מודיעין פקוד דרום והתרעת סימן-טוב בנימין

מודיעין פקוד דרום והתרעת סימן-טוב בנימין

למודיעין פקוד דרום, על אמצעי האיסוף העצמאיים שלו ועל צוות קציניו שהכיר היטב את תמונת המצב הצבאית בגזרה, היה יכול להיות תפקיד מרכזי בהצגת הערכה שונה מזו שהתגבשה באמ"ן/מחקר בתל אביב. בפועל זה לא קרה.

החריג היחיד היה מסמך שהגיש ב-1 באוקטובר קצין המערך בפקוד, סגן סימן-טוב בנימין לקמ"ן הפקוד ובו הצביע על כך שמרכיבים מרכזיים בתמונת המידע הזמין אינם עולים בקנה אחד עם הערכת אמ"ן לפיה ההכנות המצריות הן לתרגיל. לכן יש  לקחת בחשבון גם את האפשרות שהן נערכות כהכנה למלחמה. יומיים אחר כך הגיש סימן-טוב את המסמך פעם נוספת עם דף פתיחה ובו הערכה מחמירה יותר. שני המסמכים לא הופצו.

לאחר שוועדת אגרנט פרסמה את הדו"ח הראשון שלה ובו ציינה את יוזמת סימן-טוב פנו לוועדה מספר קצינים וטענו כי ההערכה המחמירה בעמוד הראשון במסמך שהוגש לקמ"ן הפקוד ב-3 באוקטובר נוספה לאחר המלחמה. אף כי לא היה בטענות אלה כדי להעיב על אופי המסמכים של סימן-טוב הוועדה בדקה בשנית את הנושא ודחתה טענות אלה.

הקורא במסמכים המצורפים, יוכל להתרשם בצורה בלתי אמצעית מהעדויות עצמן, לשפוט בסוגיות השנויות השונות.

עדויות בועדת אגרנט

עדויות בפני אוספי החומר בועדת אגרנט

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 24.2.74

# עדות שמעיה ראובן בפני יהושע נבו – 24.2.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני משה גורן – 25.2.74

# עדות יעקב רוזנפלד בפני משה גורן – 26.2.74

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 1.3.74

# עדות אריה שפיצן בפני משה גורן – 1.3.74

# עדות דוד גדליה בפני משה גורן – 22.3.74

# עדות נועם ייבור בפני יהושע נבו – 12.4

# עדות אריה שפיצן בפני יהושע נבו – 17.4.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני יהושע נבו – 22.4.74

# עדות שלום גרין בפני יהושע נבו – 23.4.74 

# עימות בין סימן טוב, שפיצן, ייבור בפני יהושע נבו – 23.4.74

# שיחת טלפון עם רענן גדיש עם יהושע נבו – 23.4.74

# צבי שילר העיד בפני יהושע נבו – 24.4.74

# עדות סימן טוב בנימין בפני יהושע נבו – 26.4.74

# עדות איתן קלצבסקי בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות שלמה גרטנר בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות דוד גדליה בפני יהושע נבו – 28.4.74

# עדות שושנה דוד בפני יהושע נבו – 29.4.74

# עדות צבי בוקסנבאום בפני יהושע נבו – 29.4.74

# עדות נועם ייבור בפני אבשלום לשם – 30.4.74

מסמכים

מסמכים מארכיון צה"ל

מאמרים

כתבות

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד