מסמך סימן טוב – מלחמת יום הכיפורים

ריכוז מסמכים הנוגעים לסוגיית ההתרעה בפיקוד דרום ערב פרוץ מלחמת יום הכיפורים. סוגיית הסימנים המעידים לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, הפרשנות סביב סימנים מעידים אלה וטיב ההתרעה שסיפק חיל המודיעין בכלל ומחלקת המודיעין של פיקוד הדרום בפרט (בזמן אמת) הינו  נושא רגיש וכאוב המעסיק את קציני החיל מזה קרוב לחמישים שנה ונוגע ל"עצבים החשופים והרגישים"  של מי שעשו במלאכה ערב המלחמה הנוראית ההיא ובמהלכה, בדגש על הימים הראשונים לפרוץ הקרבות.

במודיעין פיקוד הדרום מתרכזת סוגיית ההתרעה בעיקר סביב "מסמך סימן טוב" המפורסם (אשר דחק לקרן זווית היבטים אחרים ומרכזיים של שאלת ההתרעה כמו גיחת הצילום מ-4 באוקטובר 1973 שפוענחה על ידי מדור הפיענוח של הפיקוד). מסמך סימן טוב הינו למעשה דו"ח שהוגש לקמ"ן פיקוד הדרום ,דוד גדליה, על ידי סגן סימן טוב בנימין לבקשת גדליה. במסמך שהוגש לוועדת אגרנט פורטו הסימנים המעידים העומדים בסתירה לפרשנות לפיה ההערכות המיוחדת והחריגה של הצבא המצרי בקוו מקורה בתרגיל שהצבא המצרי מקיים והועלתה האפשרות כי פני הצבא המצרי למלחמה. בהוראת סימן טוב שרפו שני קציני מערך את המסמך מיד לאחר המלחמה. סימן טוב מסר עותק מצולם של המסמך אותו הותיר בידיו  מראש לוועדת אגרנט.  

ב-1 באפריל 1974 הגישה וועדת אגרנט מסקנות ביניים מעבודתה והמליצה על הדחת קמ"ן הפיקוד דוד גדליה.  בעקבות פרסום מסקנות הוועדה הגיעה לוועדה טענה כי למסמך שהעביר לוועדת אגרנט צרף סימן טוב עמוד ראשון שזויף (ולא היה קיים במסמך המקורי) ובו התרעה נחרצת וחד משמעית כי המצרים נערכו לפתיחה במלחמה, לטענה כי המסמך זויף הצטרף גם מפקד פיקוד הדרום האלוף שמואל גונן (גורודיש) ז"ל. שלושה קצינים נוספים בקבע ובמילואים הגישו אף הם מכתבים לוועדת אגרנט בהם העידו על היעדרותו של סימן טוב מהמערך ערב המלחמה וכן העלו חשד כי המסמך שהוגש על ידי סימן טוב לוועדה זויף.

וועדת אגרנט הקימה וועדת משנה בראשות אל"מ יהושוע נבו לבדיקת הטענות בדבר זיוף אך הוועדה לא הגיע למסקנה חד משמעית. המלצות להעמקת החקירה נדחו על ידי וועדת אגרנט. בדיקה פורנזית של המסמך לא התאפשרה עקב העובדה כי נשרף ובידי הוועדה נותר צילום בלבד.

מצאנו לנכון לרכז מסמכים אלה הכוללים עדויות בזמן אמת בפני ועדת אגרנט, וועדת המשנה בראשות נבו, מכתבי התלונה ועוד. העדויות בזמן אמת קרוב להתרחשות האירועים כאשר הזיכרון של השותפים עדין טרי הינן רבות ערך ומדברות בעד עצמן. לעובדה כי עדויות שניתנו לפני וועדות המשנה ניתנו באופן רשמי  תחת שבועה או אזהרה לומר את האמת, משקל רב בפני עצמו.

הקורא במסמכים אלה יוכל להתרשם בצורה בלתי אמצעית מהעדויות עצמן, לשפוט בסוגיות השנויות במחלוקת ,כגון עד כמה באמת האמינו העושים במלאכה כי המלחמה בפתח, האם אכן הפרשנות לסימנים המעידים הייתה כה חד משמעית כפי שתוארה מאוחר יותר על ידי בעלי העניין. ובנוסף עד כמה ובאיזו עוצמה הועברה התרעה חד משמעית, מדוע נשרף המסמך שהיה כל כך משמעותי וחשוב ועוד שאלות רבות שהמענה עליהם נמצא בעדויות ובמסמכים עצמם. בבחינת המסמכים מדברים בעד עצמם.

ריכזנו מסמכים רבים ומשמעותיים הנוגעים לפרשיה זו מסמכים המאפשרים לשפוך מעט אור על הסוגיות השנויות במחלוקת. כאן תמצאו את כל העדויות בפני ועדת אגרנט, בפני ועדת המשנה, את מכתבי התלונה, והדו"ח חקירה של אל"מ יהושע נבו. בנוסף יעמדו לעיון התיקים של מודיעין פיקוד דרום מארכיון צה"ל כל התיקים

עדויות בועדת אגרנט

עדויות בפני אוספי החומר בועדת אגרנט

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 24.2.74

# עדות שמעיה ראובן בפני יהושע נבו – 24.2.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני משה גורן – 25.2.74

# עדות יעקב רוזנפלד בפני משה גורן – 26.2.74

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 1.3.74

# עדות אריה שפיצן בפני משה גורן – 1.3.74

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 22.3.74

# עדות נועם ייבור בפני יהושע נבו – 12.4

# עדות אריה שפיצן בפני יהושע נבו – 17.4.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני יהושע נבו – 22.4.74

# עדות שלום גרין בפני יהושע נבו – 23.4.74 

# עימות בין סימן טוב, שפיצן, ייבור בפני יהושע נבו – 23.4.74

# שיחת טלפון עם רענן גדיש עם יהושע נבו – 23.4.74

# צבי שילר העיד בפני יהושע נבו – 24.4.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני יהושע נבו – 26.4.74

# עדות איתן קלצבסקי בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות שלמה גרטנר בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות דוד גדליה בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות שושנה דוד בפני יהושע נבו – 29.4.74

# עדות צבי בוקסנבאום בפני יהושע נבו – 29.4.74

# עדות נועם ייבור בפני אבשלום לשם – 30.4.74

מסמכים

מסמכים מארכיון צה"ל

מאמרים

כתבות

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד