מאמרים ופרסומים

כריכהנושאמחברהוצאהלקריאה לחץ כאן
ma-nahal908לוחמים טירונים – נח"ל 908 במלחמת יום הכיפוריםמאיר אמיתיהוצאה עצמיתלקריאה לחץ כאן
לחימת השריון בקרב ואדי מבעוק - 14 אוקטובר 1973 - עמוד שערלחימת השריון בקרב ואדי מבעוק – 14 אוקטובר 1973 – מלחמת יום הכיפורים, אוגוסט 2020יהודה וגמן, אריק זטורסקילקריאה לחץ כאן
vg הקרב על פריצת הדרך למעוז 'בודפשט' ב-15 לאוקטובר, 1973ורד גפנילקריאה לחץ כאן
גדוד 71גדוד 71 במלחמת יום הכיפוריםאילן סהרעצמיתלקריאה לחץ כאן
פתחת 109הלחימה בדרום פתחת קוניטרה ומוצב 109אילן סהרמה"ד היסטוריהלקריאה לחץ כאן
מוצב 116הלחימה במוצב 116 וסביבתואילן סהרמה"ד היסטוריהלקריאה לחץ כאן
דליה נוריהמלחמה הנורמאלית – המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפוריםדליה גבריאלי נוריאוניברסיטת תל אביבלקריאה לחץ כאן
אופיר רשףהשפעת מלחמת יום הכיפורים על תפיסת הביטחון והאסטרטגיה של סוריה ומצריםאופיר רשףאוניברסיטת תל אביבלקריאה לחץ כאן
כח עמוס תחקירכח עמוס – גדוד 71 במולעת הסוריתמה"ד היסטוריהמה"ד היסטוריהלקריאה לחץ כאן
מצרים מטרותמצרים – מטרות המלחמה ותכנית המתקפהיונה בנדמןמחלקת היסטוריה – צה"ללקריאה לחץ כאן
כישלון מוד אמריקהכישלון קהילתהמודיעין האמריקאי בהערכ מתקפת הפתעה המצרית- סורית אהוד ערןהמרכז למורשת המודיעיןלקריאה לחץ כאן
יובל כנעןשיקולים גיאוגרפיים בבחירת מטרות אסטרטגיותיובל כנעןאוניברסיטת חיפהלקריאה לחץ כאן
תל אחדתל אחד – שלוש קרבות: הלחימה לכיבוש והגנת תל-א-שמסאילן סהרמה"ד היסטוריהלקריאה לחץ כאן
ברק בן צורתפקודן של קהילות מודיעיןברק בן-צוראוניברסיטת חיפהלקריאה לחץ כאן
כריכהנושאמחברהוצאהלקריאה לחץ כאן
yg-memory-and-history-almost-non-existentעודף זיכרון והיסטוריה שכמעט ואיננהיואב גלברלקריאה לחץ כאן
כריכה גדסר 288גדוד סיור 288 – אלה העובדותעמוס קלרמןהגדודלקריאה לחץ כאן
יעל שובלדפוסי מצוקה בקרב חיילי יוה"כ הפונים מאוחר בבקשה לעזרה נפשית פורמאליתיעל שובל-צוקרמןאוניברסיטת בר-אילןלקריאה לחץ כאן
התותחים שלא רעמוהתותחים שלא רעמו בחווה הסיניתיעקב זיגדוןיעקב זיגדוןלקריאה לחץ כאן
ההונאה המצריתההונאה המצרית במלחמת יום הכיפוריםאהרון פרקשלקריאה לחץ כאן
חיים נדלהמחשבה הצבאית של צה"ל בין 67-73חיים נדלחיים נדללקריאה לחץ כאן
הדים למשק כנפיהדים למשק כנפי הטעותאבירם ברקאיהמרכז למורשת המודיעיןלקריאה לחץ כאן
הקשר ב36הקשר באוגדה 36 במלחמת יום הכיפוריםהצוערים דוד בן-זכריה, עמרי ויינברג וחיים לויןבית הספר לתקשובלקריאה לחץ כאן
גיא רונןמלחמת יום הכיפוריםגיא רונןהמכללה לפיקוד טקטי – צה"ללקריאה לחץ כאן
למשק כנפי הטעות - אבירם ברקאימשק כנפי הטעותאבירם ברקאיהמרכז למורשת המודיעיןלקריאה לחץ כאן
פגישת חוסייןפגישת חוסיין – גולדה ערב מלחמת יום הכיפוריםגיא גבראאוניברסיטת ת"אלקריאה לחץ כאן
רחלי חסוןתחושת ההתחזות בקרב גיבורי מלחמת יום הכיפוריםרחלי חסוןאוניברסיטת ת"אלקריאה לחץ כאן

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד