המהלכים הצבאיים

עמוד זה נמצא בהקמה ויעוכן בקרוב – איתכם הסליחה

מאזן הכוחות ופריסתם בתחילת המלחמה

                           מצרים               סוריה                סה"כ                ישראל               יחס

חיילים               650,000           270,000         920,000           350,000           1:3

טנקים               2,200               1,650               3,850                 2,100               1:2

תותחים             2,200               1,250               3,450                 800                  1:4

מטוסי קרב        627                  354                  981                     430                  1:2

סוללות טק"א      146                  34                    180                    10                    1:18

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד