עמותות, יחידות ודפי פייסבוק

עמותת יד לשריון   – קישור

אתר חטיבה 421 – קישור

חטיבה 14 במלחמת יוה"כ  – קישור

חטיבה 600 במלחמת יוה"כ   –  קישור

עמותת חיל האויר  – קישור

חטיבה 679 במלחמת יוה"כ  –  קישור

גדס"ר 288 במלחמת יוה"כ  – קישור

גדס"ר 87 במלחמת יוה"כ  –  קישור

דפי פייסבוק

מלחמת יום הכיפורים – סיפורים, מסמכים, זכרונות ותמונות   – קישור

חטיבת הראל לדורותיה וחבריה   – קישור

דור כיפור  –  קישור

עמותת חיל הרפואה   –  קישור

פורום בוגרי מלחמת יום הכיפורים   –  קישור

 

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד