דיוני קבינט – מלחמת יום הכיפורים

בתקופת כהונתה של גולדה מאיר, התכנסו בכירי הממשלה לדיונים באירועים בטחוניים ולהתייעצויות לקראת ישיבת הממשלה. הקבינט נקרא גם "המטבחה של גולדה" וכלל בדרך כלל את משה דיין, שר הבחטון, יגאל אלון, סגן ראש הממשלה ושר החינוך, ישראל גלילי, שר ללא תיק אולם יועץ קרוב לגולדה מאיר. כל השלושה היו הם ניסיון בטחוני רב.

דיוני קבינט לפני מלחמת יום הכיפורים

דיוני קבינט בזמן מלחמת יום הכיפורים

 # סיכום התייעצות אצל ראש הממשלה – יום כיפור, 6.10.1973 שעה 08.05

# תידרוך במוצב הפיקוד – 7.10.1973 שעה 07.30

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 09.10

# דיון אצל ראש הממשלה ב-7.10.1973 בשעה 13.40

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 14.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-7.10.1973 שעה 23.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 09.50

# דיון אצל ראש הממשלה – ב-8.10.1973 שעה 19.50

# דיון אצל ראש הממשלה ב-10.10.1973 בשעה 21:10

# פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, תל אביב, 10.10.1973 בשעה 22:00

# פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות ודיווח צבאי, 11.10.1973 בשעה 20:30

# פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות מדינית, 12.10.1973 בשעה 11:30

פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות צבאית מדינית, 12.10.1973 בשעה 14:30

# פרטיקל סטנוגרפי של דיווח על קרב צליחת-התעלה, 15.10.1973 בשעה 21:50

# פגישת ראש-הממשלה עם השר א. אבן, 20.10.1973 בשעה 19:30

# פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות לפני ישיבת-הממשלה, 20.10.1973 בשעה 20:30

# פרטיקל סטנוגרפי של פגישת שר הבטחון עם ראש-הממשלה, 21.10.1973 בשעה 19:00

# פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות לקראת ישיבת-הממשלה על ההצעה להפסקת-האש, 21.10.1973 בשעה 22:15

# פרטיקל סטנוגרפי של התייעצות מדינית צבאית, 24.10.1973 בשעה 03:30

דיוני קבינט לאחר המלחמה

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד