תיקים ממלחמת יום הכיפורים בארכיון צה"ל
מספר משלוח תיק נושא התיק תקציר האם פתוח האם אצלנו
383/1975 1 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות . ישיבה 1 27.11.1973 ר ' אמ"ן אלוף אלי זעירא כן
383/1975 2 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר יאיר אלגום , משרד החוץ ] עדויות:- 1.צבי זמיר,עמודים: 286-198 2.אלוף אליהו זעירא,עמודים: 355-287 3.יאיר אלגום,עמודים:402-356 כן כן
383/1975 3 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר שמואל דיבון , מר אברהם קדרון , תא"ל ישראל ליאור ] כן כן
383/1975 4 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ שר החוץ אבא אבן ] עדויות:- :1אלוף אליהו זעירא,עמודים:722-589 :2אבא אבן,עמודים:757-723 כן כן
383/1975 5 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – [ שר החוץ אבא אבן ] 1צבי זמיר,עמודים:848-758 :2אבא אבן,עמודים:876-849 :3צבי זמיר,עמודים:921-877 כן כן
383/1975 6 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר אלפרד עיני , עוזר ראש המוסד ] עדויות: 1. אלוף אלי זעירא , עמודים: 1061-922 2. אלפרד עיני , עמודים: 1102-1062 כן כן
383/1975 7 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל אריה שלו , מר מיכאל ארנון , מזכיר הממשלה ] כן כן
383/1975 8 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל זאב אורן , מפקד גדוד 13 , אל"מ אברהם לונץ , סא"ל חגי מן ] כן כן
383/1975 9 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות כן כן
383/1975 10 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף יצחק חופי , סא"ל מיכאל גרינברג , מפקד גדוד 904 ] כן כן
383/1975 11 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף שמואל גנון ] כן כן
383/1975 12 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויוצ [ תא"ל אריה שלו ] כן כן
383/1975 13 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף ישראל טל , ח"כ חיים צדוק , יו"ר ועדת החוץ והביטחון ] עדויות: 1. אלוף ישראל טל , עמודים: 2469-2300 2. חיים צדוק , עמודים: 2514-2470 כן כן
383/1975 14 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות כן כן
383/1975 15 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל יורם יאיר , מפקד גדוד 50 ; תא"ל ברוך הראל , סגן מפקד אוגדה 252 ] כן כן
383/1975 16 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל עמנואל סקל ; אלוף אברהם אדן ; אלוף ישראל טל ] עדויות : – :1סא"ל עמנואל סקל,עמודים:2962-2904 :2אלוף אברהם אדן,עמודים:3023-2963 :3אלוף ישראל טל,עמודים:3140-3024 כן כן
383/1975 17 ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ מנחם דיגלי , רמ"ח איסוף סא"ל יורם יאיר , מפקד גדוד 50 ] כן כן
383/1975 18 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות כן כן
383/1975 19 ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף יצחק חופי, אלוף ישראל טל ] עדויות:- :1אלוף יצחק חופי,עמודים:3696-3593 :2אלוף ישראל טל,עמודים:3804-3697 כן כן
383/1975 20 ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל דוד אלעזר ] עדויות: – 1. רב אלוף דוד, עמודים: 3985-3805 כן כן
383/1975 21 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף ישראל טל ] [ התחלת עדותו של משה דיין ] עדויות: – 1. רב אלוף דוד אלעזר, עמודים 4117-3986 2. אלוף ישראל טל, עמודים 4169-4118 3. שר הבטחון משה דיין, עמודים 4244-4170 כן כן
383/1975 22 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל דוד אלעזר ; שר הביטחון , מר משה דיין ] עדויות: – 1. רב אלוף דוד אלעזר, עמודים: 4293-4245 2. שר הבטחון משה דיין, עמודים: 4438-4294 כן כן
383/1975 23 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות תא"ל יעקב שטרן ; אל"ם שי תמרי ] עדויות: – 1. ראש הממשלה גולדה מאיר, עמודים: 4546-4439 2. תת אלוף יעקב שטרן, עמודים: 4586-4547 3. אלוף משנה שי תמרי, עמודים: 4663-4587 כן כן
383/1975 24 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ סא"ל גדעון אבידור ; אלוף שמואל גונן ; רא"ל דוד אלעזר ; שר הביטחון , מר משה דיין ] עדויות: 1. סא"ל גדעון אבידוב , עמודים : 4709-4664 2. אלוף שמואל גונן , עמודים: 4775-4710 3. רב-אלוף דוד אלעזר , עמודים: 4810–4776 4. שר הבטחון משה דיין , עמודים: 4884-4811 כן כן
383/1975 25 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סגן יוסף גור ; סגן שלמה ארדינסטי ;  השר ישראל גלילי ;  סגן ראש הממשלה יגאל אלון ] עדויות: 1. סגן שלמה ארדינסט , עמודים: 4955-4885 2. ישראל גלילי , עמודים: 4996-4956 3. סגן גור יוסף , עמודים: 5053-4997 4. יגאל אלון , עמודים: 5150-5054 כן כן
383/1975 26 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אל"ם דן שומרון ; אלוף שמואל גונן ; רא"ל דוד אלעזר ] כן כן
383/1975 27 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות כן כן
383/1975 28 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [השר ישראל גלילי , סרן ( מיל . ) מרדכי ( מוטי ) אשכנזי , רא"ל דוד אלעזר , בנימין פיינשטיין ] עדויות: השר ישראל גלילי, עמודים 5564 – 5605 בנימין פיינשטיין, עמודים 5606 – 5636 מרדכי אשכנזי, עמודים 5637 – 5691 אלוף אליהו זעירא, עמודים 5692 – 5750 רב אלוף דוד אלעזר, עמודים 5751 – 5804 כן כן
383/1975 29 ועדת אגרנט: פרוטוקולים – עדויות [רס"ן גד וינר, ראש לשכת ראש אמ"ן; מר דוד הכהן; רא"ל דוד אלעזר] כן כן
383/1975 30 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל אריה שלו ; סגן איתן קלצ'בסקי ; סגן סימן – טוב בנימין ] כן כן
383/1975 31 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל דוד גדליה ; תא"ל יעקב אלעזרי ] עדויות: סא"ל דוד גדליה, עמודים 6201 – 6224 אל"ם צבי ענבר, עמודים 6225 – 6287 תא"ל אהרון אבנון, עמודים 6288 – 6341 תא"ל יעקב אלעזרי, עמודים 6342 – 6410 כן כן
383/1975 32 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף יצחק חופי ; אל"ם צבי אלמוג ; אל"ם אמיר דרורי ] עדויות: – 1. אלוף משנה חיים בן-ימיני [בנימיני], עמודים: 6411 – 6466 2. אלוף יצחק חופי, עמודים: 6467 – 6527 3. אלוף ישראל טל, עמודים: 6528 – 6583 4. אלוף משנה צבי אלמוג, עמודים: 6584 – 6626 5. אלוף משנה אמיר דרורי, עמודים: 6627 – 6659 כן כן
383/1975 33 ועדת אנגרט : פרוטוקולים , עדויות [ אל"ם חיים ארז ; אל"ם אריה קרן ; סא"ל ( מיל. ) אסף יגורי ] כן כן
383/1975 34 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אל"ם גיורא חייקה ; אל"ם שי תמרי ] כן כן
383/1975 35 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף אברהם אדן ; אלוף אריאל שרון ; אלוף שמואל גונן ] עדויות: – 1. אלוף אברהם אדן, עמודים 7136 – 7206 2. אלוף אריאל שרון, עמודים 7207 – 7385 3. אלוף שמואל גונן, עמודים 7265 – 7385 כן כן
383/1975 36 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא "ל ( מיל . ) דוד אלעזר ; תא"ל דב תמרי ; אל"ם גדעון אלשור ] עדויות: – 1. רב אלוף דוד אלעזר, עמודים 7467-7386 2. תת אלוף דב תמרי, עמודים 7530-7468 3. אלוף משנה גדעון אלשור עמודים 7574-7531 כן כן
383/1975 37 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל ( מיל . ) דוד אלעזר ; אלוף שמואל גונן ] עדויות: – 1. רב אלוף דוד אלעזר, עמודים 7673-7575 2. אלוף שמואל גונן, עמודים 7815-7674 כן כן
383/1975 38 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף שמואל גונן ; אלוף אריאל שרון ; אל"ם גרשון ארנטל ] עדויות: – 1. אלוף שמואל גונן, עמודים 7891-7816 2. אלוף אריאל שרון, עמודים 7935-7892 3. אלוף משנה גרשון ארנטל,עמודים 8017-7936 כן כן
383/1975 39 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל דוד הגואל ;  תא"ל יעקב אלעזרי ; אלוף שמואל גונן ] עדויות : 1. תא"ל דוד הגואל , עמודים 8018 – 8096 2. תא"ל יעקב אלעזרי , עמודים 8097 – 8138 3. אלוף שמואל גונן , עמודים 8139 – 8225 כן כן
383/1975 40 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף שמואל גונן ; אל"ם יעקב עקנין ; אלוף שמואל גונן וסרן יובל בינור ] עדויות: 1. אלוף שמואל גונן , עמודים 8226 – 8280 2. אל"מ עקנין יעקב , עמודים 8281 – 8332 3. אלוף שמואל גונן וסרן יובל בינור , עמודים 8333 – 8415 כן כן
383/1975 41 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף ( מיל . ) יצחק חופי ] עדויות: 1. אלוף יצחק חופי , עמודים 8416 – 8445 2. אלוף נחמיה קין , עמודים 8446 – 8597 כן כן
383/1975 42 ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [אל"ם אורי שמחוני ] עדויות: – 1. אלוף משנה אורי שמחוני, עמודים 8637-8598 2. אלוף ישראל טל, עמודים 8733-8638 כן כן
383/1975 43 ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [אל"ם אבירם גלעד ; תא"ל ( מיל . ) אשר לוי ] עדויות: – 1. אלוף ישראל טל, עמודים 8850-8734 2. אלוף משנה אבירם גלעד, עמודים 8852-8851 3. תת אלוף אשר לוי, עמודים 8887-8853 כן כן
383/1975 44 ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד לא
383/1975 45 ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד לא
383/1975 46 ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד לא
383/1975 47 ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד לא
383/1975 48 ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד לא
383/1975 49 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון לא
383/1975 50 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון לא
383/1975 51 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני לא
383/1975 52 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שני ירושלים תשל"ה 1975 ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים לא
383/1975 53 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון ירושלים תשל"ד 1974 לא
383/1975 54 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ד 1974 לא
383/1975 55 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך ראשון ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 56 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך רביעי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 57 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שלישי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 58 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שני ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 59 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך ראשון ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 60 ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני ירושלים תשל"ד 1974 לא
383/1975 61 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שלישי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
62 ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך רביעי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 לא
383/1975 63 ועדת אגרנט : עדות מודיעין [ עדויות מודיעיניות ] לא
383/1975 64 ועדת אגרנט : פיקוד דרום – עדויות לא
383/1975 65 השופט אגרנט: עדויות_שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') 1-8 . לא
383/1975 66 השופט אגרנט: עדויות שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') סא"ל חסדאי (כרך א') כן כן
383/1975 67 השופט אגרנט : עדויות שנאספו ע" י סא"ל חסדאי . עדויות 35-20 כרך ב' . כן כן
383/1975 68 ועדת החקירה למלחמת_יום הכיפורים, צוות אל"מ יהושוע נבו עדויות גזרת רמת הגולן. עותק מס' 1 . (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) לא
383/1975 69 ועדת החקירה למלחמת יום הכיפורים, צוות אל"מ (מיל') יהושוע נבו. עדויות גזרת רמת הגולן (עותק מס' 1). (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) לא
383/1975 70 תיק עדויות חתומות (כותר התיק אינו תואם את רשימת המצאי המקורית!). לא
383/1975 71 השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף (מיל') משה גורן. לא
383/1975 72 השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף מיל' משה גורן . לא
383/1975 73 השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו. לא
383/1975 74 השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו,פיקוד דרום. לא
383/1975 75 השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אלוף אבידר (מודפס). לא
383/1975 76 השופט אגרנט-עדויות שנאספו על-ידי אלוף אבידר יוסף. לא
383/1975 77 השופט אגרנט- עדות שהוגשה ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. לא
383/1975 78 השופט אגרנט- מסמכים ועדויות שהוגשו ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. לא
383/1975 79 השופט אגרנט – תיק עדויות שאסף אל"מ ( מיל ) ישראל כרמי . כן כן
383/1975 80 השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ ישראל כרמי (כתב יד). לא
383/1975 81 השופט אגרנט- עדות שנאספה ע"י אל"מ ישראל כרמי (בכתב יד וחתום). לא
383/1975 82 השופט אגרנט- עדויות בכתב יד שנאספו ע"י אל"מ משה תמיר. לא
383/1975 83 השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ (מיל) תמיר משה. לא
383/1975 84 ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש.בהרב לא
383/1975 85 ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש. בהרב. לא
383/1975 86 ועדת אגרנט – חוברת: מעוז קו שני (תיק נתונים בסיסי), מפקדת קשר"ר. מסמך שלא סומן כמוצג. לא
383/1975 87 ועדת אגרנט- מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 88 ועדת אגרנט- השקפות על סכנת מלחמה לפני יום הכיפורים: קטעי עיתונות ודבריו של יהושע נבו, אל"מ (מיל'). מתוך מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 89 ועדת אגרנט- חוברת: כושר גופני במלחמת יום הכיפורים, דו"ח תחקיר. מתוך מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 90 ועדת אגרנט- מסמכים שלא סומנו כמוצגים, מסמכים שהוכנו ע"י מחלקת הסטוריה. לא
383/1975 91 ועדת אגרנט- תיק מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 92 ועדת אגרנט – דוחות מצב שהופקו ע"י אג"מ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. לא
383/1975 93 ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (צפון) שהופק ע"י אג"מ/ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. לא
383/1975 94 ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (דרום, חלק ב'), שהופק ע"י אג"מ/ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. לא
383/1975 95 ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (דרום, חלק א'). הופק ע"י אג"מ/מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. לא
383/1975 96 ועדת אגרנט- חוות דעת לנסיבות ההפתעה, מאת יהושפט הרכבי. לא
383/1975 97 ועדת אגרנט- חוברת עבודת מטה כרך א'. לא
383/1975 98 ועדת אגרנט – חוברת: המכללה הבין זרועית לפקוד ומטה, עבודת מטה מודיעין. אוגוסט 1973 לא
383/1975 99 ועדת אגרנט – רשומי נציגות מחלקת ההיסטוריה, יומן מבצעים / ארועים. 24-6 אוקטובר 1973. לא
383/1975 100 ועדת אגרנט – חוברת בנושא: דוחות צוותי תחקיר להפקת לקחים מלחמת יום-הכיפורים. לא
383/1975 101 ועדת אגרנט – נספחים לתזכיר. לא
383/1975 102 ועדת אגרנט – חוברת בנושא: לוח ארועים בולטים. רשומי נציגות מחלקת ההיסטוריה במצפ"ע [מוצב הפיקוד העליון] 6 – 24 אוקטובר 1973. לא
383/1975 103 ועדת אגרנט – חוברות בנושא: עבודת מטה כרך א' וכרך ב'. מהדורה שלישית 1972. לא
383/1975 104 ועדת אגרנט- חוברת בנושא: רשימת ראשי-תיבות וקיצורים לשימוש בצה"ל. לא
383/1975 105 ועדת אגרנט- חוברות בנושא: תורת הקרב כרך א' ו – ב'. לא
383/1975 106 ועדת אגרנט- חוברת בנושא: לחמת שריון. ינואר 1965. לא
383/1975 107 ועדת אגרנט- מסמכים שטרם הוגשו לועדת החקירה. לא
383/1975 108 ועדת אגרנט- חקירה בנושא שיבוץ בן יחיד – סטזלסקי יצ'ק. החומר נערך על-ידי רס"ן יעקובי ירחמיאל. במקור – מתוך קלסר מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 109 ועדת אגרנט- צבא מצרים. לא
383/1975 110 ועדת אגרנט- דיוני המטה הכללי. לא
383/1975 111 ועדת אגרנט- פרקליטות, דו"חות קצינים, מחודש אפריל 1973 ועד מרס 1974. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 112 ועדת אגרנט- נספח לעדות הפרקליט הצבאי הראשי. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. משפטי קצינים בבתי הדין הצבאיים ינואר 1973 עד אוקטובר 1973. לא
383/1975 113 ועדת אגרנט – פסקי דין של בתי הדין הצבאיים . מסמכים שלא סומנו כמוצגים . כן
383/1975 114 ועדת אגרנט- מסמך סימן טוב עותקים נוספים. עדויות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 115 ועדת אגרנט- מסמך סימן טוב. עדויות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 116 ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י אג"מ/ תוא"ר בנושא: "האוגדה הקבועה" מבנה וארגון. ללא תאריך. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 117 ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י אג"מ מה"ד תו"ל בנושא: האוגדה הקבועה, יעוד ומבנה (ארעי). ללא תאריך. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 118 ועדת אגרנט- ועדת המשנה של אל"מ נבו, דו"ח בנושאי מודיעין. נספח ד' – דו"חות החקירה. עדויות בכתב יד וחתומות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. לא
383/1975 119 ועדת אגרנט- יומן מבצעים פיקוד צפון, 5-9 אוקטובר 1973. חומר שהוגש ע"י אבידר. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 121 ועדת אגרנט – חוברת שהופקה ע" י חיל השיריון . " לקחי חש "ן מלחמת יום הכיפורים , אוסף הערות והצעות מפקדים עד דרגת מ"פ" . מוצגים שלא סומנו . כן
383/1975 122 ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י חיל שריון. "צוות לקחי חש"נ" דו"ח מס' 28. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 123 ועדת אגרנט – " תיק נתונים מלחמת יום הכיפורים " מטכ"ל אכ"א . מוצגים שלא סומנו . כן
383/1975 124 ועדת אגרנט – פקודות מטכ"ל בנושאי משטר ומשמעת ( פרק 33 ) מצע לדיון . מטכ"ל אכ"א . מוצגים שלא סומנו . כן
383/1975 125 ועדת אגרנט- מברקים ומסמכים, ללא כותרת. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 126 ועדת אגרנט- 2 מסמכים שהופקו ע"י אג"מ מבצעים, פקודות. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 127 ועדת אגרנט – חומר שהוגש ע"י מרדכי גזית בנושא פעולות גופים בארצות הברית . מוצגים שלא סומנו . כן
383/1975 128 ועדת אגרנט- 2 חוברות- סקירת מודיעין מיוחדת. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 129 ועדת אגרנט- צילומי אויר 4/10/73 אל"מ יהושע נבו, כולל נספחים. מוצגים שלא סומנו. לא
383/1975 130 ועדת אגרנט – תיק הרמטכ"ל [ ראש המטה הכללי ] כן
383/1975 131 ועדת אגרנט- ניתוח עדויות שעליו מבוססת המסקנה בסעיף 92 ובסעיף 11 בדין וחשבון של הועדה. לא
383/1975 132 ועדת אגרנט – תיק ועדת חוץ וביטחון כן
383/1975 133 ועדת אגרנט – תיק היועץ המשפטי לממשלה כן
383/1975 134 ועדת אגרנט – תיק ראש – הממשלה כן
383/1975 135 ועדת אגרנט- הזמנת חומר על-ידי הועדה לא
383/1975 136 ועדת אגרנט – דוחות הועדה כן
383/1975 137 ועדת אגרנט – תיק בנושא האלוף שמואל גונן כן
383/1975 138 ועדת אגרנט – תיק מספר 2 בנושא האלוף שמואל גונן כן
383/1975 139 ועדת אגרנט – תיק מספר 2 בנושא כן
383/1975 140 ועדת אגרנט – תיק האלוף אריאל שרון כן
383/1975 141 ועדת אגרנט – תיק סא"ל עמוס גלבוע כן
383/1975 142 ועדת אגרנט – תיק אל"מ מנחם דגלי כן
383/1975 143 ועדת אגרנט – שר – הביטחון משה דיין כן
383/1975 144 ועדת אגרנט – דוד הכהן כן
383/1975 145 ועדת אגרנט – אלוף צבי זמיר כן
383/1975 146 ועדת אגרנט- תיק האלוף אלי זעירא לא
383/1975 147 ועדת אגרנט – תיק האלוף יצחק חופי כן
383/1975 148 ועדת אגרנט – תיק האלוף ישראל טל כן
383/1975 149 ועדת אגרנט – תיק האלוף מנדלר אברהם ז"ל כן
383/1975 150 ועדת אגרנט – תיק תת – אלוף יעקב שטרן כן
383/1975 151 ועדת אגרנט – תיק הרמטכ"ל רב – אלוף דוד אלעזר כן
383/1975 152 ועדת אגרנט- תיק סא"ל דוד גדליה לא
383/1975 153 ועדת אגרנט- תיק שר-הביטחון לא
383/1975 154 ועדת אגרנט- תיק שרי ממשלה ושרי ממשלה לשעבר משרדי ממשלה לא
383/1975 155 ועדת אגרנט- תיק פרקליטות צבאית ראשית לא
383/1975 156 ועדת אגרנט- תיק אוספי חומר לא
383/1975 157 ועדת אגרנט- תיק אבא אבן לא
383/1975 158 ועדת אגרנט- תיק דוד אברהמי לא
383/1975 159 ועדת אגרנט- תיק אלוף אברהם אדן (ברן) לא
383/1975 160 ועדת אגרנט- תיק סרן (מיל') מוטי אשכנזי לא
383/1975 161 ועדת אגרנט- תיק סא"ל [סגן אלוף] יונה בנדמן לא
383/1975 162 ועדת אגרנט- תיק סרן סימן-טוב בנימין לא
383/1975 163 ועדת אגרנט-סכום ידיעות הצומת על כך שלא תהיה מלחמה. נספחים למוצגים 26-55. 1ב'. לא
383/1975 164 ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י משרד החוץ "השבוע בזירה המדינית", מס' 40. תיק נספחים למוצגים 26-55 .1'. לא
383/1975 165 ועדת אגרנט- ידיעות מודיעיניות משרד החוץ. נספחים למוצגים 26-55 1ב'. לא
383/1975 166 ועדת אגרנט- מטכ"ל/ אמ"ן – התרעות וסימנים מעידים. חומר שהוגש ע"י האלוף אלי זעירא. מוצגים 22-25 1א'. לא
383/1975 167 ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מיוחדות, הערכות מצב. רמה כולל טכנולוגית. (מתוך קלסר- מוצגים 1-60, מוצג מס' 60). לא
383/1975 168 ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מספר: 6-1, שהוגשו ע"י אלי זעירא. לא
383/1975 169 ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מס' 7- 16 הוגשו ע"י אלי זעירא וצבי זמיר. לא
383/1975 170 ועדת אגרנט- סקירות מודיעין. מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מס' 17-56. לא
383/1975 171 ועדת אגרנט – ידיעות מודיעיניות משרד החוץ . הוגש ע" י גזית . מתוך תיק מוצגים 60 -1 . מוצג מס ' 58 . [ הנרי קיסינג'ר ] כן כן
383/1975 172 ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מוצג מס' 59. הוגש ע"י אלי זעירא. לא
383/1975 173 ועדת אגרנט-סטנוגרמות ממשלה מפרוץ מלחמת יום הכיפורים ועד 14/10/73. מוצג מס' 57 א'. לא
383/1975 174 ועדת אגרנט- לשכת ראש הממשלה. מתוך תיק מוצגים 57, 57א' (1ד') לא
383/1975 175 ועדת אגרנט – סטנוגרמות ורישומים מדיוני ראש הממשלה עם שר הביטחון , הרמטכ"ל , ראש אמ"ן וראש המוסד . וגם : " כחול לבן " – הצגת תוכניות לראש הממשלה. מוצג מס ' 57 . כן
383/1975 176 ועדת אגרנט- מוצג מספר 57 א' התייעצויות אצל ראש הממשלה. הוגש ע"י המזכיר הצבאי לראש הממשלה ת"א ליאור. לא
383/1975 177 ועדת אגרנט- מוצג מס' 61. הערכות מודיעין צבא מצרים. לא
383/1975 178 ועדת אגרנט- מוצג מס' 62. ספר- תורת הקרב של הצבא הסורי (ספר שלל מתורגם). לא
383/1975 179 ועדת אגרנט- מוצג מס' 63. "פנקס כיס" לקציני שריון, מס' קוד 44-51. שלל מצרים. לא
383/1975 180 ועדת אגרנט- מוצג מס' 64. "הצבא המצרי" כרך ב', ארעי. הופק ע"י המטה הכללי אגף מודיעין. לא
383/1975 181 ועדת אגרנט- מוצגים מס' .65-71 בנושא מצרים. מוצגים מספר: 65 66 67 68 69 70 71 לא
383/1975 182 ועדת אגרנט- מוצגים 26-36 מידע מודיעיני מיוחד. לא
383/1975 183 ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 37-41. מוצגים מספר: 37 38 39 40 41 לא
383/1975 184 ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 42-48. מוצגים מספר: 42 43 44 45 46 47 48 לא
383/1975 185 ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 49-55. מוצגים מספר: 49 50 51 52 53 54 55 לא
383/1975 186 ועדת אגרנט- מוצגים 81-72 במקור – קרטון 14 (סודרו בקלסר מספר 3) מוצגים מספר: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 לא
383/1975 187 ועדת אגרנט- מוצג 82 במקור- קרטון 14 (סודר בקלסר 3) לא
383/1975 189 ועדת אגרנט- מוצגים 90-83 (סודרו בקלסר 3) לא
383/1975 190 ועדת אגרנט- מוצג 92 המוסד – תיק "תפוצה גבוהה" (סודר בקלסר 3ב') תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 192 ועדת אגרנט- מוצג 91 תיק 1 מתוך 2 (סודר בקלסר 3א') לא
383/1975 193 ועדת אגרנט- מוצג 91 המשך תיק 2 מתוך 2 (סודר בקלסר 3א') לא
383/1975 199 ועדת אגרנט- מוצג 98. מצרים/ סוריה- מועדים למלחמה. לא
383/1975 201 ועדת אגרנט- מוצגים 99-102. מוצגים מספר: 99 100 101 102 לא
383/1975 202 ועדת אגרנט- מוצגים מספר: 136-131, 140-140ב' (סודרו בקלסר 6א') מוצגים מספר: 131 132 133 134 135 136 140 140 א' 140 ב' לא
383/1975 203 ועדת אגרנט- מוצג 103 (קלסר 6) לא
383/1975 204 ועדת אגרנט- מוצג 139 (קלסר 6א') לא
383/1975 206 ועדת אגרנט- מוצג 138 (קלסר 6א') לא
383/1975 207 ועדת אגרנט- מוצג 137 (קלסר 6א') לא
383/1975 208 ועדת אגרנט- מוצגים 104, 140א' (קלסר 6) לא
383/1975 209 ועדת אגרנט- מוצגים 108-105 (קלסר 6) מוצגים מספר: 105 106 107 108 לא
383/1975 210 ועדת אגרנט- מוצגים 113-109 (קלסר 6) מוצגים מספר: 109 110 111 112 113 לא
383/1975 211 ועדת אגרנט- מוצגים 130-123 (קלסר 6) מוצגים מספר: 123 124 125 126 127 128 129 130 לא
383/1975 212 ועדת אגרנט- מוצגים 122-114 (קלסר 6) מוצגים מספר: 114 115 116 117 118 119 120 121 122 לא
383/1975 213 ועדת אגרנט- מוצג 503. מלחמת יום הכיפורים, לקחים ראשונים. אוגדה 36. חומר שהוגש ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. לא
383/1975 214 ועדת אגרנט- מוצגים 470, 469-463, 462-459. אסוף חומר ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. מוצגים מספר: 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 לא
383/1975 215 ועדת אגרנט- מוצגים 455-458 איסוף חומר ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. כן
383/1975 216 ועדת אגרנט- מוצגים 452-454 אוסף החומר אל"מ (מיל') ישראל כרמי. מוצגים מספר: 452 453 454 לא
383/1975 217 ועדת אגרנט- מוצגים א'-י"ד 484-471. אוסף החומר האלוף במיל' יוסף אבידר. תיק 1 מתוך 3 לא
383/1975 218 ועדת אגרנט- מוצגים ט"ו-כ"ג 493-485. אוסף החומר אל"מ (מיל') יוסף אבידר. תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 219 ועדת אגרנט- מוצגים כ"ד-ל"ב 502- 494. אוסף החומר יוסף אבידר אל"מ במיל'. תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 220 ועדת אגרנט- מוצג 504. אוסף החומר האלוף יוסף אבידר. דו"ח צוות לתחקור האירועים בפיקוד צפון, בימים ה- 7-5 לאוקטובר 1973. לא
383/1975 221 ועדת אגרנט- מוצג 451. פקודת אפסנאות להצטיידות בשעת חרום. חומר שנאסף ע"י ישראל כרמי , ט'. לא
383/1975 222 ועדת אגרנט- מוצג 450. פקודת עבודה, חיל השריון לשנת 1973. חומר שנאסף ע"י ישראל כרמי, ח'. לא
383/1975 223 ועדת אגרנט- 5 קלטות (סלילים) אהוד בן-עזר (הקלטות ברורות וצלולות) (הערה: המראיינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) לא
383/1975 224 ועדת אגרנט- 4 קלטות (סלילים) יעקב אורלנד (הקלטות ברורות וצלולות) (הערה: המראינים כנראה מגויסי מחלקת ההיסטוריה) לא
383/1975 225 ועדת אגרנט- הקלטות אריה חשביה 5 קלטות (סלילים) (הקלטות ברורות) (הערה: המרואינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) לא
383/1975 226 ועדת אגרנט- קלטת אחת אריה שפידן (שמיעה סבירה עם רעשי רקע) (הערה: המראיינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) לא
383/1975 227 ועדת אגרנט- 5 סלילי קלטות מ – 8/10/73 לא
383/1975 228 ועדת אגרנט- סרט רשתות קשר רשת "כריש" לא
383/1975 229 ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט C/ 1017 גלגל) לא
383/1975 230 ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/A לא
383/1975 231 ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/B לא
383/1975 232 ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/C לא
383/1975 233 ועדת אגרנט- מוצג 448. פעולות אפסנאות / גי"ש לקראת מלחמת יום הכיפורים – סקירה. אוסף החומר- אל"מ (מיל) ישראל כרמי. לא
383/1975 234 ועדת אגרנט- מוצג 443, מוצג א'. אל"מ ישראל כרמי- דו"ח סיכום פעילות מקשנ"ר. לא
383/1975 235 ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה, פקודות תיק 1 מתוך 3 לא
383/1975 236 ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה. פקודות תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 237 ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה. פקודות תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 238 ועדת אגרנט- מפקדת פיקוד צפון אג"מ: "חול ים" פקודת מבצע. כולל מפות. מוצג 440. לא
383/1975 239 ועדת אגרנט- מוצג 441. יומן חפ"ק פקוד צפון. איסוף החומר ע"י אל"מ (מיל) נבו. לא
383/1975 240 ועדת אגרנט- מוצג 445. מפקדת אגד ארטילרי 215 – נוהלי גיוס והתארגנות בשעת חירום. ישראל כרמי ג'. ללא תאריך. לא
383/1975 241 ועדת אגרנט- מוצג 447. חטיבה 274- פק"ל גיוס והצטיידות לחרום. ישראל כרמי ה'. לא
383/1975 242 ועדת אגרנט- מוצג 444. מרכז ימ"חים וגיוס 178- נוהל גיוס חרום. ישראל כרמי ב'. ללא תאריך. לא
383/1975 243 ועדת אגרנט- מוצג 442. תיק "סלע 72". לא
383/1975 244 ועדת אגרנט- מוצג 446. חטיבה 11, תיק נוהל גיוס חרום. ישראל כרמי ד'. לא
383/1975 245 ועדת אגרנט- מוצג 449. מפקדת גייסות שריון / אג"מ "בזלת". ישראל כרמי ז'. לא
383/1975 246 ועדת אגרנט- מוצג 425 לא
383/1975 247 ועדת אגרנט- מוצג 426 א' אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 248 ועדת אגרנט- מוצג 426 ב' אוסף חומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 249 ועדת אגרנט- מוצג 427 חומר נאסף ע"י אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 250 ועדת אגרנט- מוצג 430. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 251 ועדת אגרנט- מוצג 431. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 252 ועדת אגרנט- מוצג 432. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 253 ועדת אגרנט- מוצגים 436 433 438 אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 254 ועדת אגרנט- מוצגים 429-428 אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 255 ועדת אגרנט- מוצגים 434, 435, 437, 439. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. לא
383/1975 256 ועדת אגרנט- מוצג 555 נספח לעדות סא"ל ד"ר שליט לא
383/1975 257 ועדת אגרנט- מוצג 554 חוברת של הרבנות הצבאית הראשית לא
383/1975 258 ועדת אגרנט- מוצג 552-553 לא
383/1975 259 ועדת אגרנט- מוצג 551 לא
383/1975 260 ועדת אגרנט- עדויות בפני אוסף החומר אל"מ (מיל') משה תמיר תיק 1 מתוך 3 לא
383/1975 261 ועדת אגרנט- עדויות מספר 18-7 תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 262 ועדת אגרנט- עדויות מספר 26-19 תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 263 ועדת אגרנט- מוצגים 546-543 פקוד דרום מודיעין – סיכומי מודיעין למבצעים תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 264 ועדת אגרנט- מוצגים 550-547 פקוד דרום מודיעין – סיכומי מודיעין למבצעים תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 265 סיכומי מודיעין למבצעים תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 266 ועדת אגרנט- מוצג 542 פקוד דרום מודיעין- סיכומי מודיעין למבצעים תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 267 ועדת אגרנט- מוצגים 508-505 תיק 1 מתוך 4 לא
383/1975 268 ועדת אגרנט- מוצגים 510-509 תיק 2 מתוך 4 לא
383/1975 269 ועדת אגרנט- מוצגים 513-511 תיק 3 מתוך 4 לא
383/1975 270 ועדת אגרנט- מוצגים 519-514 תיק 4 מתוך 4 לא
383/1975 271 ועדת אגרנט- מוצג 140 לא
383/1975 272 ועדת אגרנט- מוצגים 144-141 א' קלסר 7. תיק 1 מתוך 3. לא
383/1975 273 ועדת אגרנט- מוצגים 153-145 (קלסר 7) [יואל בן פורת] תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 274 ועדת אגרנט- מוצגים 157-154 (קלסר 7) תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 275 ועדת אגרנט- מוצג 158 מלחמת "יום-הדין" (קלסר 7א') לא
383/1975 276 ועדת אגרנט- מוצג 159 הערכת מצב מבצעית (קלסר 7א') לא
383/1975 277 ועדת אגרנט- מוצגים 159א'-160א' (קלסר 7א') לא
383/1975 278 ועדת אגרנט- מוצג 162 [במקור צויין שמוצג 163 תוייק בנפרד] (קלסר 7א') לא
383/1975 279 ועדת אגרנט- מוצגים 166-164 (קלסר 7א') לא
383/1975 280 ועדת אגרנט- מוצג 170א' הוגש ע"י תא"ל אריה שלו ממחקר אמ"ן [אגף-מודיעין] (קלסר 8א') תיק 1 מתוך 3 לא
383/1975 281 ועדת אגרנט- מוצג 170א' המשך הוגש ע"י תא"ל אריה שלו (קלסר 8א') תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 282 ועדת אגרנט- מוצג 170א' המשך הוגש ע"י תא"ל אריה שלו (קלסר 8א') תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 283 ועדת אגרנט- מוצג 176, קלסר מס' 8. לא
383/1975 284 ועדת אגרנט- מוצגים 171, 175-173. קלסר מס' 8. האלוף ישראל טל, דוד גדליה. לא
383/1975 285 ועדת אגרנט- מוצג 163 , 7ב' תא"ל אריה שלו. לא
383/1975 286 ועדת אגרנט- מוצגים 170ד'-167 קלסר 8. תא"ל אריה שלו. לא
383/1975 287 ועדת אגרנט- מוצג 211 הערכת מצב 1973 (קלסר 11ב') תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 288 ועדת אגרנט- מוצג 211 המשך הערכת מצב 1973 (קלסר 11ב') תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 289 ועדת אגרנט- מוצג 212 תמצית מסמך 26 בנושא "כחול-לבן" (קלסר 11ב') לא
383/1975 290 ועדת אגרנט- מוצג 183 דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 291 ועדת אגרנט- מוצג 183 המשך דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 292 ועדת אגרנט- מוצג 183א' דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') לא
383/1975 293 ועדת אגרנט- מוצג 183ב' הוגש ע"י סא"ל יונה בנדמן- ראש ענף 6 אגף-מודיעין (קלסר 9א') לא
383/1975 294 ועדת אגרנט- מוצג 183ב' הוגש ע"י סא"ל יונה בנדמן ראש ענף 6 אגף-מודיעין (קלסר 9א') לא
383/1975 295 ועדת אגרנט- מוצג 206 קלסר מס' 10 לא
383/1975 296 ועדת אגרנט- מוצגים 205 א', 207, 208, 208 א'. קלסר מס' 10 לא
383/1975 297 ועדת אגרנט- מוצג 205 קלסר מס' 10. לא
383/1975 298 ועדת אגרנט- מוצגים 204-202 קלסר מס' 10. לא
383/1975 299 ועדת אגרנט- מוצגים 191-192, 201-194. קלסר מס' 10 לא
383/1975 300 ועדת אגרנט- מוצגים 189, 189א', 190 קלסר מס' 10 לא
383/1975 301 ועדת אגרנט- מוצג 188 קלסר 10 לא
383/1975 302 ועדת אגרנט- מוצג 187, פנחס נוי קלסר 10 (ללא תאריך) לא
383/1975 303 ועדת אגרנט- מוצג 188, הראל קלסר מס' 10 לא
383/1975 304 ועדת אגרנט- מוצג 185, אל"מ פ. נוי. קלסר מס' 10 לא
383/1975 305 ועדת אגרנט- מוצגים 186, 184 א' קלסר מס' 10 לא
383/1975 306 ועדת אגרנט- מוצג 184 קלסר מס' 10, ללא תאריך לא
383/1975 307 ועדת אגרנט- הערכת מצב 1972 מוצג 210 (קלסר 11א') תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 308 ועדת אגרנט- מוצג 210 המשך הערכת מצב 1972 (קלסר 11א') תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 309 ועדת אגרנט- מוצגים 209, 213, 214 (קלסר 11) לא
383/1975 310 ועדת אגרנט- מוצג 215 כשירות והתעצמות צה"ל (קלסר 11) לא
383/1975 311 ועדת אגרנט- מוצג 216 לא
383/1975 312 ועדת אגרנט- מוצגים 218-217ב' הוגשו ע"י אל"מ דגלי מאיסוף אמ"ן לא
383/1975 313 ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב'. לא
383/1975 314 ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב'. לא
383/1975 315 ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב'. לא
383/1975 316 ועדת אגרנט- מוצג 172 קלסר 8 ג'. ללא תאריך. תיק 1 מתוך 6 לא
383/1975 317 ועדת אגרנט- מוצג 172 קלסר 8 ג'. תיק 2 מתוך 6 לא
383/1975 318 ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8ג' תיק 3 מתוך 6 ללא תאריך. לא
383/1975 319 ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8 ג'. תיק 4 מתוך 6. לא
383/1975 320 ועדת אגרנט- מוצג 172, קלסר 8ג' תיק 5 מתוך 6 לא
383/1975 321 ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8ג' תיק 6 מתוך 6 לא
383/1975 322 ועדת אגרנט- מוצג 178. קלסר 9, תיק מס' 3 לא
383/1975 323 ועדת אגרנט- מוצג 179. קלסר 9 תיק מס' 2. לא
383/1975 324 ועדת אגרנט , מוצגים 180 , 181 קלסר 9 . לא
383/1975 325 ועדת אגרנט- מוצג 182 קלסר 9. לא
383/1975 326 ועדת אגרנט- מוצג 183. קרטון .9 לא
383/1975 327 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 1 מתוך 3 לא
383/1975 328 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 2 מתוך 3 לא
383/1975 329 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 3 מתוך 3 לא
383/1975 330 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 13. לא
383/1975 331 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 11. לא
383/1975 332 ועדת אגרנט- 149/86 מס'12. תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 333 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 12. תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 334 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 9. [רשימת מוצגים שהוצגו בפני ועדת אגרנט] לא
383/1975 335 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 8. לא
383/1975 336 ועדת אגרנט- 149/86 מס' 10. תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 337 ועדת אגרנט-149/86 מס' 10. תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 338 ועדת אגרנט- מוצגים 250-253. קלסר 14. לא
383/1975 339 ועדת אגרנט- מוצגים 254-259. קלסר 14. לא
383/1975 340 ועדת אגרנט- מוצגים 260-268 קלסר 14. לא
383/1975 341 ועדת אגרנט- מוצגים 271, 269, 270 א' ב' ג' (מוצג 270 חסר). לא
383/1975 342 ועדת אגרנט- מוצג 272. קלסר .14 לא
383/1975 343 ועדת אגרנט- מוצגים 273-275 קלסר 14. לא
383/1975 344 ועדת אגרנט- מוצג 280. קלסר .14 לא
383/1975 345 ועדת אגרנט- מוצג 282. קלסר .14 לא
383/1975 346 ועדת אגרנט- מוצג 283 ב'. קלסר 14. לא
383/1975 347 ועדת אגרנט- מוצגים 284, 283 ד'. קלסר 14. לא
383/1975 348 ועדת אגרנט – מוצג 285 . קלסר . 14 לא
383/1975 349 ועדת אגרנט- מוצגים 291 ג'-.287 קלסר 14. לא
383/1975 350 ועדת אגרנט- מוצג 238, קלסר .13 לא
383/1975 351 ועדת אגרנט- מוצג 239. קלסר 13 לא
383/1975 352 ועדת אגרנט- מוצגים 240-243 קלסר 13 לא
383/1975 353 ועדת אגרנט- מוצגים 244-247 קלסר 13. לא
383/1975 354 ועדת אגרנט- מוצג 248 א' קלסר 13. לא
383/1975 355 ועדת אגרנט-מוצגים 249, 248 ב,ג קלסר 13. לא
383/1975 356 ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 1 מתוך 3 14 א'. לא
383/1975 357 ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 2 מתוך 3 14 א'. לא
383/1975 358 ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 3 מתוך 3 14 א'. לא
383/1975 359 ועדת אגרנט, מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 1 מתוך 4 לא
383/1975 360 ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 2 מתוך 4 לא
383/1975 361 ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 3 מתוך 4 לא
383/1975 362 ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 4 מתוך 4 לא
383/1975 363 ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. לא
383/1975 364 ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד' לא
383/1975 365 ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. לא
383/1975 366 ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. לא
383/1975 367 ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. לא
383/1975 368 ועדת אגרנט- מוצג 283 א' קלסר 14 ד'. לא
383/1975 369 ועדת אגרנט- מוצגים 279 א' ב' קלסר 13 א'. לא
383/1975 370 ועדת אגרנט- מוצג 278, קלסר 13 א'. לא
383/1975 371 ועדת אגרנט- מוצג 277. קלסר 13 א'. לא
383/1975 372 ועדת אגרנט- מוצג 276. קלסר 13 א'. לא
383/1975 373 ועדת אגרנט- מוצג 279, קלסר 13 א'. לא
383/1975 374 ועדת אגרנט – מוצגים 294-292 (קלסר 15) לא
383/1975 375 ועדת אגרנט- מוצג 295 (קלסר 15) לא
383/1975 376 ועדת אגרנט- מוצגים 297-296א' (קלסר 15) לא
383/1975 377 ועדת אגרנט- מוצג 286 (קלסר 14ה') תיק קדמים – "כחול-לבן" לא
383/1975 378 ועדת אגרנט- מוצג 286א' תיק 1 מתוך 2 (קלסר 14ו') מהלכי מלחמת יום-הכיפורים לא
383/1975 379 ועדת אגרנט- מוצג 286א' תיק 2 מתוך 2 (קלסר 14ו') מהלכי מלחמת יום-הכיפורים לא
383/1975 380 ועדת אגרנט- מוצג 342 (קלסר 18) לא
383/1975 381 ועדת אגרנט – מוצגים 343ג'-344א (קלסר 18) לא
383/1975 382 ועדת אגרנט – מוצג 345  האלוף גונן שמואל ( קלסר 18 ) [ יומן רל"ש פיקוד דרום ] כן
383/1975 383 ועדת אגרנט – מוצג 453 א ' האלוף גונן שמואל ( קלסר 18 ) כן
383/1975 384 ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 1 מתוך 4 לא
383/1975 385 ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 2 מתוך 4 לא
383/1975 386 ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 3 מתוך 4 לא
383/1975 387 ועדת אגרנט – מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 4 מתוך 4 לא
383/1975 388 ועדת אגרנט- מוצגים 350-346א' (קלסר 19) לא
383/1975 389 ועדת אגרנט- מוצגים 348-351 (קלסר 19) לא
383/1975 390 ועדת אגרנט- מוצגים 357-352 (קלסר 19) לא
383/1975 391 ועדת אגרנט- מוצגים 379-379א' (קלסר 23) לא
383/1975 392 ועדת אגרנט- מוצג 379ב' (קלסר 23) לא
383/1975 393 ועדת אגרנט- מוצג 379ג' (קלסר 23) לא
383/1975 394 ועדת אגרנט- מוצג 379ד' (קלסר 23) לא
383/1975 395 ועדת אגרנט- מוצג 379ה' (קלסר 23) לא
383/1975 396 ועדת אגרנט- מוצג 378א' (קלסר 22ד') לא
383/1975 397 ועדת אגרנט- מוצג 377ב' (קלסר 22ג') לא
383/1975 398 ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 1 מתוך .2 קלסר 19 א'. לא
383/1975 399 ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א'. לא
383/1975 400 ועדת אגרנט- מוצג 349. קלסר 19 א'. תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 401 ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א'. לא
383/1975 402 ועדת אגרנט- מוצג 349 תיק 1 מתוך 2 קלסר 19 א'. לא
383/1975 403 ועדת אגרנט- מוצג 349 תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א'. לא
383/1975 404 ועדת אגרנט- מוצג 360. קלסר .20 לא
383/1975 405 ועדת אגרנט – מוצג 358 . קלסר . 20 כן
383/1975 406 ועדת אגרנט- מוצג 358. קלסר .20 ללא תאריך. לא
383/1975 407 ועדת אגרנט – מוצג 358 א ' קלסר 20 . כן
383/1975 408 ועדת אגרנט- מוצגים 361, 362 קלסר 21. לא
383/1975 409 ועדת אגרנט- מוצג 363, קלסר .21 לא
383/1975 410 ועדת אגרנט- מוצג 364, קלסר 21 לא
383/1975 411 ועדת אגרנט- מוצג 365, קלסר 21 לא
383/1975 412 ועדת אגרנט- מוצג 359 לא
383/1975 413 ועדת אגרנט – מוצג 229 א ' תיק 1 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום תיק 1 מתוך 5 1973 . 10 . 15 – 6 כן
383/1975 414 ועדת אגרנט – מוצג 229 א ' – המשך תיק 2 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום תיק 2 מתוך 5 1973 . 10 . 21 -16 כן
383/1975 415 ועדת אגרנט – מוצג 229 א' תיק 3 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום כן
383/1975 416 ועדת אגרנט – מוצג 229 א' תיק 4 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום הוראות של אורי בן – ארי כן
383/1975 417 ועדת אגרנט – מוצג 229 ב ' תיק 5 מתוך 5 יומן הקלטות פיקוד דרום 1973 . 10 . 15 – 8 כן
383/1975 418 ועדת אגרנט- מעוזים (קלסר 12א') לא
383/1975 419 ועדת אגרנט- מוצגים 224-219 לא
383/1975 420 ועדת אגרנט- מוצגים 225-225ב' לא
383/1975 421 ועדת אגרנט- מוצגים 227-226 לא
383/1975 422 ועדת אגרנט- מוצג 228 לא
383/1975 423 ועדת אגרנט- מוצגים 229ג'-234ב' לא
383/1975 424 ועדת אגרנט- מוצגים 234ג'-237 לא
383/1975 425 ועדת אגרנט- מוצגים 316, 298-305 (קלסר 16) לא
383/1975 426 ועדת אגרנט- מוצג 305א' תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 427 ועדת אגרנט- 305א' תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 428 ועדת אגרנט- מוצגים 312-306 מוצג 308 לא
383/1975 429 ועדת אגרנט- מוצג 313 לא
383/1975 430 ועדת אגרנט- מוצג 315 לא
383/1975 431 ועדת אגרנט- מוצגים 330-330ה' לא
383/1975 432 ועדת אגרנט- מוצגים 330ו'-330ז' לא
383/1975 433 ועדת אגרנט- מוצג 330ח' לא
383/1975 434 ועדת אגרנט- מוצג 330ח'1 לא
383/1975 435 ועדת אגרנט- מוצג 330ט' לא
383/1975 436 ועדת אגרנט- מוצג 317 לא
383/1975 437 ועדת אגרנט- מוצגים 323-318 לא
383/1975 438 ועדת אגרנט- מוצגים 323א'-328 לא
383/1975 439 ועדת אגרנט- מוצגים 333-329 לא
383/1975 440 ועדת אגרנט- מוצג 334 לא
383/1975 441 ועדת אגרנט- מוצגים 334א'-342 לא
383/1975 442 ועדת אגרנט- מוצג 405. קלסר 27 לא
383/1975 443 ועדת אגרנט- מוצג 404, קלסר .27 לא
383/1975 444 ועדת אגרנט- מוצג 404, קלסר .27 לא
383/1975 445 ועדת אגרנט- מוצג 411, קלסר 26 לא
383/1975 446 ועדת אגרנט- מוצג 410, קלסר 26 לא
383/1975 447 ועדת אגרנט- מוצג 409, קלסר 26 לא
383/1975 448 ועדת אגרנט- מוצג 408, קלסר 26 לא
383/1975 449 ועדת אגרנט- מוצג 407, קלסר .26 לא
383/1975 450 ועדת אגרנט- מוצג 406, קלסר 26 לא
383/1975 451 ועדת אגרנט- מוצג 419, קלסר 29 לא
383/1975 452 ועדת אגרנט- מוצג 418, קלסר 29 לא
383/1975 453 ועדת אגרנט- מוצג 417, קלסר 29 לא
383/1975 454 ועדת אגרנט- מוצגים 415, 416, קלסר 29 לא
383/1975 455 ועדת אגרנט- מוצג 414, קלסר 29 לא
383/1975 456 ועדת אגרנט- מוצג 413, קלסר 29 לא
383/1975 457 ועדת אגרנט- מוצג 412, קלסר 29 לא
383/1975 458 ועדת אגרנט- מוצג 377א' (קלסר 22א') תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 459 ועדת אגרנט- מוצג 377א' (קלסר 22א') תיק 2 מתוך 2 לחימה בקו התעלה לא
383/1975 460 ועדת אגרנט- מוצג 377ב' (קלסר 22ב') לא
383/1975 461 ועדת אגרנט- מוצגים 377ג'-366 (קלסר 22) לא
383/1975 462 ועדת אגרנט- מוצגים 372-368 (קלסר 22) לא
383/1975 463 ועדת אגרנט- מוצגים 377-373 (קלסר 22) לא
383/1975 464 ועדת אגרנט- מוצג 378-378ב' (קלסר 22) לא
383/1975 465 ועדת אגרנט- מוצגים 380-380ג' (קלסר 24) לא
383/1975 466 ועדת אגרנט- מוצגים 380ד'-380ח' (קלסר 24) לא
383/1975 467 ועדת אגרנט- מוצג 380ט'-382א' (קלסר 24) לא
383/1975 468 ועדת אגרנט- מוצג 382ב' (קלסר 25) לא
383/1975 469 ועדת אגרנט- מוצג 385-384 (קלסר 25) לא
383/1975 470 ועדת אגרנט- מוצג 386 (קלסר 25) לא
383/1975 471 ועדת אגרנט- מוצגים 391-387 (קלסר 25) לא
383/1975 472 ועדת אגרנט- מוצגים 393-392 (קלסר 25) לא
383/1975 473 ועדת אגרנט- מוצגים 396-394 (קלסר 25) לא
383/1975 474 ועדת אגרנט- מוצג 397 (קלסר 26) לא
383/1975 475 ועדת אגרנט- מוצגים 399-398 (קלסר 26) לא
383/1975 476 ועדת אגרנט- מוצגים 402-400 (קלסר 26) לא
383/1975 477 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 1 לא
383/1975 478 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 2 לא
383/1975 479 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 3 לא
383/1975 480 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' .4 לא
383/1975 481 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 5 תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 482 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 5 תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 483 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 7 תיק 2 מתוך 2 לא
383/1975 484 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 7 תיק 1 מתוך 2 לא
383/1975 485 ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 6 לא
383/1975 486 ועדת אגרנט- מוצג 421 רשת קשר "כריש" – אוגדה 162 (קלסר 30א') לא
383/1975 487 ועדת אגרנט- מוצגים 424-420 (קלסר 30) לא