ספרים

על מלחמת יום הכיפורים נכתבו  כ-650 ספרים בשפה העברית ועוד כ-200 ספרים בשפות זרות. עמותת המרכז למלחמת יום הכיפורים עושה מאמץ לסרוק את כל הספרים ולהציגם כאן. עד כה נסרקו מעל 100 ספרים, שיוצגו בכפוף לאישור ההוצאות לאור. איתור הספרים, סריקתם ותהליך האישור כרוכים בהשקעה רבה. עזרה במימון מפעל חשוב זה תתקבל בתודה.

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד