תוכניות מבצעיות – מלחמת יום הכיפורים

מסמכים מארכיון צה"ל

# מעטפה (צילומי תכניות) תכנונים אופרטיבים שובך יונים, חתול מדבר, סלע, אור אדום, צפניה – 1984-1041-207 1.1.73-31.1273
# פקודות סלע – מהות הפקודה, סכום המודיעין, התכנית, ארטילריה, שליטה, סדר הכוחות, ממשל, מבצע שובך יונים – מלחמת יום הכיפורים – 1988-506-159 – 5.10.73-24.10.73
# מבצע סלע – דרך פעולה אפשרית לאויב – פיקוד דרום מודיעין – מפה
# פיקוד הדרום – שובך יונים עיקרי פקודה – 17.12.72
# פקודת מבצע שובך יונים מורחב עיקרי פקודה אוגדה 252 – 15.1.73
# עיקרי פקודת שובך יונים אוגדה 252, 15.1.73

# מבצע "אור-ירוק" – שלבי נוהל הקרב ודיוני מטה – תיק ארכיון צה"ל 1984-1041-540

מאמרים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד