מחקרו של שמעון גולן – תיקים בארכיון צה"ל

שמעון גולן - תיקים

בארכיון צה"ל יש 254 תיקים שנאספו על ידי שמעון גולן לכתיבת מחקרו על קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים. התיקים כוללים חומר מקיף על המלחמה, השווה (אם לא יותר) בהיקפו לחומרי ועדת אגרנט

כאן מוצג גרף התקדמות של פתיחת התיקים על ידי ארכיון צה"ל:

התקדמות פתיחת התיקים - X/254
פתוח 50%

1. בנדיגו חלק א' יומן צוות מבצעי תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-21

2. תוכניות אופרטיביות חזית סוריה חלק א' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-31

3. לשכת הרמטכ"ל ושר הביטחון חלק ב' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-41

4.פיקודים, אגפים זרועות, חילות חלק ג' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה –  תיק 2016-264-51

5.קד"מים חלק ב' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-55

6. תיק אג"ם לפני מלחמת יום הכיפורים תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-60

7.יומן רל"ש הרמטכ"ל והקלטות בחדר הרמטכ"ל חלק א' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה תיק 2016-264-65

8.הרצאות מפקדים מיוה"כ בפו"ם תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-87  
9.עדויות חלק א' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-96  
10.מלחמת יום הכיפורים תיקי ומסכי מב  – תיק 2016-264-105  
11.יומן רל"ש סגן הרמטכ"ל תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה –  תיק 2016-264-157  
12.יומן רל"ש שהב"ט תא"ל אריה בראון חלק א' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה  – תיק  2016-264-161 
13.יומן רל"ש שהב"ט תא"ל אריה בראון חלק ב' תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-162  
14.יומן רל"ש סגן הרמטכ"ל תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-167 
15.יומן רל"ש הרמטכ"ל מחברת 9 תיעוד המלחמה מחלקת היסטוריה – תיק 2016-264-168 

שמעון גולן - חומרים נוספים

ספרים

b2

מלחמה ביום הכיפורים: קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים

מחלקת היסטוריה – מודן, 2013

b3

הפרדת כוחות בצל התשה

קבלת ההחלטות ברמה האסטרטגית במשא ומתן על הסכמי הפרדת הכוחות אחרי מלחמת יום הכיפורים, מחלקת היסטוריה – מודן, 2019

sg-h

המלחמה להפסקת ההתשה

קבלת החלטות ברמה האסטרטגית במלחמת ההתשה בחזית המצרית, מודן, 2018

מחקרים

מחלקת היסטוריה

# מבלימה עד צליחה – תהליך קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים מתחילת המלחמה עד צליחת תעלת סועץ, תוהד – מחלקת היסטוריה, 2001

# הבשלו תנאים לצליחה – המידע, ההערכות וההחלטות במטכל במהלך המתקפה המצרית ב-14 באוקטובר 1973 וביום המחרת, זרקור – מחלקת היסטוריה, 2003

# קנטרה מעניינת את זקנתי – חוסר תיאום בהפעלת חיל האוויר באחד מימי מלחמת יום הכיפורים, זרקור, מחלקת היסטוריה 2002

# מטרות מלחמה: קביעתן טרם המלחמה וקביעת מטרות-ביניים במהלכה – מלחמת יום הכיפורים כמקרה דגם – זרקור היסטורי , מחלקת היסטוריה, צה"ל – לא פורסם

# הסקאד שהרתיע את ישראל (טק"ק במצרים כגורם מרתיע במלחמת יום הכיפורים – זרקור היסטורי , מחלקת היסטוריה, צה"ל – לא פורסם

מאמרים נוספים

# מטרות מלחמה, מערכות 290-289, שנת 1984, עמ' 2-4
# 12 באוקטובר 73: עמדות הרמטכ"ל והדרג המדיני: צליחת התעלה, הצורך בהפסקת אש והדרך להשיגה – מערכות 327
# ההתרעה ערב מלחמת יום הכיפורים – הערכת אמ"ן והבסיס להחלטות הקברניטים, מבט מל"מ גיליון 67, שנת 2013, עמ' 58-59
# תיעוד בעל-פה כמקור מחקרי למלחמת יום הכיפורים, הרצאה ביום עיון, מאי 2006 , האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
# מלחמת יום הכיפורים הוויכוח על צליחת התעלה ב-12 באוקטובר 1973 – בתוך: יחסי מדינה צבא בישראל 

# צבא כמכשיר במדיניות חוץ: מצרים ביום הכיפורים – מערכות 338

# תיעוד בעל פה כמקור מחקרי למלחמת יוה"כ – הרצאה ביום עיון בנושא גולדה מאיר

# היחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני בישראל במלחמת יום הכיפורים – בתוך "זמנים"

# המכה האווירית המקדימה במלחמת יום הכיפורים – מערכות, 373

# בצל ההפתעה – הפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים – מערכות, 403-404

# הסקאד שהרתיע את ישראל – מערכות, 457

# מלחמת יום הכיפורים – בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור השלישי – תשכ"ח-תשל"ח, יד בן צבי, 2008

# The Yom Kippur War Mordechai Bar-On (ed.), A Never-Ending Conflict – A Guide to Israeli Military History, Prager, London, 2004

# מטרות המלחמה: קביעתן טרם המלחמה וקביעת מטרות ביניים במהלכה – בתוך: "מלחמה היום" חקרי מלחמת יום הכיפורים. עורכים: חגי גולן, שאול שי

# ד"ר – האלוף שרון ומפקדיו במלחמת יום הכיפורים – חילוקי דעות מקצועיים או שמא חיכוכים אישיים?

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד