חזון ויעדים

חזון העמותה - הקמת המרכז עד 2023

עמותת המרכז למלחמת יום הכיפורים קמה בינואר 2018, כיוזמה של חיילים, אזרחים ומפקדים, במטרה להקים מרכז, הנוצר את זכרה של המלחמה. 

המרכז ישמש בית לחוקרים שילמדו את קורותיה, אכסניה לספרים, למחקרים, לעבודות, לשירים, לסרטין ולסיפורים שנכתבו אודותיה. מעל לכל יתן המרכז כבוד ללוחמים הרבים שנלחמו על הגנת המדינה, לפצועים הנושאים את כאבם, לנופלים ששילמו בחייהם הצעירים ולמשפחות הרבות שיקיריהן לא שבו. 

תאריך היעד ששמנו לעצמנו להקמת המרכז הוא אוקטובר 2023, במלואת 50 שנה למלחמה. אנו משוכנעים שנעמוד בו.

 

היעד שקבענו להקמת המרכז

ימים
שעות
דקות
שניות

יעדי העמותה

הגברת התודעה הציבורית

בדבר מורשתה וחשיבותה של מלחמת יום הכיפורים
בקרב מקבלי החלטות ובקרב הציבור הרחב

סוללה ג' גדוד 403 יוני 1973

העמותה כברת סמכא בכל הקשור למלחמה

מיצוב מעמדה של העמותה והפיכתב לגרום המרכזי המקצועי בכל הקשור למלחמת יום הכיפורים

הקמת המרכז בנתניה

הקמת מרכז שישמש ככבית ללוחמי מלחמת יום הכיפורים במטרה להנחיל ערכים של מסירות, הקרבה, מנהיגות ומורשת.

גיוס חברים

גיוס חברים ליצירת "צבא" גדול התומך במטרות העמותה

עריכת כנסים

עריכת כנסים בהם משתתפים מיטב החוקרים והחוקרות ושאר מומחים בתחום

מחקר

עידוד חוקרים לעסוק בנושאים הקשורים במלחמה. הסיבות לפריצתה, מהלכה ותוצאותיה

איסוף סיפורים אישיים

איסוף סיפורים של מפקדים, לוחמים ומשפחות, תיעודתם ופרסומם

חקיקת חוק המרכז

חוק יאפשר להכיר במרכז כמכון מחקר, יאפשר ביקורי חיילים ובני נער ויחייב תקצוב

גיוס משאבים

גיוס כספים ומשאבים להקמת המרכז, תפעולו ולהגשמת יתר מטרות העמותה

תרמו לנו

כל תרומה עוזרת להשגת היעד החשוב של הקמת המרכז למלחמת יום הכיפורים למענינו, למען זכרון הנופלים ולמען הדורות הבאים

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד