יצאנו לדרך לגיוס המשאבים עבור מיזמי שנת ה-50.

יצאנו לדרך לגיוס המשאבים
עבור מיזמי שנת ה-50.

50 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, האירוע המכונן והמטלטל, קו פרשת המים של תולדות ישראל מאז הקמתה ועלינו החובה לייצר חותם לדורות.

הצלחת הקמפיין תלויה במעורבותכם
ובהתגייסותכם לתרום למימוש
המיזמים השונים

לקמפיין ולתמיכה – לחץ כאן

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד