משעה 2345 עד ל-6.10.73 שעה 0200 – עותק

# שדר צביקה זמיר, ראש המוסד בבוקר המלחמה לאחר פגישתו עם אשרף מרואן בלונדון – 6.10.73 – שעה 7:25

# לקט מודיעין בהול-צבאי – תוכנית מצרית – סורית לחדש מלחמה – מס' 429-73 – שעה 0730 – 6.10.73

# לקט מודיעין מיידי-צבאי – הנדון – המצב בחזית הסורית נכון ל-0700 – ענף 5 – תאריך 7 לאוקטובר 1973

# סקירת מודיעין מיוחדת – 4-74 – מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת יום הכיפורים – 11.1.74
# לקט מודיעין מס' 7-74 – לקחי הצבא הסורי ממלחמת יום הכיפורים – 27.1.74
# מכתב אריה שלו לועדת אגרנט על ידיעת יחמור – 17.3.74
# סקירת מודיעין מיוחדת מס 38-74 – מטרותיה הצבאיות של מצרים במלחמה – 7.4.74

# סימנים מעידים למלחמה 24 לספטמבר – 6 לאוקטובר 1973 ומידת נכונתם בעתיד

סקירת מודיעין מיוחדת – דיון בנושא כיבוש המיצרים בסיני בכלל וכיבוש מיצרי המתלה בפרט – 774 – מודיעין פיקוד דרום – מתוך תיק 1975-383-388

סקירת מודיעין מיוחדת – שחזור תכנית המתקפה המצרית למלחמת יום הכיפורים – 9-74 – מודיעין פיקוד דרום – מתוך תיק 1975-383-388

# איגרת מודיעין טכנית – 22-73 – הפעת נשק נט עי המצרים במלחמת יום הכיפורים – סיכום ראשוני – אגף מודיעין – מתוך תיק 1975-383-388

מסמך שלל – הוראות אבטחה טכנית לרכב – מבצע התקפה גרנית 2 משופר – יחידה 550 – 29 לדצמבר 1973 – מתוך תיק 1975-383-388

# מסמך שלל – הוראות הלוחמה הלקטרוניות – מפקדת הארמיה השלישית – 28 לספטמבר 1973 – יחידה 550 – 14 נובמבר 1973 – מתוך תיק 1975-383-388

# מסמכי שלל – דיביזיה 21 – 80-11 – סיכום ניסיון קרבי עם כוחות צהל בתקופה 6-10.10.73 – יחידה 550 – 14 לאוקטובר 1973 – מתוך תיק 1975-383-388

# לקט מודיעין מיוחד מס. 124/71, אגף מודיעין, 6 בספטמבר 1971 – תיק 2004-535-3351

# לקט מודיעין מיוחד מס. 133/71, אגף מודיעין, 16 בספטמבר 1971 – תיק 2004-535-3351

# מחלקת מחקר – הערכת מודיעין שנתית סיכונים – מאי יוני שנת 1971, אגף המודיעין – תיק 2004-535-3364

סקירת מודיעין מיוחדת – אויר מס' 20/70 – קידום מערך טילי ק"א למרחב התעלה, מפקדת חיל ההאוויר, מחלקת מודיעין אוויר, ענף מחקר, 25.8.70

דוח פיענוח מיידי מכוונ לשינוי חתמ ושריון מגיחות ה 1886 ו-ש526, 5 לאוקטובר 1973

אחד מתחקירי המתקפה הסורית בפתחת קוניטרה (6-9 אוקטובר 1973), דוח תחקירים שנערכו לעוזר קמ"ן בחטמ"ר 820, מחלקת היסטוריה, 1975

תיקים מארכיון צה"ל

# ועדת אגרנט – מוצגים – סקירת מודיעין מיוחדת – תיק 1975-383-128 – 2.10.73

# ועדת אגרנט – מוצגים – צבא מצרים – סיכוי מצב ולקטים – תיק 1975-383-109 – 6.10.73-8.9.74

# ועדת אגרנט- תיק האלוף אלי זעירא – תיק 1975-383-146 – 14.3.74

# סקירת מודיעין מיוחדת 87-4 – הנחתת קומנדו מצרי במלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-216 – 5.10.73-24.10.73

# לקטי מודיעין אמן  19.5.73-6.10.73 – תיק ארכיון 412-94-2011

# לקטי מודיעין חיל האוויר – 6.10.73-28.10.73

# דיווחים למדת מודיעין פקוד הדרום (תצפיות, סיכומים, פענוח, פעילות) ספטמבר 1973 –  1.09.73 – קרגל 143017 – תיק 2014-590-550

# דיווחים למדת מודיעין פקוד הדרום (תצפיות ופעילות) סוף ספטמבר[תח' אוקטובר 1973 קרגל 143017 – תיק 2014-590-551

# אמן מחקר – למדן אוויר – סקירות כרך מילואים ב, אשגרים, לקטים לבנים – 1.1.66-31.12.74 – תיק 2004-535-5233  

# לקט מודיעין מס' 7/74 – לקחי הצבא הסורי ממלחמת יום הכיפורים – 22 לינואר 1974 – תיק 1986-157-90 

# סקירת מודיעין מיוחדת מס' 4/74 מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת יום הכיפורים – תיק 1989-28-183

# אגרת תו"ל [תורת לחימה] אויב 9/74 צבא_סוריה תורת הקרב ויישומה [כולל מלחמת יום הכיפורים] – תיק 1986-157-426

# אגרת תו"ל אויב מספר 1/82 – הבקעת מערך מבוצר – התורה הסובייטית ויישומה האפשרי בצבא הסורי – תיק 1995-2275-133

# סקירת מודיעין מיוחדת לקחים מצריים אפשריים ממלחמת יום הכיפורים – תיק 1974-22-126

# תיק אויב- מצרים- סכום מלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-175

# תא"ל עמוס גלבוע , "המאפייה לא פתוחה בשבילכם" – ענף 5 ופרשת חטיבה משוריינת 47 הסורית ערב מלחמת יום הכיפורים, אמ"ן מחקר – "עיונים מתודולוגים", 18 באוקטובר 1998

# יואל בן פורת, הלקט האחרון…. "ש" (-) 90, 6 באוקטובר שעה 12:30, בה"ד 15, מרץ 1985

יואל בן פורת, מאי 1973 – מדוע נדחתה המלחמה, דברי הנשיא סאדאת ב-1974, בה"ד 15, נובמבר 1985

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד