כנס: האם ניתן היה למנוע את המלחמה?

כנס מס' 2: האם ניתן היה למנוע את מלחמת יום הכיפורים? השאלה האם ניתן היה למנוע את המלחמה מייסרת את הציבור הישראלי שנים רבות. כאשר תעוד האירועים שקדמו למלחמה הפך זמין יותר, התברר כי בפני מקבלי ההחלטות עמדה גם אופציה מדינית שהליכה בה הייתה יכולה, אולי, למנוע את המלחמה  השאלה אם האופציה המדינית הייתה ריאלית ואם הבחירה בה הייתה מונעת את המלחמה עמדה במרכז הדיון אותו הנחה פרופסור(אמריטוס) אורי בר-יוסף מאוניברסיטת חיפה. עוד השתתפו:  ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה שערך, בין השאר, את ספר התעודות על גולדה מאיר, ד"ר

אירוע כנס יסוד