עמותת יד לשריון

חטיבה 14 במלחמת יוה"כ

חטיבה 600 במלחמת יוה"כ

עמותת חיל האויר

חטיבה 679 במלחמת יוה"כ

גדס"ר 288 במלחמת יוה"כ