MY RECORD – לסיפורים שלכם יש מקום

יש מקום לסיפורים שלך ממלחמת יום הכיפורים.

חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, וההיסטוריה של המלחמה עדיין לא מפסיקה להיכתב.

מפקדים בכירים ופוליטיקאים השמיעו את גרסאותיהם, אבל המערכה הוכרעה בסופו של דבר על ידי הלוחמים, הלוחמות והקצינים הזוטרים בחזית ובעורף. 

בפתח שנת היובל למלחמה, הגיע הזמן להשמיע ולשמוע את הסיפורים של כולם. כולנו. 

מיזם My Record והמרכז למלחמת יום הכיפורים יצאו בשיתוף פעולה חשוב מאין כמוהו – אצירת סיפורים אישיים ושמירתם במרחב הדיגיטלי המודרני.

My Record נותנת לכל מי שהיו מעורבים במלחמה הזדמנות להקליט – בקולותיהם – את סיפורי מלחמת יום הכיפורים שלהם, "לנעוץ" את ההקלטה על גבי המפה במקום ההתרחשות ולשגר לעשרות-אלפי מאזינים. הצטרפו לחברי המרכז למלחמת יום הכיפורים שכבר הורידו את האפליקציה ושיתפו את סיפורם עם העולם. 

אז איפה אתם הייתם כשפרצה המלחמה? בחזית? בעורף? רק ילדים? מתבגרים? ומה עברתם והרגשתם? הצטרפו אלינו, ספרו, וקחו חלק בשיחה.

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד