עמוד זה נמצא בהקמה ויעוכן בקרוב – איתכם הסליחה

מאזן הכוחות ופריסתם בתחילת המלחמה

                           מצרים               סוריה                סה"כ                ישראל               יחס

חיילים               650,000           270,000         920,000           350,000           1:3

טנקים               2,200               1,650               3,850                 2,100               1:2

תותחים             2,200               1,250               3,450                 800                  1:4

מטוסי קרב        627                  354                  981                     430                  1:2

סוללות טק"א      146                  34                    180                    10                    1:18