ארכיון המדינה

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

המרכז למורשת המודיעין

המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)