מסמכים של יחידות צבאיות ממלחמת יום הכיפורים

תוכן עניינים

חומרים כלליים

פיקוד צפון במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 252 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 162 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 143 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 36 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 210 במלחמת יום הכיפורים

אוגדה 146 במלחמת יום הכיפורים

חטיבה 1 (גולני)

חטיבה 4

חטיבה 670

חטיבה 9

חטיבה 679

# גד' 93 מחטיבה 679 – תיק  1986-157-368

# גדוד 31 גדוד 57 מחטיבה 679 [מלחמת יום הכיפורים] – 1986-157-367

# מלחמת יום הכיפורים] חטיבה 679 תחקירי מפקד החטיבה – תיק 1986-157-366

# מלחמת יום הכיפורים] חטיבה 679 סכומי מפקדת החטיבה – תיק 1986-157-365

# [מלחמת יום הכיפורים] גדוד 289 מחטיבה 679 –  – תיק 1986-157-369

# [מלחמת יום הכיפורים] גדוד 266 – תיק 1986-157-329

# חטיבה 679 – אליעזר בריליאנט – דיוויזיה 1 המשוריינת בקרב ההבקעה הסורי

# חטיבה 679 – אליעזר בריליאנט – מדוע לא גלשו הסורים לכנרת
# חטיבה 679 – אליעזר בריליאנט – נקודת הכרעה
# חטיבה 679 – גיל נאמן הטען קשר של רן גוטפריד המגד מספר על הקרבות באזור נפח
# חטיבה 679 – זיכרונות המלחמה של אליעזר בריליאנט – מפקד טנק במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 679 – זכרונותיו של עמוס לסקר – מפ פלוגה ו' גדוד 2 שרת בחטיבה בין השנים 1971 – 1995
# חטיבה 679 – יוחנן אור – החיפוש אחרי הטייס שחולץ על ידי זולי אור במלחמת יום הכיפורים, נובמבר 2014

#חטיבה 679 – סיפורו של קצין חימוש יצחק שי – חטיבה 679 במלחמה יום הכיפורים

# חטיבה 679 – רסר חנן וולוצקי גדוד 1 – סיפור מלחמה אישי

# חטיבה 679 תחקירות בנושא חרמש קמבץ וסמגד בכח נתי הורביץ מפ' גד' 57 מפ' גד' 93,מפ' גד' 289 – תיק 1986-157-562

# מהלכי קרבות חטיבה 679 במלחמת יום הכיפורים אוקטובר 73, מתוך ארכיון החטיבה

גדוד שריון פיקודי (גש"פ) 181

חיל תותחנים

גדוד 183

חטיבה 11

גדוד 226

חטיבה 7

חטיבה 274

חטיבה 35

חטיבה 55

חטיבה 317

חטיבה 9100

חטיבה מרחבית 820

לבדוק אם לא קיים בדפים למעלה: - אם כן למחוק אם לא להוסיף לדפים!

# אוג' 252-א.א.209-גד' 342,285 403-דוחות תחקיר ארטילריה מלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-551

# אוג' 252-יומן מבצעיםארועים מלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-644
# אוגדה 143, חטיבה 600 – תחקיר מחט 600 אלמ רביב, 30.10.73 ע"י רסן לוין, עמ 1-11
# אוגדה 143, חטיבה 14 – מקרא אותות קריאה רשת בשור
# אוגדה 143, חטיבה 14 – מקרא אותות קריאה רשת מקדח
# אוגדה 143, חטיבה 14 – רשת קשר בשור – ליל 15-16.10.73 – תמלול מלא
# אוגדה 143, חטיבה 14 – רשת קשר בשור – מידע כללי
# אוגדה 143, חטיבה 14 – רשת קשר מקדח  – מידע כללי
# אוגדה 143, חטיבה 14 – רשת קשר מקדח – ליל 15-16.10.73 – תמלול מלא
# אוגדה 143, חטיבה 14, גדוד 184 – דוח נעדרים ראשוני – נעדרי גדוד 184 9.10.73#
# אוגדה 143, חטיבה 14, גדוד 184 – עדויות אנשי פלוגה י במצח – קבלת פרטים נוספים על החייל הנעדר אייל הפטר
# אוגדה 143, חטיבה 421 – דוח מסח חטיבה 421, מלחמת יום הכיפורים, 7-21.10.73
# אוגדה 143, חטיבה 421 – תחקיר סיכום המלחמה מרמת ממ ומעלה – שדה תימן 3.3.74 – פרק א-יא
# אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 257 – ועדת אגרנט עדות מגד 257 שמעון בן שושן בפני יעקב חסדאי, עמ 1-40
# אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 257 – חוברת פלוגה מ – פלוגת טנקים במלחמה עמ 1-64
# אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 257 – סיכום ראשוני איתור נעדרי  גדוד 257, מגד שמעון בן שושן 8-10.10.73
# אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 264 –  סיכום ראשוני נעדרי גדוד 264, מגד גיורא לב

#אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 264 – ועדת אגרנט – עדות מגד 264 גיורא לב בפני חסדאי, עמ 1-29
# אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 599 – ועדת אגרנט – עדות מגד 599 עמי מורג בפני יעקב חסדאי, עמ 1-30
#אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 599 – ועדת אגרנט – עדות מפ מיקי שחר בפני יעקב חסדאי, עמ 1-22
#אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 599 – סיכום קרבות מלחמת יום הכיפורים גדוד 599 עי' המפקדים, עמ 1-105
#אוגדה 143, חטיבה 421, גדוד 599 – סיכום ראשוני נעדרי גדוד 599, 9.10.73, מגד עמי מורג
#אוגדה 143, חטיבה 600 – דוח חטיבה 600 עמ 4-12
#אוגדה 143, חטיבה 600 – ועדת אגרנט עדות מחט 600 טוביה רביב בפני יעקב חסדאי, עמ 8-17
#אוגדה 143, חטיבה 600 – תחקיר מחט 600 אלמ טוביה רביב ע"י רען היסטוריה 12-14.12.73, ענף היסטוריה ובטחון שוטף עמ 1-31
#אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 409 – דוח תחקור מגד 409 מחט 600 סאל עוזי בן יצחק
#אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 409 – יומן מלחמה מפ שוקה בר און, 1973
# אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 409 – יומן סיפורה של פלוגת וונקל 409 במלחמת יום הכיפורים, 1-19
# אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 409 – סיכום מלחמה גדוד 409 – עמ 37 – גיוסו ונכונותו של המערך הסדיר והמילואים
# אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 410 – ועדת אגרנט עדות סמגד 410 חיים אלקן בפני יעקב חסדאי, עמ 3-11
# אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 410 – סיכום ראשוני נעדרי גדוד 410, פלוגה ל, מחלקה 1, ממ איתן כהן, 9.10.73, עמ 3-11#
# אוגדה 143, חטיבה 600, גדוד 410 – קורות גדוד טנקים 410 במלחמת יוהכ, 6-26 אוק 1973
# אוגדה 162, חטיבה 500, גדוד 429  – עדויות קציני גדוד 429 בפני יעקב חסדאי, עמ 1-18
# אוגדה 162, חטיבה 500, יומן גדוד 429 – דוח מלחמה 5-24.10.1973, חט' תוהד 251, מחלקת היסטוריה, תיק  99-506-1988
# אוגדה 252-חדק המפקד-יומן ארועים – 1984-1041-817#
# אוגדה 252-יומן אירועים-חמל רפידים מתאריך 6.10.73 שעה 1420 עד 7.10.73 שעה 1650. – תיק 1984-1041-808#
# גבי ורדי – שיבוץ קרבי פלוגה ג’ – גדוד 407, חטיבה 14
# גדוד 46 – סיכומי תחקירים (סיכום חטיבה 401 – תחקירים בחתך גדודי – גד' 46) [יום הכיפורים] – תיק 1988-506-4
# גדוד 257 – דוח המגד סאל שמעון בן שושן בסיום המלחמה
# גדוד 407 – תיאור הלחימה הגדודי, 28.1.10, אתר חטיבה 14
# דוח גדוד 196-79 שנכתב עי מגד 79 נתן בן ארי מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים
# דוח חטיבה 14 – אוקטובר 1973
# דוחות מפקדים ומטה גדוד 599 – דוחות שהוגשו לאחר המלחמה מרמת מפקד כלי ומעלה – תחקיר גדוד 2
# דורון מור, גדוד 564 (66) במלחמת יום כיפור – סיפורי חיילים, 1-12
# חט תוהד 251, מח היסטורה, ארכיון צהל ומשהבט – תיק חט 600 – ישיבת שחזור של קציני גדוד 410, 5-30.10.73
# חטיבה 14 – גדוד 52 – רשימת הקצינים במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 14 – גדוד 407 – רשימת הקצינים במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 14 – דוח גדוד 407 – ארכיון צהל ומערכת הביטחון
# חטיבה 14 – דרך האש – גדוד 52 במלחמת יום-הכיפורים – חוברת בהוצאת משפחות החללים, 121 עמודים
# חטיבה 14 – חללי גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 14 – חללי גדוד 196 במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 14 – תחקיר גדוד 87 'גדוד סיקו' – בוצע ע"י סאל פנחס זוסמן עבור מפקדת גייסות שריון ענף היסטוריה
# חטיבה 14 – תמונת מאה ועשרים חללי גדוד 79, מתוך אתר חטיבה 14
# חטיבה 14, גדוד 9 – תיאור הלחימה הגדודי, אתר חטיבה 14
# חטיבה 14, גדוד 52 – פלוגת חרמש י' – פעילות פלוגת החרמש מלחמת יום הכיפורים, אתר חטיבה 14
# חטיבה 14, גדוד 184 – תיאור הלחימה הגדודי, אתר חטיבה 14# חטיבה 401 אגמ-סכום_ותחקירים- מלחמת יום הכיפורים, גד' חשן 52-מגד – תיק 1988-506-19

# חטיבה 401 יום כיפור
# חטיבה 421 – גיוס, התארגנות ותנועה לחזית – 6.10 – 7.10
# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין האפסנאות החטיבתי – סרן דוד טל
# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין החימוש החטיבתי – רסן אריה פרסי, 5-22.10.1073
# חטיבה 421 – דוח המלחמה של קצין הרפואה החטיבתי – סרן דר דוד רוברט
# חטיבה 421 – דוח תחזוקה
# חטיבה 421 – החזקת הקו בגזרה הצפונית מערבית במצרים
# חטיבה 421 – היחידות האחרות של החטיבה
# חטיבה 421 – המהפך במלחמה – הצליחה והפריצה למצרים
# חטיבה 421 – הנופלים
# חטיבה 421 – חללי גדוד 257
# חטיבה 421 – חללי גדוד 264
# חטיבה 421 – ממערב לתעלה
# חטיבה 421 – מפקדי החטיבה במלחמת יום הכיפורים
# חטיבה 421 – עדויות בפני חסדאי, תיק 1975-383-66
# חטיבה 421 – קרבות הבלימה – 7.10 – 14.10 

# חטיבה 421 – תחקיר תחש גדוד 599, 88 עמ

# יומן מבצעים ארועים-אוג' 252 מלחמת יום הכיפורים – 8 לאוקטובר – תיק 1988-506-645

# יומן מבצעיםאירועים חט' 401 – תיק 1984-1041-546
# יומני מבצעים-אוג' 252-מעובדים עי ק.חינוך אוג'_מלחמת יום הכיפורים – תיק 1988-506-666

# מלחמת יוהם הכיפורים חטיבה 460 תחקירים מלחמת יום הכיפורים דוחות מלחמה [גדוד 100 כח אהוד, פלוגת רונגל חרמש, במבה, בדיה, גדוד 19, 86, 416, גדוד 196 פלוגת מצוד, לפתן, זאב, – תיק
# מלחמת יום כיפור – יומני רדיו במצפע – חטיבה 401 – רשת אגזוז 081735(10) – 10061735(10) 200400(11) – 060116(11) YK1-01.6 173-174 [הוצא מתיק 19531988] – תיק 1988-53-113
# מלחמת יום כיפורים יומני רדיו במצפע – חטיבה 401 רשת אגזוז 211917 (10) – 091004 (10) – חסר 11-12 באוקטובר. [לשעבר היה בתיק 18531988] – תיק 1988-53-112

# ספר חטיבה 600, 6-22.10.73, 48 עמ
# קלסר גד' 100, גדוד 19 – חטיבה 460 – תיק 1984-1041-270
# תיק חט' 460 – גדוד 198 – תיק 1984-1041-332
# תיק חטיבה 14 – 1.תחקיר מגד 9 2.תחקיר מגד 52 3.תחקיר סמגד 184 – תיק 1984-1041-374
# תיק תחקיר אוגדה 252 מלחמת יום הכיפורים – תיק 1984-1041-488
# תיק תמצית פעילות אוגדה 252 מלחמת יום הכיפורים – תיק 1984-1041-486

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד