מאמרים ופרסומים

משק כנפי הטעות
אבירם ברקאי

פגישת חוסיין - גולדה ערב המלחמה
גיא גברא (בהדרכת יגאל שפי)

כישלון קהילת המודיעין האמריקאית
אהוד ערן

מארב הקומנדו המצרי ליד בלוזה
אלון קדיש

מלחמת יום הכיפורים בחזית הצפון
אילן סהר

מלחמת יום הכיפורים
דני אשר

המחשבה הצבאית בין ששת הימים ויוה"כ
חיים נדל

עמוד זה נמצא בהקמה ויעודכן בקרוב

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד